13 stycznia 2023

Uroczystość wręczenia dyplomów stypendystom ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania za wybitne osiągnięcia edukacyjne w roku 2021/2022

Szanowni Państwo
Dyrektorzy Szkół,
Rodzice, Stypendyści ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania
w województwie świętokrzyskim

Świętokrzyski Kurator Oświaty ma zaszczyt zaprosić na uroczyste wręczenie dyplomów uczniom, którzy otrzymali stypendium ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania. Uroczystość odbędzie się 25 stycznia 2023 roku (środa) o godz. 11.00 w budynku B („Okrąglak”) sala nr 12 Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach, al. IX Wieków Kielc 3.