Sierpień 2017

31 sierpnia 2017

Stare SIO. Prawidłowe tworzenie struktury szkoły branżowej I stopnia przekształconej z zasadniczej szkoły zawodowej

Szkoły branżowe I stopnia przekształcone z zasadniczych szkół zawodowych w przypadku prowadzenia edukacji w klasach II i III dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej muszą zaznaczyć podczas tworzenia struktury opcję: „Oddziały zasadniczej szkoły zawodowej na podbudowie gimnazjum”. W przeciwnym wypadku nie będzie możliwe poprawne przekazanie informacji o liczbie uczniów w szkole.

31 sierpnia 2017

Zaproszenie na X edycję przedsięwzięcia profilaktyczno‐​edukacyjnego „Kochane Pierwszaki”

Panie/​​Panowie Prezydenci, Burmistrzowie, Wójtowie Dyrektorzy szkół podstawowych województwa świętokrzyskiego   W Polsce wszystkie dzieci od siódmego roku życia mają ustawowy obowiązek uczęszczania do szkoły. Zgodnie z prawem o ruchu drogowym od tego też wieku stają się pełnoprawnymi uczestnikami ruchu drogowego. Droga taka to szczególne wyzwanie dla maluchów, które po raz pierwszy… czytaj więcej

31 sierpnia 2017

V Zlot Szkół Promujących Zdrowie

Panie, Panowie Dyrektorzy szkół i placówek województwa świętokrzyskiego w tym szkół oraz placówek oświatowych należących do Świętokrzyskiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie Uprzejmie informuję, że w dniu 29 września 2017 r. w Busku‐​​Zdroju odbędzie się XV Festiwal Zdrowia im. Zbigniewa Kociuby, w ramach którego organizowany jest już po raz piąty Zlot… czytaj więcej

31 sierpnia 2017

1 września 1939 r. – 78 rocznica wybuchu II Wojny Światowej

Szanowni Państwo Dyrektorzy, nauczyciele, uczniowie w województwie świętokrzyskim 78 lat temu wojska niemieckie przekroczyły granice Polski, rozpoczynając II wojnę światową. Punktualnie o godz. 4.45 pancernik „Schleswig‐​​Holstein” rozpoczął ostrzał Gdańskiego Westerplatte. II wojna światowa objęła swym zasięgiem całą Europę, wschodnią i południowo‐​​wschodnią Azję, północną Afrykę, część Bliskiego Wschodu i wszystkie oceany.… czytaj więcej

31 sierpnia 2017

Stare SIO. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu danych gromadzonych w bazach danych oświatowych, zakresu danych identyfikujących podmioty prowadzące bazy danych oświatowych, terminów przekazywania danych między bazami danych oświatowych oraz wzorów wydruków zestawień zbiorczych

Do pobrania: Dz. U. z 2017 r. poz. 1613. Rozporządzenie wchodzi w życie 1 września 2017.

31 sierpnia 2017

Nowe SIO. Zasada zachowywania numerów REGON przez szkoły po reformie oświaty

Art. 10 ustawy z dnia 21 kwietnia 2017 r. o zmianie ustawy o systemie informacji oświatowej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2017 r. poz. 949) wprowadza następujące zasady zachowywania numerów REGON przez szkoły po reformie oświaty: Art. 10. 1. Szkoła powstała z dniem 1 września 2017 r. na… czytaj więcej

31 sierpnia 2017

Nowe SIO. Komunikat MEN w sprawie aktualizacji danych w RSPO

Szanowni Państwo, uprzejmie przypominamy, że na podstawie art. 162 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo Oświatowe (Dz. U. 2017 r., poz. 60) z dniem 1 września 2017 r. dotychczasowa zasadnicza szkoła zawodowa staje się branżową szkołą I stopnia. Branżowe szkoły I stopnia… czytaj więcej

31 sierpnia 2017

Druga edycja szkolenia metodycznego dotyczącego pozaszkolnej edukacji historycznej w poobozowych miejscach pamięci „Świadectwa, które wołają o pamięć”

Państwowe Muzeum na Majdanku serdecznie zaprasza nauczycieli szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych na drugą edycję szkolenia metodycznego dotyczącego pozaszkolnej edukacji historycznej w poobozowych miejscach pamięci. Kurs zatytułowany „Świadectwa, które wołają o pamięć” odbędzie się 7 października 2017 roku w Centrum Obsługi Zwiedzających PMM. Wizyty w poobozowych miejscach pamięci należą do jednej… czytaj więcej

31 sierpnia 2017

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa (KOWR) zamiast Agencji Rynku Rolnego (ARR) i Agencji Nieruchomości Rolnych (ANR)

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa (KOWR) będzie łączył część zadań Agencji Rynku Rolnego (ARR) oraz zadania Agencji Nieruchomości Rolnych (ANR), które od 1 września 2017 roku przestaną istnieć na podstawie ustawy z dnia 10 lutego 2017 roku o Krajowym Ośrodku Wsparcia Rolnictwa (Dz. U. 2017 poz. 623). Wprowadzenie zmian ma na… czytaj więcej

30 sierpnia 2017

Opiniowanie zmian do zatwierdzonego arkusza organizacji pracy publicznej szkoły oraz publicznego przedszkola

