Kategoria: Stypendia dla uczniów zdolnych

10 kwietnia 2024

XXIII Program Stypendiów Pomostowych

5 kwietnia 2024 r.  została ogłoszona XXIII edycja Programu Stypendiów Pomostowych. Program Stypendiów Pomostowych to oferta dla  tegorocznych maturzystów, pochodzących ze wsi i małych miast (do 20 tys. mieszkańców), którzy uzyskali co najmniej 100 punktów z egzaminów pisemnych na maturze, dostaną się na I rok stacjonarnych studiów I stopnia lub jednolitych studiów magisterskich w polskich […]

12 marca 2024

Projekt stypendialny „Indeks Start2star”

Projekt „Indeks Start2star” jest programem finansowanym w całości przez Fundację Jolanty i Leszka Czarneckich, a jego realizacja odbywa się we współpracy z Fundacją 2065 im. Lesława A. Pagi. Program obejmuje wsparcie dla wybitnie uzdolnionych maturzystów z niezamożnych rodzin, którzy kontynuują naukę na najlepszych uczelniach w Polsce poprzez przyznawanie stypendiów na cały okres studiów. Beneficjenci otrzymują […]

20 lutego 2024

Program stypendialny Horyzonty

Edukacyjna Fundacja im. prof. Romana Czerneckiego (EFC) proponuje Program stypendialny Horyzonty, który jest wsparciem umożliwiającym naukę w wybranych liceach i technikach w jednym z 8 miast wojewódzkich w Polsce. Horyzonty to przede wszystkim stypendium naukowe, ale również wsparcie finansowe, bez którego realizacja aspiracji i marzeń wielu uczniów i uczennic nie byłaby możliwa. Podstawę stanowi pokrycie […]

4 grudnia 2023

Nabór wniosków o przyznanie stypendiów w roku szkolnym 2023/24 dla uczniów klas VII i VIII szkół podstawowych

Na podstawie art. 41 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 2094, z późn. zm.) oraz i § 2 uchwały Nr LXII/780/23 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 29 sierpnia 2023 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu przyznawania stypendiów dla uczniów szkół podstawowych w województwie świętokrzyskim w […]

27 października 2023

Uroczyste wręczenie dyplomów stypendystom Prezesa Rady Ministrów i stypendystom Ministra Edukacji i Nauki

Stypendysta otrzymuje pamiątkowy dyplom

W czwartek 26 października 2023 r. Wicewojewoda Świętokrzyski Pan Rafał Nowak, Senator Rzeczypospolitej Polskiej Pan Krzysztof Słoń oraz Świętokrzyski Wicekurator Oświaty Pani Katarzyna Nowacka podczas uroczystości w Świętokrzyskim Urzędzie Wojewódzkim wręczyli pamiątkowe dyplomy uczniom, którzy uzyskali stypendium Prezesa Rady Ministrów lub stypendium ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania. Załączniki Lista stypendystów PRM Data: 2023-10-23, […]

20 października 2023

Uroczystość wręczenia dyplomów stypendystom Prezesa Rady Ministrów i stypendystom ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania

Szanowni Państwo Dyrektorzy Szkół, Rodzice, Stypendyści Prezesa Rady Ministrów Stypendyści ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania w województwie świętokrzyskim Świętokrzyski Kurator Oświaty serdecznie zaprasza na uroczyste wręczenie dyplomów uczniom, którzy otrzymali stypendium Prezesa Rady Ministrów lub stypendium ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania. Załączniki Lista stypendystów MEiN Data: 2023-10-23, typ pliku: PDF, rozmiar: […]

4 października 2023

Stypendyści ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania za wybitne osiągnięcia edukacyjne w roku szkolnym 2022/2023

Dyrektorzy szkół województwa świętokrzyskiego, Świętokrzyski Kurator Oświaty informuje, że 7 uczniom i absolwentom z województwa świętokrzyskiego zostały przyznane stypendia ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania za wybitne osiągnięcia edukacyjne w roku szkolnym 2022/2023. Lista osób, które otrzymały stypendium, znajduje się w załączniku. Serdecznie gratuluję stypendystom i życzę dalszych sukcesów. Świętokrzyski Kurator Oświaty Kazimierz Mądzik […]

5 września 2023

Stypendia, staże i konkursy na portalu mojestypendium.pl

Początek roku szkolnego nasuwa pytania o szanse edukacyjne i możliwości rozwojowe młodzieży. Fundacja Dobra Sieć, prowadząc portal MojeStypendium.pl, od ponad dekady pomaga setkom tysięcy młodych osób w realizacji marzeń. Zespół Fundacji Dobra Sieć niezmiennie od 2009 roku popularyzuje wiedzę o dostępnych w Polsce i zagranicą programach stypendialnych, konkursach oraz stażach. Dba o równość i jawność w […]

