Wrzesień 11, 2018

11 września 2018

„Piękna i Niepodległa”. Bezpłatne lekcje historii w Bałtowskim Kompleksie Turystycznym „Historia zaklęta w murach zamków”

Bałtowski Kompleks Turystyczny pragnie w nowym roku szkolnym wyjść z ofertą edukacyjną dotyczącą historii Polski, a związaną z „Polską w miniaturze” – atrakcją otwartą w maju 2018 r. „Polska w miniaturze” obejmuje 48 zamków i pałaców (począwszy od zamków piastowskich, na pałacach z końca XIX w skończywszy) reprezentujących wszystkie województwa.… czytaj więcej

11 września 2018

VI edycja Ogólnopolskiego Konkursu Mat@ndo

Śląska Sieć Metropolitalna sp. z o.o., we współpracy z Miastem Gliwice i Instytutem Informatyki Politechniki Śląskiej zaprasza do udziału w VI edycji Ogólnopolskiego Konkursu Mat@ndo – czyli matematyczno‐​​informatycznego drużynowego testu online dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych. W tym roku konkurs został rozszerzony o zadania z zakresu informatyki. Zgłoszenia do Konkursu przyjmowane są w terminie… czytaj więcej

11 września 2018

Konkurs „Ratuj naturę, zbieraj makulaturę”

Firma IRMA Maciej Daszkiewicz oraz Urząd Miasta Kielce zaprasza do udziału w konkursie ekologicznym „Ratuj naturę, zbieraj makulaturę”, który kierowany jest do uczniów szkół podstawowych w Kielcach w nadchodzącym roku szkolnym. Konkurs jest organizowany pod Honorowym Patronatem Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty. Czas trwania konkursu: 24.09.2018 – 30.04.2019. Konkurs będzie polegał na… czytaj więcej

11 września 2018

Program FLEX 2019/​2020 – szansa na darmową edukację w USA

Ambasada Stanów Zjednoczonych w Polsce oraz American Councils for International Education zapraszają do udziału w Programie FLEX w roku szkolnym 2019/​​2020. Program skierowany jest do uczniów klas trzecich gimnazjum oraz klas pierwszych i drugich liceum/​​technikum zainteresowanych możliwością nauki w amerykańskiej szkole średniej. Program FLEX został zatwierdzony przez Kongres Stanów Zjednoczonych w 1992.… czytaj więcej

11 września 2018

Konferencja inaugurująca VI edycję programu edukacji onkologicznej w szkołach „Szkoła promująca zalecenia Europejskiego kodeksu walki z rakiem”

Świętokrzyskie Centrum Onkologii zaprasza na konferencję inaugurującą VI edycję programu edukacji onkologicznej w szkołach pn. „Szkoła promująca zalecenia Europejskiego kodeksu walki z rakiem”. Konferencja „Razem w drodze po zdrowie. Edukacja onkologiczna w szkołach” odbędzie się 18 września 2018 roku w godz. 10.00–13.30 w sali konferencyjnej im. prof. T. Koszarowskiego w Świętokrzyskim Centrum Onkologii… czytaj więcej

11 września 2018

ESO Astronomy Camp 2018 – konkurs dla młodzieży szkolnej

Europejskie Obserwatorium Południowe (ESO) ogłasza konkurs dla młodzieży, w którym nagrodą jest udział w międzynarodowym obozie astronomicznym w obserwatorium we włoskich Alpach. W Polsce konkurs jest prowadzony we współpracy z Polskim Towarzystwem Astronomicznym. ESO Astronomy Camp to okazja dla młodzieży interesującej się astronomią i kosmosem nie tylko do pogłębienia swoich… czytaj więcej

11 września 2018

Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy o Rodzinie

Wydział Teologii Uniwersytetu Warmińsko‐​​Mazurskiego w Olsztynie zaprasza uczniów liceów ogólnokształcących, techników i branżowych szkół I stopnia do udziału w kolejnej edycji Olimpiady Wiedzy o Rodzinie. Celem głównym Olimpiady jest promowanie wartości małżeńskich i rodzinnych. Zawody mają charakter drużynowy i składają się z trzech etapów. Więcej informacji na stronie www​.uwm​.edu​.pl/​o​w​or/

11 września 2018

Najlepsze scenariusze lekcji europejskich z konkursu „Temat: Europa”!

