Wrzesień 15, 2017

15 września 2017

Zaproszenie na I Marsz Społecznego Komitetu Upamiętnienia Wydarzeń Historycznych w Iłży

Program I Marszu Pamięci Armii Krajowej Ziemi Iłżeckiej, Świętokrzyskiej i Radomskiej im. komendanta Armii Krajowej Antoniego Hedy ps. „SZARY” w dniu 30 IX 2017 r na Szlaku Armii Krajowej z Centrum Edukacji Przyrodniczej w Marculach do Partyzanckiej Polany Pamięci na polu Bitwy na Piotrowym Polu. 1. Godz. 10.30 zbiórka uczestników… czytaj więcej

15 września 2017

Komunikat w sprawie działalności politycznej w szkołach i placówkach

Szanowni Państwo Dyrektorzy, W związku z docierającymi do Kuratorium informacjami o próbach wykorzystywania społeczności szkolnej do działań o charakterze politycznym przez różne partie i organizacje polityczne, pragnę przypomnieć Państwu, że szkoła powinna być miejscem apolitycznym. Przypominam, że zgodnie z art.  86. Ustawy Prawo oświatowe z dnia 14 grudnia 2016 r.… czytaj więcej

15 września 2017

Szukamy Nauczyciela‐​Wolontariusza Roku! – wystartował konkurs MEN

Ministerstwo Edukacji Narodowej ogłosiło konkurs „Nauczyciel‐​​Wolontariusz Roku”. Do udziału w nim zachęcamy wszystkich nauczycieli. Poszukiwani są pedagodzy, którzy dobrowolnie i bez wynagrodzenia niosą pomoc innym ludziom, angażują się w pracę na rzecz innych osób lub instytucji działających w różnych obszarach życia społecznego. Słowem – swoją postawą i zaangażowaniem są wzorem… czytaj więcej

15 września 2017

Zaproszenie na Korowód Niepodległości

Wojewoda Świętokrzyski Agata Wojtyszek zaprasza do udziału w projekcie „Korowód Niepodległości” skierowanym do dzieci i młodzieży. Główne założenia inicjatywy opierać się będą na spotkaniach w szkołach, ośrodkach kultury i bibliotekach oraz innych placówkach związanych z kulturą i edukacją we wszystkich miastach powiatowych województwa świętokrzyskiego. Przygotowane przez specjalistów wyjątkowe prelekcje, będą… czytaj więcej

15 września 2017

Nowe SIO. Zmiany w Systemie Informacji Oświatowej z dnia 15 września 2017

UWAGA! Aktualnie dyrektorzy szkół i placówek oświatowych będą widzieć po zalogowaniu następujące moduły: Start, Wnioski, Pracownicy. Natomiast pracownicy szkół i placówek oświatowych będą widzieć tylko moduł Start. Nie ma dostępu do modułów: Uczeń, Nauczyciel oraz Dane zbiorcze. Dostępy do tych modułów będą uruchamiane sukcesywnie w innych terminach, o czym będą Państwo poinformowani w osobnych komunikatach. 15… czytaj więcej

15 września 2017

Nowe SIO. Możliwość modyfikacji wybranych danych teleadresowych przez dyrektorów szkół oraz placówek oświatowych

UWAGA! Poniższych czynności nie może dokonać upoważniony pracownik szkoły lub placówki, a tylko dyrektor szkoły lub placówki po zalogowaniu do nowego SIO na konto szkoły lub placówki. Oczywiście istnieje również możliwość modyfikacji tych danych również w RSPO przez jednostki samorządu terytorialnego. Uruchomiona została możliwość modyfikacji przez szkoły lub placówki oświatowe… czytaj więcej

15 września 2017

Wystawy prezentowane w Centrum Edukacyjnym IPN „Przystanek Historia” – Kielce, wrzesień 2017

WRZESIEŃ 2017 WYDARZENIA OTWARTE  WYSTAWY  Kaźń profesorów lwowskich. Wzgórza Wuleckie 1941 Wystawa przedstawia wydarzenia sprzed 76 lat. Niemcy rozstrzelali wówczas na Wzgórzach Wuleckich we Lwowie 22 profesorów lwowskich uczelni, członków ich rodzin oraz osoby które przebywały z nimi w chwili aresztowania. Wśród 40 ofiar dokonanej 4 lipca 1941 r. zbrodni… czytaj więcej

15 września 2017

Nowe SIO. Pole „Przewidywana liczba pracujących” w formularzu szkoły lub placówki w RSPO nie może mieć wartości zerowej

Jednym z częściej występujących problemów podczas dokonywania operacji modyfikacji szkół i placówek w RSPO jest zerowa wartość pola „Przewidywana liczba pracujących”. Pole, które jest wymagane przez przepis art. 42 ust. 3 pkt 7 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1068), zgodnie ze… czytaj więcej

15 września 2017

Świętokrzyska Szkoła Edukacji Szachowej

Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach rozpoczyna realizację projektu pod nazwą Świętokrzyska Szkoła Edukacji Szachowej. Projekt, realizowany przy wsparciu Świętokrzyskiego Urzędu Marszałkowskiego i pod patronatem Świętokrzyskiego Kuratorium Oświaty, kierowany jest do nauczycieli szkół podstawowych, przede wszystkim nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej. W projekcie będą mogły uczestniczyć zarówno osoby początkujące, jak i mające… czytaj więcej