Październik 2, 2017

2 października 2017

Nowe SIO. Zmiany w Systemie Informacji Oświatowej z dnia 29 września 2017

Placówki: Poprawki dla sposobu ewidencjonowania przy rejestracji zespołów wychowania przedszkolnego i punktów przedszkolnych Poprawki do modyfikacji szkół i placówek Wnioski: Poprawka dla wyświetlania okresu upoważnienia na liście wniosków Uczniowie: Uruchomienie rejestracji danych identyfikacyjnych ucznia Uruchomienie modyfikacji danych identyfikacyjnych uczniów (brak możliwości usuwania uczniów!)

2 października 2017

Projekt Regionalny Ośrodek Dialogu i Edukacji Historycznej (RODEH)

Fundacja „Centrum Europejskie-Natolin” (CEN) rozpoczęła realizację projektu oświatowego Regionalny Ośrodek Dialogu i Edukacji Historycznej (RODEH). Projekt RODEH finansowany jest ze środków własnych CEN oraz z dotacji celowej Ministerstwa Edukacji Narodowej, przeznaczonej na działania ponadregionalne, skierowane do uczniów szkół ponadgimnazjalnych, w ramach zadania publicznego: „Program pomocy wybitnie uzdolnionym uczniom” w roku… czytaj więcej

2 października 2017

Projekt naukowo-badawczy “Młodzicyfrowi.pl”

Fundacja „Dbam o Mój Z@sięg” z siedzibą w Gdańsku serdecznie zaprasza wszystkie szkoły do wzięcia udziału w bezpłatnym projekcie naukowo-badawczym pt. “Młodzicyfrowi.pl”. Projekt stanowi kontynuację badań prowadzonych w latach 2015-2016, które dotyczyły problemu nałogowego korzystania ze smartfonów przez młodzież szkolną w Polsce. Załączniki Nałogowe korzystanie z telefonów komórkowych. Raport z… czytaj więcej