Wrzesień 13, 2017

13 września 2017

Nowe SIO. Szkoły i placówki oświatowe mają możliwość zalogowania się do systemu, ale nie będą aktualnie widzieć modułów: Uczeń, Nauczyciel, Dane zbiorcze

Uprzejmie informuję, że szkoły i placówki oświatowe mają już możliwość zalogowania się do systemu, pod warunkiem posiadania ważnego loginu i hasła, czyli danych dostępowych, dla których nie upłynął termin ważności. Zwracam uwagę, że aktualnie dyrektorzy szkół i placówek oświatowych będą widzieć po zalogowaniu następujące moduły: Start, Wnioski, Pracownicy. Natomiast pracownicy szkół… czytaj więcej

13 września 2017

FLEX 2017/​2018 − druga edycja programu stypendialnego

Ambasada Stanów Zjednoczonych w Polsce oraz American Councils for International Education zapraszają uczniów klas trzecich gimnazjum oraz klas pierwszych liceum do udziału w Programie FLEX w roku szkolnym 2017/​​2018. Program skierowany jest do uczniów zainteresowanych możliwością nauki w amerykańskiej szkole średniej. Program FLEX (Future Leaders Exchange Program) został zatwierdzony przez… czytaj więcej

13 września 2017

XI edycja konkursu „Młody Innowator”

Federacja Stowarzyszeń Naukowo‐​​Technicznych NOT od lat realizuje inicjatywy służące wsparciu rozwoju kreatywności uczniów, szczególnie w zakresie przygotowania specjalistów potrzebnych gospodarce oraz prowadzi działania mające na celu zainteresowanie dzieci i młodzieży naukami ścisłymi i technicznymi. W roku szkolnym 2017/​​2018 Naczelna Organizacja Techniczna kieruje do uczniów i nauczycieli propozycje wspierające polską szkołę… czytaj więcej

13 września 2017

Konkurs na scenariusz spotu telewizyjnego kampanii „Ojczysty – dodaj do ulubionych”

Narodowe Centrum Kultury ogłasza ogólnopolski konkurs na scenariusz filmu promującego kampanię Ojczysty – dodaj do ulubionych. Zadaniem uczestników jest napisanie scenariusza trzydziestosekundowego spotu telewizyjnego, którego tematem będzie promocja języka polskiego lub działania propagujące poprawne używanie języka ojczystego. Konkurs skierowany jest do osób w wieku od 13 do 26 lat. Nagrodą główną jest wyprodukowanie… czytaj więcej

13 września 2017

Stypendia Fundacji Efekt Motyla

Fundacja Efekt Motyla otwiera nabór wniosków o stypendium na rok szkolny 2016/​​2017. Wszystkich uczniów VII klasy szkoły podstawowej, II i III klas gimnazjum oraz i szkół średnich mieszkających na terenach wiejskich zachęcamy do zapoznania się z naszym programem stypendialnym. Stypendium ma charakter naukowo‐​​socjalny, a więc jest przeznaczone dla osób najbardziej uzdolnionych… czytaj więcej

13 września 2017

Mauzoleum Martyrologii Wsi Polskich w Michniowie

Dwudniowa pacyfikacja Michniowa 12 i 13 lipca 1943 roku obróciła wieś w zgliszcza i pogorzelisko. Ci, co przeżyli wiedzieli, że pamięć o pacyfikacji musi przetrwać. Dlatego pierwszą inicjatywą michniowskiej społeczności było wybudowanie pomnika, na którym wyryto nazwiska ponad 200 ofiar niemieckiego bestialstwa. Płyta zwieńczona jest krzyżem – symbolem cierpienia i… czytaj więcej

13 września 2017

Zarządzenia Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty (rok 2017) – część dziewiąta

Załączniki Zarządzenie nr 481 2017 Data: 2017‐​​08‐​​08, rozmiar: 578 KB Zarządzenie nr 482 2017 Data: 2017‐​​08‐​​08, rozmiar: 574 KB Zarządzenie nr 483 2017 Data: 2017‐​​08‐​​08, rozmiar: 573 KB Zarządzenie nr 484 2017 Data: 2017‐​​08‐​​08, rozmiar: 568 KB Zarządzenie nr 485 2017 Data: 2017‐​​08‐​​08, rozmiar: 578 KB Zarządzenie nr 486 2017… czytaj więcej

13 września 2017

Ministerstwo Edukacji Narodowej odpowiada na najczęściej zadawane pytania dotyczące wsparcia dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

Ministerstwo Edukacji Narodowej odpowiada na najczęściej zadawane pytania dotyczące wsparcia dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Uruchomiono specjalny adres mailowy edukacjawlaczajaca@​men.​gov.​pl, na który rodzice, dyrektorzy szkół oraz nauczyciele mogą przesyłać swoje pytania dotyczące nauczania indywidualnego oraz nowych rozwiązań na rzecz uczniów ze SPE.  Szkoły specjalne i szkoły integracyjne, czym one się różnią? Do… czytaj więcej

13 września 2017

Stare SIO. Komunikat w sprawie aplikacji SIO wersja 3.23.2 i spisu na 30 września 2017

W aplikacji SIO v. 3.23.0 i SIO v. 3.23.1 dla oddziałów gimnazjalnych nie generowała się zakładka „obowiązek szkolny” z tabelą OB.2 Obowiązek szkolny. Oddziały takie mogą być utworzone w szkole podstawowej, liceum, w szkole branżowej I stopnia i w technikum. W aplikacji SIO v. 3.23.2 tabela ta została dodana. Ponieważ zmiana ta ma… czytaj więcej