Wrzesień 6, 2018

6 września 2018

Ogólnopolski konkurs na grę edukacyjną „Moja Polska Niepodległa” dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych

Organizatorzy: Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Komisji Edukacji Narodowej w Lublinie Szkoła Podstawowa nr 1 im. ks. Stanisława Konarskiego w Lublinie Szkoła Podstawowa nr 50 im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego – Prymasa Tysiąclecia w Lublinie Współorganizatorzy: Klub Inteligencji Katolickiej w Lublinie Fundacja Instytutu im. Kazimierza Wielkiego w Lublinie Regulamin konkursu: http://ken.pbw.lublin.pl/pbw/pliki/file/Regulamin%20MOJA%20POLSKA%20NIEPOD.pdf

6 września 2018

Nowe SIO. Grupowe dodanie miejsca zamieszkania ucznia

Formularz miejsce zamieszkania należy uzupełniać tylko w przypadku uczniów faktycznie uczęszczających do szkoły! Jeśli uczeń został zarejestrowany w celu wykazania np. obowiązku szkolnego nie należy wypełniać tego formularza. W ostatniej aktualizacji systemu SIO dodano możliwość grupowego definiowania miejsca zamieszkania uczniów. Szczegółowe informacje dostępne są w instrukcji: https://​pomocsio​.men​.gov​.pl/​g​r​u​p​o​w​e​–​d​o​d​a​n​i​e​–​m​i​e​j​s​c​a​–​z​a​m​i​e​s​z​k​a​n​ia/

6 września 2018

Nowe SIO. Grupowa promocja uczniów do następnej klasy

W ostatniej aktualizacji udostępniono możliwość grupowego promowania uczniów do następnej klasy. Szczegółowe informacje dostępne są w filmach instruktażowych: Krok pierwszy: Grupowe zamknięcie przypisania ucznia do oddziału – otrzymał promocję Krok drugi: Grupowe przypisanie do oddziału podstawowego Dodatkowy film prezentuje obydwa kroki w jednym rzucie: Grupowa promocja ucznia

6 września 2018

Nowe SIO. Wprowadzone 4 września 2018 zmiany w Systemie Informacji Oświatowej

Oddziały: Rejestracja, modyfikacja, usuwanie oddziałów dodatkowych „Pozalekcyjne zajęcia wychowawcze w szkole zorganizowanej w podmiocie leczniczym” – rejestracja oddziałów możliwa jest od roku szkolnego 2018/​​2019 Zmiana wymagań rejestracji oddziałów podstawowych w związku z nauczanymi językami obcymi w niektórych typach szkół Uwaga, do kolejnego wdrożenia zablokowana została możliwość rejestracji oddziałów podstawowych w… czytaj więcej

6 września 2018

Oferta edukacyjna Polsko‐​Niemieckiej Współpracy Młodzieży

Zarząd Polsko‐​​Niemieckiej Współpracy Młodzieży zaprasza zainteresowanych dyrektorów szkół i placówek z województwa świętokrzyskiego do współpracy. PNWM przede wszystkim dofinansowuje różne projekty polsko‐​​niemieckiej wymiany młodzieży, ale także doskonali umiejętności organizatorów ww. działań, wspiera ich merytorycznie poprzez szkolenia, konferencje i giełdy kontaktów. Szczegółowe informacje w załączeniu, a także na stronie https://​www​.pnwm​.org/​o​–​p​n​wm/. Bezpośredni… czytaj więcej

6 września 2018

Projekt Wojewody Świętokrzyskiego „Niepodległa Tech – wczoraj, dziś i jutro”

Wojewoda Świętokrzyski zaprasza do udziału w projekcie „Niepodległa Tech – wczoraj, dziś i jutro”, w ramach którego odbędzie się konkurs na najciekawszy projekt graficzny „Zaprojektuj Niepodległość”. Jego przewodnim motywem będzie ukazanie patriotycznych postaw, wzmacnianie poczucia wspólnoty obywatelskiej, a także pielęgnowanie narodowej tradycji i kultury.… czytaj więcej