Kategoria: Stypendia dla uczniów zdolnych

8 września 2017

Program Stypendialny „Mistrzowie Matematyki” dla uczniów ze szkół gimnazjalnych i pierwszych klas  ponadgimnazjalnych z woj. świętokrzyskiego w roku szkolnym 2017/​2018

Fundacji VIVE Serce Dzieciom prowadzi program stypendialny „Mistrzowie Matematyki” ukierunkowany na wsparcie utalentowanych uczniów klasy gimnazjalnych oraz pierwszej ponadgimnazjalnej, którzy mieszkają na terenie województwa świętokrzyskiego w dziedzinie matematyki. Wysokość stypendium: 2000 zł Termin składania wniosków: do 30 września 2017 roku Partnerami programu są: Fundacja VIVE Serce Dzieciom, Instytut Matematyki Uniwersytetu… czytaj więcej

6 września 2017

II edycja świętokrzyskich programów stypendialnych

Departament Promocji, Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego we wrześniu br. rozpocznie realizacje II edycji projektów stypendialnych, tj. Świętokrzyskiego programu stypendialnego dla uczniów gimnazjów /​​ liceów ogólnokształcących oraz Świętokrzyskiego programu stypendialnego dla uczniów szkół zawodowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014–2020. Wszelkie informacje… czytaj więcej

8 sierpnia 2017

Stypendia dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych pochodzenia romskiego 2017

Do ubiegania się o stypendium motywacyjne uprawnione są osoby pochodzenia romskiego – uczniowie szkół ponadgimnazjalnych. Stypendium motywacyjne może być przyznane uczniowi nie wcześniej, niż po ukończeniu pierwszej klasy w szkole ponadgimnazjalnej. Może być również przyznane osobie, która w roku szkolnym 2016/​​2017 ukończyła naukę w szkole ponadgimnazjalnej. Stypendia motywacyjne będą przyznane… czytaj więcej

6 lipca 2017

Komunikat w sprawie stypendiów Prezesa Rady Ministrów i Ministra Właściwego do Spraw Oświaty i Wychowania

Kuratorium Oświaty w Kielcach przypomina o konieczności przesłania w nieprzekraczalnym terminie do 10 lipca br. wniosków o przyznanie stypendium Prezesa Rady Ministrów /​​należy zadbać, aby w każdej uprawnionej szkole przeprowadzono typowanie kandydata – po jednym z każdego typu szkoły funkcjonującej w Zespole Szkół/​​ oraz wniosków o przyznanie stypendium ministra właściwego… czytaj więcej

8 czerwca 2017

Komunikat w sprawie stypendiów Prezesa Rady Ministrów oraz Ministra Edukacji Narodowej

Szanowni Państwo Dyrektorzy szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych w województwie świętokrzyskim Nawiązując do postanowień art. 90h oraz art. 90i ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty ( Dz. U. z 2016r., poz.1943) i rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 czerwca 2005 r. w sprawie stypendiów Prezesa Rady Ministrów, ministra… czytaj więcej

20 kwietnia 2017

Zaproszenie na konferencję edukacyjną w ramach Regionalnego programu stypendialnego dla szczególnie uzdolnionych uczniów gimnazjów i liceów ogólnokształcących województwa świętokrzyskiego

Departament Promocji, Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego serdecznie zaprasza uczniów zakwalifikowanych do stypendium w ramach Regionalnego programu stypendialnego dla szczególnie uzdolnionych uczniów gimnazjów i liceów ogólnokształcących województwa świętokrzyskiego, nauczycieli-​​opiekunów stypendystów oraz rodziców uczniów do udziału w konferencji edukacyjnej, która odbędzie się w dniu 24 kwietnia br.… czytaj więcej

20 kwietnia 2017

Zaproszenie na konferencję edukacyjną w ramach Regionalnego programu stypendialnego dla szczególnie uzdolnionych uczniów szkół zawodowych województwa świętokrzyskiego

