Styczeń 2019

31 stycznia 2019

Harcerska Wiosna Kulturalna 2019

Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Kielecka im. Stefana Żeromskiego oraz Dom Kultury „Białogon” w Kielcach zapraszają wokalistów oraz zespoły wokalne i wokalno-​​instrumentalne działające w szkołach oraz placówkach upowszechniania kultur do udziału w Harcerskiej Wiośnie Kulturalnej 2019, która odbędzie się w dniach 10–11 maja w Domu Kultury „Białogon”.… czytaj więcej

31 stycznia 2019

IV szkolenie dla nowo powołanych dyrektorów szkół i placówek oświatowych w województwie świętokrzyskim

Panie/​​Panowie Dyrektorzy szkół i placówek oświatowych w województwie świętokrzyskim, Szanowni Państwo, serdecznie zapraszam do udziału w kolejnym szkoleniu dla nowo powołanych dyrektorów szkół i placówek oświatowych z województwa świętokrzyskiego. Spotkanie odbędzie się 22 lutego 2019 r. w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Nowinach, ul. Gimnazjalna 1, 26–052 Sitkówka-​​Nowiny. PROGRAM SZKOLENIA: 10.00 –… czytaj więcej

30 stycznia 2019

Trzecia edycja konkursu „Z Panem Scratchem za pan brat”

Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli oraz Departament Społeczeństwa Informacyjnego Urzędu Marszałkowskiego serdecznie zapraszają uczniów szkół podstawowych województwa świętokrzyskiego do udziału w trzeciej edycji konkursu „Z Panem Scratchem za pan brat”. Konkurs związany jest z programowaniem w języku Scratch i objęty został patronatem Marszałka Województwa Świętokrzyskiego oraz Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty. Cele Konkursu… czytaj więcej

30 stycznia 2019

III ogólnopolski konkurs chórów szkół średnich i chórów młodzieżowych

W marcu odbędzie się III Ogólnopolski Konkurs Chórów Szkół Średnich i Chórów Młodzieżowych. Celem konkursu jest popularyzacja śpiewu chóralnego wśród młodzieży, promowanie twórczości w języku polskim, podnoszenie poziomu wykonawczego młodzieżowych zespołów chóralnych oraz wymiana doświadczeń i nawiązywanie współpracy między zespołami. Organizatorem inicjatywy jest Wydział Pedagogiczno-​​Artystyczny w Kaliszu oraz Uniwersyteckie Stowarzyszenie… czytaj więcej

30 stycznia 2019

Nowe SIO. Wprowadzone 21 stycznia 2019 zmiany w Systemie Informacji Oświatowej

Uczeń: Możliwość dodania kilku statusów młodocianego pracownika w różnych okresach w ramach przypisania do oddziału podstawowego Dane zbiorcze: Rejestracja, modyfikacja, usunięcie informacji o korzystaniu z dziennika elektronicznego Rejestracja, modyfikacja, usunięcie informacji o bezprzewodowym dostępie do internetu Rejestracja, modyfikacja, usunięcie informacji o wieku komputerów Szczegóły podmiotu w jednostkach pozarejestrowych: Możliwość edycji… czytaj więcej

29 stycznia 2019

Stare SIO. Komunikat w sprawie losów „starego” systemu informacji oświatowej

Ministerstwo Edukacji Narodowej przypomina, że zgodnie z art. 105 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1900 z późn. zm.) tzw. stare SIO funkcjonuje do dnia 1 marca 2019. Zatem spis według stanu na dzień 30 września 2018 r. był… czytaj więcej

29 stycznia 2019

Zarządzenie nr 4/​2019 Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty z dnia  29 stycznia 2019 r. w sprawie określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego na rok 2019/​2020 dla absolwentów ośmioletniej szkoły podstawowej do: klas I publicznych czteroletnich liceów ogólnokształcących, pięcioletnich techników, trzyletnich branżowych szkół I stopnia, klas wstępnych w czteroletnich liceach ogólnokształcących dwujęzycznych, czteroletnich liceach ogólnokształcących z oddziałami dwujęzycznymi, pięcioletnich technikach dwujęzycznych i pięcioletnich technikach z oddziałami dwujęzycznymi, na semestr pierwszy klas I publicznych szkół policealnych oraz dla kandydatów do publicznych szkół podstawowych dla dorosłych

Załączniki Zarządzenie nr 4/​​2019 Data: 2019-​​02-​​19, rozmiar: 316 KB

29 stycznia 2019

Zarządzenie nr 3/​2019 Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty z dnia  29 stycznia 2019 r. w sprawie określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego na rok 2019/​2020 dla absolwentów dotychczasowego gimnazjum do: klas I publicznych dotychczasowych trzyletnich liceów ogólnokształcących, dotychczasowych czteroletnich techników, trzyletnich branżowych szkół I stopnia

Załączniki Zarządzenie nr 3/​​2019 Data: 2019-​​01-​​29, rozmiar: 243 KB

29 stycznia 2019

V ogólnopolski konkurs recytatorski „W kręgu poezji i prozy lagrowej więźniarek KL Ravensbrück”