Szanowni Państwo Marszałek Województwa, Prezydenci i Burmistrzowie Miast, Wójtowie Gmin, oraz osoby prowadzące publiczne szkoły i przedszkola województwa świętokrzyskiego Działając na podstawie art. 31 ust. 1 pkt 10b  ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r. poz. 1943 z późn. zm.) oraz art. 51 ust.… czytaj więcej

30 sierpnia 2017

Materiały ze spotkań z dyrektorami szkół i placówek inaugurujących rok szkolny 2017/​2018

Załączniki Nauczanie dwujęzyczne SCDN Data: 2017‐​​08‐​​30, rozmiar: 568 KB Prezentacja1 Data: 2017‐​​08‐​​30, rozmiar: 959 KB Prezentacja2 Data: 2017‐​​08‐​​30, rozmiar: 1 MB Prezentacja3 Data: 2017‐​​08‐​​30, rozmiar: 2 MB Prezentacja4 Data: 2017‐​​08‐​​30, rozmiar: 1 MB Pobierz wszystkie pliki

29 sierpnia 2017

Co rodzic powinien wiedzieć w nowym roku szkolnym 2017/​2018?

Przed nami nowy rok szkolny, w którym wprowadzamy zaplanowane wcześniej zmiany w polskiej oświacie, oczekiwane przez rodziców, nauczycieli, uczniów i samorządowców. Reforma edukacji wychodzi naprzeciw potrzebom większości Polaków, którzy chcą szkoły nowoczesnej, a jednocześnie silnie zakorzenionej w naszej tradycji. Zmiany są przemyślane i zaplanowane na wiele lat. Zależy nam na… czytaj więcej

29 sierpnia 2017

Nowe SIO. Strona systemu nowego SIO oraz strona Strefy SIO (dla zalogowanych) – adresy i wygląd

W związku z trudnościami, jakie sprawia niektórym użytkownikom prawidłowe rozróżnienie stron do logowania: do systemu nowego SIO, do Strefy SIO (dla zalogowanych), poniżej publikuję adresy oraz zrzuty ekranu poszczególnych systemów: System nowego SIO: adres strony: sio​.men​.gov​.pl wygląd:  Strefa SIO (dla zalogowanych): adres strony: strefasio​.men​.gov​.pl wygląd strony:  Jeszcze raz przypominam: aplikacja nowego… czytaj więcej

28 sierpnia 2017

List Ministra Edukacji Narodowej do Samorządowców

Szanowni Państwo, Wójtowie, Burmistrzowie, Prezydenci Miast, Starostowie Powiatów, Marszałkowie Województw, zakończył się pierwszy etap, zaplanowanego na pięć lat, wdrażania nowego ustroju szkolnego. Ostatnie osiem miesięcy to okres intensywnej pracy zarówno dla Państwa, jak i dla pracowników podległych jednostek. Pragnę serdecznie podziękować za dotychczasowe zaangażowanie w ustalenie nowej sieci szkół. Państwa… czytaj więcej

28 sierpnia 2017

List Ministra Edukacji Narodowej do Dyrektorów Szkół, Nauczycieli, Rodziców i Uczniów

Szanowni Państwo, Dyrektorzy Szkół, Nauczyciele, Rodzice i Uczniowie, przed nami początek nowego roku szkolnego 2017/​​2018. Czas wytężonej, ale także satysfakcjonującej pracy. 1 września br. rozpoczynamy wprowadzanie nowych rozwiązań w systemie edukacji, które były oczekiwane zarówno przez rodziców, dyrektorów szkół, nauczycieli, jak i samorządowców. W roku szkolnym 2017/​​2018 szczególny nacisk kładziemy… czytaj więcej

25 sierpnia 2017

Stare SIO. Tworzenie szkoły podstawowej ośmioletniej z oddziałami gimnazjalnymi

W związku z dużą liczbą pytań wyjaśniam, że szkoły podstawowe ośmioletnie, do których włączono oddziały likwidowanych gimnazjów, zakładają nowy plik lub nowy plik na podstawie poprzedniego spisu w aplikacji starego SIO, pamiętając o zaznaczeniu opcji „oddziały gimnazjum” (tak jak na rysunku poniżej). Szkoła podstawowa samodzielna:   Zespół szkół ze szkołą podstawową: Oddziały gimnazjalne… czytaj więcej

25 sierpnia 2017

Nowe SIO. Zainstalowana aplikacja SIO (niebieska ikona z pomarańczową książką) nie działa

W związku z powtarzającymi się nieustannie pytaniami informujemy, że od 24 lipca zmienił się sposób dostępu do danych tzw. nowego SIO: Zainstalowana na komputerach aplikacja „SIO” (niebieska ikona z pomarańczową książką) nie działa i działać już nie będzie! Można ją odinstalować z komputera. Dostęp do nowego SIO jest możliwy z dowolnego… czytaj więcej

24 sierpnia 2017

Bezpłatne zajęcia z zakresu zdrowia prokreacyjnego dla szkoł ponadpodstawowych

Lechaa Consulting zaprasza licea, technika i branżowe szkoły I stopnia do wzięcia udziału w bezpłatnych zajęciach z zakresu zdrowia prokreacyjnego. W wyniku przeprowadzonego postępowania konkursowego ogłoszonego przez Ministra Zdrowia, w ramach Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016–2020, firma Lechaa Consulting Sp. z o.o. została wyłoniona jako realizator zadania pn. Prowadzenie… czytaj więcej