Departament Promocji, Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego serdecznie zaprasza uczniów zakwalifikowanych do stypendium w ramach Regionalnego programu stypendialnego dla szczególnie uzdolnionych uczniów szkół zawodowych województwa świętokrzyskiego, nauczycieli-​​opiekunów stypendystów oraz rodziców uczniów do udziału w konferencji edukacyjnej, która odbędzie się w dniu 25 kwietnia br. (wtorek) o… czytaj więcej

13 kwietnia 2017

Program Stypendialny „Mistrzowie Chemii” Fundacji „ORLEN – DAR SERCA” dla szczególnie uzdolnionych absolwentów gimnazjów

Fundacja „ORLEN – DAR SERCA” po raz VI szuka Mistrzów Chemii. Fundacja kontynuuje ogólnopolski program stypendialny „Mistrzowie CHEMII”. Zdolni uczniowie, którzy wykazują zainteresowanie chemią mają szansę otrzymać wsparcie Fundacji na cały okres nauki w szkole średniej. Rekrutacja do programu rozpoczęła się na początku kwietnia. Program realizowany jest we współpracy z… czytaj więcej

11 kwietnia 2017

X edycja programu stypendialnego „Indeks Start2Star”

Indeks Start2Star to program stypendialny, którego głównym celem jest zapewnienie środków finansowych na odbycie studiów grupie najzdolniejszych i najbardziej aktywnych maturzystów pochodzących z niezamożnych rodzin. Każdego roku Komisja wybiera 15 osób, które otrzymają stypendium w wysokości 1300 zł brutto miesięcznie wypłacane przez cały regulaminowy okres studiów (zarówno pierwszego jak i drugiego stopnia).… czytaj więcej

3 kwietnia 2017

XV edycja programu stypendialnego „Klasa”

Do 15 kwietnia trwa rekrutacja do XV edycji programu stypendialnego „Klasa” Fundacji BGŻ BNP Paribas. O miejsce w programie mogą ubiegać się uczniowie szkół gimnazjalnych z mniejszych miejscowości, którzy bardzo dobrze się uczą, mają ponadprzeciętną motywację, a jednocześnie znajdują się w trudnej sytuacji materialnej. Klasa to program stypendialny nastawiony na… czytaj więcej

3 kwietnia 2017

Stypendyści  MEN za wybitne osiągnięcia edukacyjne w roku szkolnym 2015/​2016. Uroczystość wręczenia dyplomów

Szanowni Państwo Dyrektorzy szkół w województwie świętokrzyskim Uroczystość wręczenia dyplomów stypendystom  Ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania za wybitne osiągnięcia edukacyjne w roku szklonym 2015/​​2016 odbędzie się 12 kwietnia 2017 roku o godz.  12.00 w Sali Omega, w Centrum Kongresowym Targów Kielce, ul. Zakładowa 1.… czytaj więcej

14 marca 2017

VI edycja programu „Mistrzowie Chemii”

„Mistrzowie CHEMII” to program skierowany do szczególnie uzdolnionych absolwentów gimnazjów, którzy wykazują zainteresowanie przedmiotami ścisłymi oraz wiążą swoją przyszłość z chemią. Celem programu jest wspieranie rozwoju naukowego młodych chemików, poprzez zapewnienie im optymalnych warunków do kształcenia. Program prowadzony jest we współpracy z dwiema szkołami: liceum i technikum, które gwarantują wysoką… czytaj więcej

10 lutego 2017

Informacja o stypendiach naukowych w ramach programu „Marzenie o Nauce”

  Od 15 lutego do 31 marca 2017 roku Fundacja EFC prowadzi kolejny nabór kandydatów do tego programu. W rekrutacji mogą wziąć udział uczniowie trzecich klas gimnazjów zamieszkujący na stałe w miejscowościach do 30 tys. mieszkańców. Stypendia przyznawane są kandydatom, którzy uzyskali semestralną średnią ocen co najmniej 4,5 (lub są… czytaj więcej