Instytut Pamięci Narodowej, Stowarzyszenie „Rodzina byłych więźniarek niemieckiego nazistowskiego obozu koncentracyjnego KL Ravensbrück” oraz Miasto Ruda Śląska zapraszają do udziału w V ogólnopolskim konkursie recytatorskim „W kręgu poezji i prozy lagrowej więźniarek KL Ravensbrück”. Konkurs skierowany jest do uczniów klas VIII szkół podstawowych, szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Jest sposobem na… czytaj więcej

29 stycznia 2019

Projekt edukacyjny IPN „Do broni! Postawy i losy ziemian w trakcie II wojny światowej”

Instytut Pamięci Narodowej, Polskie Towarzystwo Ziemiańskie Oddział w Krakowie, Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Ziemiańskiego, Fundacja im. Zofii i Jana Włodków w Krakowie oraz Biblioteka Raczyńskich zapraszają do udziału w ogólnopolskim projekcie edukacyjnym „Do broni! Postawy i losy ziemian w trakcie II wojny światowej” Zgłoszenia przyjmowane są do 8 lutego 2019. Regulamin… czytaj więcej

29 stycznia 2019

III Ogólnopolski Konkurs Historyczny „Polska – Szwecja między rywalizacją i współpracą”

Oddział PTTK im. Zygmunta Kwiatkowskiego wraz ze szkołami wyższymi: UMK w Toruniu, UKW w Bydgoszczy, UKSW w Warszawie, UWM w Olsztynie, WSD w Grudziądzu organizuje trzecią edycję Ogólnopolskiego Konkursu „Polska — Szwecja, między rywalizacją i współpracą”. Uroczysta gala podsumowująca konkurs, wręczenie indeksów i nagród, odbędzie się 5 kwietnia 2019 r.… czytaj więcej

29 stycznia 2019

Cyfrowa Akademia Gospodarcza – bezpłatna platforma e‑learningowa

Dzięki Cyfrowej Akademii Gospodarczej uczniowie dowiedzą się, jak założyć własny biznes, łatwiej zrozumieją procesy i mechanizmy gospodarcze, poznają przysługujące im prawa oraz – przede wszystkim – będą świadomie dokonywali wyborów finansowych. Cyfrowa Akademia Gospodarcza to: 80 interaktywnych wykładów, 80 godzin konsultacji on-​​line, 4 gry, 80 infografik utrwalających wiedzę, autentyczne historie… czytaj więcej

29 stycznia 2019

Komunikat w sprawie wykorzystanych i rozliczonych dotacji udzielonych z budżetu Wojewody Świętokrzyskiego w roku 2018

Szanowni Państwo Starostowie Powiatów, Prezydenci Miast, Burmistrzowie i Wójtowie Gmin Kuratorium Oświaty w Kielcach zwraca się do wszystkich Państwa z uprzejmą prośbą o sporządzenie informacji według załączonych wzorów w terminie do dnia 31 stycznia 2019 roku w zakresie wykorzystanych i rozliczonych dotacji, udzielonych z budżetu Wojewody Świętokrzyskiego w roku 2018. Należy… czytaj więcej

28 stycznia 2019

 Informacja dotycząca wydawania przez Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty opinii w sprawie planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych oraz szkół specjalnych od 1 września 2019

I. Podstawa prawna Art. 39 ust. 8 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996 ze. zm.) w związku z art. 77b ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca marca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 995 ze… czytaj więcej

28 stycznia 2019

Informacja dotycząca wydawania przez Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty opinii w sprawie planu sieci publicznych szkół podstawowych od 1 września 2019

I. Podstawa prawna Art. 39 ust. 8 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996 ze zm.) w związku z art. 89 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.)… czytaj więcej

28 stycznia 2019

Wyniki I etapu „Wojewódzkiego Przeglądu Spektakli o tematyce Bożonarodzeniowej”

Szanowni Państwo W dniu 28 stycznia 2019 roku odbyło się rozstrzygnięcie I etapu „Wojewódzkiego Przeglądu Spektakli o tematyce Bożonarodzeniowej”. Przegląd został zorganizowany przez Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty we współpracy z Młodzieżowym Domem Kultury w Kielcach i był skierowany do dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych, przedszkoli z terenu województwa świętokrzyskiego. Głównym celem… czytaj więcej

28 stycznia 2019

Spotkanie pt. „Ziemianie w źródle archiwalnym”

30 stycznia (środa) o godzinie 16.00, w siedzibie Archiwum Państwowego w Kielcach przy ul. Kusocińskiego 57, odbędzie się „Spotkanie ze źródłem archiwalnym” pt. „Ziemianie w źródle archiwalnym”. Organizatorami spotkania są: Archiwum Państwowe w Kielcach, Instytut Historii Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, Muzeum Wsi Kieleckiej, Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach oraz… czytaj więcej

28 stycznia 2019

Warsztaty edukacyjne i zwiedzanie wystawy stałej dla grup szkolnych w Muzeum POLIN w Warszawie. Semestr letni 2019

Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN w Warszawie zaprasza do skorzystania z oferty edukacyjnej na semestr letni 2019. Rezerwacja warsztatów i oprowadzania dla grup szkolnych po wystawie stałej ruszyła 1 stycznia.… czytaj więcej