Październik 6, 2017

6 października 2017

Nowe SIO. Zmiany w Systemie Informacji Oświatowej z dnia 6 października 2017

Użytkownicy: Aktualizacja słownika przyczyn cofania upoważnienia Poprawienie statusów użytkowników na „dezaktywowany” w przypadku likwidacji lub włączenia szkoły placówki do podmiotu nadrzędnego Nauczyciele: Uruchomienie rejestracji danych identyfikacyjnych nauczyciela Uruchomienie modyfikacji danych identyfikacyjnych nauczyciela Uruchomienie importu danych identyfikacyjnych nauczyciela z pliku CSV Placówki: Dodanie możliwości wyboru Izb Rzemieślniczych jako organów prowadzących Zniesienie… czytaj więcej

6 października 2017

Szkolenie pocztów sztandarowych szkół z terenu województwa świętokrzyskiego

Kielecki Szwadron Kawalerii zaprasza szkoły do udziału w szkoleniu pocztów sztandarowych i flagowych szkół z terenu województwa świętokrzyskiego oraz miasta Kielce. Szkolenie realizowane jest zgodnie z „Planem Współpracy Wojsk Lądowych z Organizacjami Pozarządowymi” w ramach projektu pn. „Spotkania z Historią, czyli Polski Patriotyzm”. Szkolenie odbędzie się w dniu 13.10.2017 r. 20.10.2017… czytaj więcej

6 października 2017

Drugi Wojewódzki Przegląd Pieśni Patriotycznej i Religijnej „W pieśni historia zaklęta’’

Klimontowskie Stowarzyszenie „Zawsze razem” zaprasza do udziału w Drugim Wojewódzkim Przeglądzie Pieśni Patriotycznej   i Religijnej „W pieśni historia zaklęta’’. Stowarzyszenie pragnie kultywować narodowe pieśni patriotyczne  i religijne, a zarazem przybliżyć społeczności województwa ważne wydarzenia z życia narodu, zaangażować różne grupy społeczne, połączyć pokolenia i kształtować postawy patriotyczne. Termin i miejsce:… czytaj więcej

6 października 2017

Nowe SIO. Moduł „Dane zbiorcze” oraz dane dziedzinowe modułu „Nauczyciele” dostępne najwcześniej 9 kwietnia 2018 roku (projekt)

Do Sejmu został przekazany rządowy projekt ustawy o finansowaniu zadań oświatowych (druk nr 1837), który w art. 88 przewiduje, że do dnia 8 kwietnia 2018 roku nie przekazuje się: danych zbiorczych z modułu „Dane zbiorcze” danych dziedzinowych nauczycieli z modułu „Nauczyciele” (dane identyfikacyjne nauczycieli z modułu „Nauczyciele” powinny być udostępnione wcześniej). To oznacza,… czytaj więcej

6 października 2017

Stare SIO. Planowane przedłużenie działania starego SIO do końca roku 2018

Do Sejmu został przekazany rządowy projekt ustawy o finansowaniu zadań oświatowych (druk nr 1837), który w art. 83 przewiduje przedłużenie działania starego SIO do końca 2018 roku, czyli zgodnie z tym projektem ostatni zbiór danych w starym SIO powinien zostać przeprowadzony według stanu na 30 września 2018 roku.

6 października 2017

Nowe SIO. Brak możliwości złożenia wniosku o przedłużenie upoważnienia

W związku z powtarzającymi się pytaniami uprzejmie informuję, że aktualnie (stan na 6 października 2017) w nowym SIO nie ma możliwości złożenia wniosku o przedłużenie upoważnienia. Przepisy ustawy o systemie informacji oświatowej przewidują możliwość składania wniosku o przedłużenie upoważnienia, ale do tej pory ta funkcja nie została udostępniona. Obecnie należy… czytaj więcej