7 grudnia 2016

Stypendyści ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania za wybitne osiągnięcia edukacyjne w roku szkolnym 2015/​2016

Miło mi poinformować, że decyzją Ministra Edukacji Narodowej za wybitne osiągnięcia edukacyjne w roku szkolnym 2015/​​2016 z województwa świętokrzyskiego zostało wyróżnionych stypendiami ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania 13 uczniów. Bardzo serdecznie gratuluję stypendystom i życzę dalszych sukcesów. Świętokrzyski Kurator Oświaty Kazimierz Mądzik Do pobrania: Lista stypendystów właściwego do… czytaj więcej

18 listopada 2016

Stypendyści Prezesa Rady Ministrów

Szanowni Państwo, Miło mi poinformować, że za wybitne osiągnięcia edukacyjne z województwa świętokrzyskiego zostało wyróżnionych stypendiami Prezesa Rady Ministrów 136 uczniów. Lista stypendystów ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania zostanie opublikowana w terminie późniejszym. Bardzo serdecznie gratuluję stypendystom i życzę dalszych sukcesów. Świętokrzyski Kurator Oświaty Kazimierz Mądzik Do pobrania:… czytaj więcej

17 listopada 2016

Rozpoczęcie naboru wniosków o przyznanie stypendiów w roku szkolnym 2016/​2017 dla uczniów szkół zawodowych

Na podstawie art. 41 ust. 1 i ust 2 pkt 1 i 4 oraz art. 45 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2016 r. poz. 486) oraz § 2 uchwały Nr XXVII/​​400/​​16 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 28 października 2016 r.… czytaj więcej

17 listopada 2016

Rozpoczęcie naboru wniosków o przyznanie stypendiów w roku szkolnym 2016/​2017 dla uczniów gimnazjów i liceów ogólnokształcących

Na podstawie art. 41 ust. 1 i ust 2 pkt 1 i 4 oraz art. 45 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2016 r. poz. 486) oraz § 2 uchwały Nr XXVII/​​399/​​16 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 28 października 2016 r.… czytaj więcej

13 października 2016

Program Stypendialny ŻACZEK 2016/​2017

Termin składania wniosków do Programu Stypendialnego ŻACZEK na rok szkolny 2016/​​2017 został przedłużony do 21 października 2016 roku. Program Stypendialny Żaczek skierowany jest do uczniów szkół ponadgimnazjalnych, którzy uczą się w Kielcach, ale pochodzą z małych miejscowości do 30 tys. mieszkańców. Ponadto kandydaci do stypendium muszą spełniać łącznie następujące warunki:… czytaj więcej

27 września 2016

I edycja programów stypendialnych w województwie świętokrzyskim w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014–2020

Marszałek Województwa Świętokrzyskiego informuje o rozpoczęciu realizacji I edycji programów stypendialnych w województwie świętokrzyskim w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014–2020. W imieniu Samorządu Województwa Świętokrzyskiego zaprasza dyrektorów, nauczycieli i rodziców uczniów gimnazjów, liceów ogólnokształcących, zasadniczych szkół zawodowych oraz techników, jak również zainteresowanych przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego… czytaj więcej

5 września 2016

Program Stypendialny „Mistrzowie Matematyki” dla uczniów szkół gimnazjalnych z woj. świętokrzyskiego w roku szkolnym 2016/​2017

Fundacji VIVE Serce Dzieciom prowadzi program stypendialny „Mistrzowie Matematyki” ukierunkowany na wsparcie utalentowanych uczniów uczęszczających do gimnazjum w dziedzinie matematyki. Wysokość stypendium: 2000 zł Termin składania wniosków: do 30 września 2016 roku włącznie Partnerami programu są: Fundacja VIVE Serce Dzieciom, Instytut Matematyki Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, Fundacja mBanku, Kuratorium… czytaj więcej