Luty 18, 2019

18 lutego 2019

Wojewódzkie obchody Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych

W związku z organizacją wojewódzkich obchodów Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych Wojewoda Świętokrzyski zaprasza szkoły do udziału w wydarzeniu oraz zachęca do czynnego uczestnictwa Pocztów Sztandarowych podczas uroczystych obchodów ww. święta w dniu 1 marca 2019 roku. Program tegorocznych uroczystości przedstawia się następująco: 1 marca: 9.00 Zapalenie zniczy w miejscach poświęconych… czytaj więcej

18 lutego 2019

Nowe SIO. Wprowadzone 18 lutego 2019 zmiany w Systemie Informacji Oświatowej

Dane zbiorcze: Rejestracja, modyfikacja, usunięcie danych o przeciętnym wynagrodzeniu nauczyciela w placówkach prowadzonych przez organy inne niż JST/​​Minister Rejestracja, modyfikacja, usunięcie danych kosztach wynagrodzeń pracowników niebędących nauczycielami oraz osób pełniących obowiązki nauczyciela zatrudnionych na umowy cywilnoprawne Rejestracja, modyfikacja, usunięcie danych o wynagrodzeniach osób na stanowiskach pedagogicznych (organy wykonujące zadania z… czytaj więcej

18 lutego 2019

Ustalanie planu sieci szkół od 1 września 2019 r.

12 lutego br. minister Anna Zalewska skierowała list do samorządowców z całej Polski. Przypomniała w nim, że zgodnie z przepisami ustawowymi, przyjętymi w roku 2016, jednym z ważnych zadań stojących przez radami gmin i radami powiatów jest ustalenie nowych planów sieci szkół od 1 września 2019 r. Załączniki List Minister Edukacji Narodowej… czytaj więcej