Organizatorzy konkursu „Temat: Europa!” przedstawiają nagrodzone scenariusze lekcji europejskiej. W publikacji prezentowanych jest szesnaście najwyżej ocenionych — zarówno pod względem merytorycznym, jak i metodycznym — scenariuszy, wraz z materiałami pomocniczymi do wykorzystania podczas zajęć o tematyce europejskiej. Scenariusze do pobrania ze strony: http://​lekcjaeuropejska​.pl/

11 września 2018

III Olimpiada Cyfrowa dla uczniów i uczennic szkół ponadpodstawowych i gimnazjalnych

17 września 2018 r. ruszają zapisy do III Olimpiady Cyfrowej. Fundacja Nowoczesna Polska – główny organizator konkursu – razem z partnerem firmą Samsung, zapraszają uczniów i uczennice szkół ponadpodstawowych do zdobywania nowej wiedzy i sprawdzenia swoich kompetencji medialnych i cyfrowych. Czym jest Olimpiada Cyfrowa?  Olimpiada jest konkursem ogólnopolskim, zatwierdzonym przez… czytaj więcej

11 września 2018

Terminarz 42. Olimpiady Języka Niemieckiego

Szkoły, które organizują eliminacje szkolne, zobowiązane są do zgłoszenia udziału szkoły w Olimpiadzie i przesłania list uczestników na adres – pocztowy lub pocztą elektroniczną wyłączenie z adresu e‐​​mail szkoły – do odpowiednich komitetów okręgowych, do końca października 2018 r. Eliminacje szkolne – odbędą się dnia 9. listopada 2018 r. o godz. 10.00.… czytaj więcej

11 września 2018

Raporty w ramach projektu „Prowadzenia badań w obszarach celów operacyjnych 1–6, ukierunkowanych na wspólną analizę czynników ryzyka i czynników wspierających prawidłowy rozwój, w szczególności dzieci i młodzieży”

Instytut Profilaktyki Zintegrowanej (IPZIN) zakończył realizację projektu związanego z punktem 17 NPZ 2016–2020 dotyczącym „Prowadzenia badań w obszarach celów operacyjnych 1–6, ukierunkowanych na wspólną analizę czynników ryzyka i czynników wspierających prawidłowy rozwój, w szczególności dzieci i młodzieży”. Zespół badawczy Instytutu Profilaktyki Zintegrowanej opracował zbiór trzech raportów prezentujących przebieg i wyniki… czytaj więcej

11 września 2018

Konkurs #cojaczytam

Fundacja Nowoczesna Polska zaprasza do wzięcia udziału w konkursie „#cojaczytam”. Uczestnikami konkursu mogą być uczniowie jednej szkoły lub czytelnicy tej samej biblioteki publicznej w wieku od 9 do 19 lat zebrani w zespoły składające się z 3 do 5 osób. Opiekunem zespołu może być nauczyciel lub bibliotekarz. Opiekun dokonuje zgłoszenia… czytaj więcej

11 września 2018

Spotkanie w sprawie Szkolnych Kół Caritas

Zachęcamy do zakładania i prowadzenia wolontariatu w ramach Szkolnych Kół Caritas. Działają one na terenie danej szkoły w porozumieniu z Caritas Diecezji Kieleckiej.  W dniu 17 września 2018 r. Caritas organizuje spotkanie dla opiekunów Szkolnych Kół Caritas oraz nauczycieli chętnych do założenia takich grup w swoich szkołach. Spotkanie odbędzie się o… czytaj więcej

11 września 2018

Zawiadamianie o wyjeździe zagranicznym uczniów

Stosownie do § 7 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 maja 2018 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki (Dz.U. 2018 poz. 1055) dyrektor szkoły jest zobowiązany poinformować organ prowadzący i organ sprawujący nadzór pedagogiczny o wycieczce organizowanej za granicą… czytaj więcej

11 września 2018

Szkolenia dla nowo powołanych dyrektorów szkół i placówek województwa świętokrzyskiego 2018/​2019

Panie, Panowie Dyrektorzy szkół i placówek oświatowych w województwie świętokrzyskim, którzy po raz pierwszy objęli stanowisko dyrektora Szanowni Państwo, serdecznie zapraszam do udziału w pierwszym szkoleniu dla nowo powołanych dyrektorów szkół i placówek oświatowych z województwa świętokrzyskiego. Spotkanie odbędzie się 20 września 2018 r. o godzinie 10.00 w Zespole Szkół… czytaj więcej