4 lutego 2019

Nowe SIO. Wprowadzone 3 lutego 2019 zmiany w Systemie Informacji Oświatowej

Dane zbiorcze:

  • Rejestracja, modyfikacja, usunięcie danych o działalności poradni – liczba korzystających i udzielonych pomocy
  • Rejestracja, modyfikacja, usunięcie danych o działalności poradni – liczba orzeczeń o braku potrzeby korzystania z zajęć specjalistycznych
  • Rejestracja, modyfikacja, usunięcie informacji o powierzchni gruntów budowlanych
  • Rejestracja, modyfikacja, usunięcie informacji o zakresie dostosowania szkoły/placówki do potrzeb osób niepełnosprawnych

Szczegóły podmiotu w szkołach:

  • Dodanie informacji o numerze egzaminacyjnym nadawanym przez OKE

UCZEŃ:

  • Rejestracja, modyfikacja, usunięcie informacji o realizowaniu obowiązku szkolnego w ORW
  • Możliwość wyszukania ucznia na liście uczniów po numerze orzeczenia/opinii
  • Możliwość zbiorczego zakończenia przypisania uczniów do oddziałów dodatkowych