Październik 11, 2017

11 października 2017

Regulaminy Konkursów Przedmiotowych dla szkół podstawowych województwa świętokrzyskiego w roku szkolnym 2017/2018

Załączniki Przedmiotowy Regulamin Konkursowy I Wojewódzkiego Konkursu z Języka Polskiego dla uczniów szkół podstawowych w roku szkolnym 2017/2018 Data: 2017-10-11, rozmiar: 135 KB Przedmiotowy Regulamin Konkursowy II Wojewódzkiego Konkursu z Matematyki dla uczniów szkół podstawowych województwa świętokrzyskiego w roku szkolnym 2017/2018 Data: 2017-10-11, rozmiar: 96 KB Przedmiotowy Regulamin Konkursowy V… czytaj więcej

11 października 2017

Ogólnopolskie Otwarte Zawody w układaniu KOSTKI RUBIKA NA CZAS

Szanowni Państwo Dyrektorzy szkół i placówek województwa świętokrzyskiego Zwracam się do Państwa z prośbą o przekazanie uczniom informacji o możliwości obserwowania Ogólnopolskich Otwartych Zawodów w układaniu KOSTKI RUBIKA NA CZAS. Zawody odbędą się 14-15 października 2017 r. (sobota 8.00 – 18.30, niedziela 8.00 – 17.00) w Hali MOSiR przy ul.… czytaj więcej

11 października 2017

Zmiana terminu szkolenia pocztów sztandarowych szkół z terenu województwa świętokrzyskiego

Kielecki Ochotniczy Szwadron Kawalerii i Szkoła Podstawowa nr 7 w Kielcach informują, że w związku z odbywającymi się w wielu szkołach w dniu 13 października 2017 r. uroczystościami z okazji Dnia Edukacji Narodowej, szkolenie pocztów sztandarowych zostaje przełożone na dzień 20 października 2017 r. Pozostałe ustalenia dotyczące szkolenia pozostają nie zmienione.

11 października 2017

Zapytanie o listę dzieci, którym wójt (burmistrz, prezydent miasta) nie wskazał miejsca korzystania z wychowania przedszkolnego

Szanowni Państwo Prezydenci Miast, Burmistrzowie i Wójtowie Gmin województwa świętokrzyskiego Uprzejmie przypominam o konieczności  przekazania  informacji zawierającej listę dzieci, którym wójt (burmistrz, prezydent miasta) nie wskazał miejsca korzystania z wychowania przedszkolnego zgodnie z art. 31 ust. 10 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r., poz. 59… czytaj więcej

11 października 2017

“Bezpieczna szkoła. Zagrożenia i zalecane działania profilaktyczne w zakresie bezpieczeństwa fizycznego i cyfrowego uczniów”

Informujemy, że na stronie internetowej bezpiecznaszkola.men.gov.pl został zamieszczony dokument pn. “Bezpieczna szkoła. Zagrożenia i zalecane działania profilaktyczne w zakresie bezpieczeństwa fizycznego i cyfrowego uczniów”. Materiał został przygotowany dla dyrektorów szkół i placówek oświatowych, nauczycieli oraz rodziców. Dokument stanowi kompendium wiedzy oraz zbiór rekomendacji dotyczących działań profilaktycznych związanych z ryzykiem wystąpienia… czytaj więcej

11 października 2017

Lista olimpiad przedmiotowych i interdyscyplinarnych dla uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych w roku szkolnym 2017/2018

Lista olimpiad przedmiotowych i interdyscyplinarnych finansowanych przez MEN dla uczniów gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjalnych w roku szkolnym 2017/2018. Załączniki Lista olimpiad przedmiotowych i interdyscyplinarnych Data: 2017-10-11, rozmiar: 333 KB

11 października 2017

Nowe SIO. Gminy nie przekazują już danych osobowych (identyfikacyjnych) uczniów korzystających z​ ​pomocy materialnej o charakterze socjalnym

W związku z udostępnieniem w gminach modułu Uczniowie w zakresie rejestracji i modyfikacji danych identyfikacyjnych uczniów zwracam uwagę na zmiany w przepisach ustawy o systemie informacji oświatowej (uosio) dotyczące zasad przekazywania informacji o uczniach korzystających z pomocy materialnej o charakterze socjalnym. Otóż od 2 września 2017 przepis art. 42 pkt 9 uosio… czytaj więcej

11 października 2017

[Aktualizacja]Projekt “Akademia Metodyczna” w roku szkolnym 2017/2018

Kuratorium Oświaty w Kielcach oraz Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w roku szkolnym 2017/2018 będą kontynuować projekt „Akademia Metodyczna”. Głównym celem jest wsparcie metodyczne nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej i nauczycieli wychowania fizycznego w realizacji zadań wynikających z nowej podstawy programowej oraz wypracowanie modelu współpracy nauczyciela klas I-III i nauczyciela wychowania fizycznego z… czytaj więcej

11 października 2017

Zaproszenie do udziału w konferencji „Kształcenie zawodowe dziś i jutro”

Mazowiecki Kurator Oświaty zaprasza do udziału w subregionalnej konferencji „Kształcenie zawodowe – dziś i jutro”. Przedsięwzięcie jest adresowane do dyrektorów szkół kształcących w zawodach, kierowników szkolenia praktycznego oraz przedstawicieli szkół wyższych i instytutów badawczych. Spotkanie rozpocznie się o godzinie 10.00 w dniu 24 października 2017 r. w Instytucie Technologii Eksploatacji… czytaj więcej

11 października 2017

Sprawozdanie z V Zlotu Szkół Promujących Zdrowie

W dniu 29 września 2017 r. w sali koncertowej Sanatorium Marconi w Busku-Zdroju został zainaugurowany XV Festiwal Zdrowia im. Zbigniewa Kociuby, którego tematem przewodnim była tematyka dotycząca depresji. Wydarzeniem Festiwalu był V Zlot Szkół Promujących Zdrowie, w którym uczestniczyło 180 uczniów oraz nauczycieli szkół i placówek województwa świętokrzyskiego. W ramach Festiwalu… czytaj więcej