10 sierpnia 2023

Konkurs stypendialny dla romskich uczniów szkół ponadpodstawowych oraz studentów romskich

Związek Romów Polskich ogłasza konkurs stypendialny dla romskich uczniów szkół ponadpodstawowych oraz studentów romskich. Wszelkie informacje dotyczące konkursu stypendialnego i formularz zgłoszeniowy oraz spis wymaganych dokumentów do nadesłania dostępne są na stronie internetowej Związku Romów Polskich w zakładce „Stypendia”. Chętni do wzięcia udziału w konkursie proszeni są o dokładne zapoznanie się z regulaminem, który jest […]

7 czerwca 2023

Komunikat w sprawie przyznawania stypendiów „Talenty Świętokrzyskie” dla uczniów oraz studentów

Samorząd Województwa Świętokrzyskiego od wielu lat aktywnie wspiera wybitnie uzdolnionych pod względem naukowym i artystycznym uczniów i studentów, m.in. laureatów ogólnopolskich i międzynarodowych olimpiad, konkursów i turniejów. Szczegółowe zasady udzielania wsparcia dla uczniów zawarto w uchwale nr LIX/732/23 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 24 kwietnia 2023 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu przyznawania stypendiów Samorządu Województwa Świętokrzyskiego Talenty Świętokrzyskie dla […]

5 czerwca 2023

Ogólnopolski konkurs stypendialny dla uzdolnionych uczniów romskich 2023

Celem projektu jest udzielenie wsparcia dzieciom i młodzieży pochodzenia romskiego, które do tej pory nie miały możliwości  skorzystać z fachowej oceny oraz wesprzeć dzieci, które wielokrotnie biorą udział w konkursie i ich rozwój jest widoczny. O stypendia oraz nagrody Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji ubiegać się mogą dzieci i młodzież pochodzenia romskiego, którzy: są obywatelami […]

17 maja 2023

Komunikat o stypendium Prezesa Rady Ministrów na rok szkolny 2023/2024

Szanowni Państwo Dyrektorzy szkół ponadpodstawowych na terenie województwa świętokrzyskiego Zgodnie z art. 90h ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2230) i rozporządzeniem Rady Ministrów z 14 czerwca 2005 r. w sprawie stypendiów Prezesa Rady Ministrów, ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania oraz ministra […]

10 maja 2023

Stypendia Miasta Poznania dla laureatek/laureatów i finalistek/finalistów olimpiad przedmiotowych

Miasto Poznań realizuje XVI edycję programu stypendialnego dla laureatek i laureatów oraz finalistek i finalistów ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych, podejmujących studia w Poznaniu. Stypendia Miasta Poznania przyznawane są na zasadzie konkursu. Aby wziąć w nim udział, wystarczy deklaracja podjęcia studiów od października 2023 r. na poznańskiej uczelni. Termin składania wniosków mija 20 czerwca 2023 r. Wnioski […]

26 kwietnia 2023

Komunikat o stypendium ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania na podstawie osiągnięć uzyskanych w roku szkolnym 2022/2023

Szanowni Państwo Dyrektorzy szkół dla młodzieży, branżowych II stopnia oraz policealnych z terenu województwa świętokrzyskiego Zgodnie z art. 90i ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2230) i rozporządzeniem Rady Ministrów z 14 czerwca 2005 r. w sprawie stypendiów Prezesa Rady Ministrów, ministra właściwego do […]

8 marca 2023

21. edycja programu stypendialnego „Klasa” Fundacji BNP Paribas

To propozycja dla dzieci, które lubią się uczyć i mają dobre wyniki w nauce, ale na ich drodze do najlepszych liceów stoją finanse. Warunkiem starania się o stypendium jest średnia powyżej 4,0 (po I semestrze 8. klasy) lub wysokie wyniki w olimpiadach i konkursach przedmiotowych czy inne osiągnięcia. Dochód na osobę w rodzinie ucznia lub […]

13 stycznia 2023

Uroczystość wręczenia dyplomów stypendystom ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania za wybitne osiągnięcia edukacyjne w roku 2021/2022

Szanowni Państwo Dyrektorzy Szkół, Rodzice, Stypendyści ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania w województwie świętokrzyskim Świętokrzyski Kurator Oświaty ma zaszczyt zaprosić na uroczyste wręczenie dyplomów uczniom, którzy otrzymali stypendium ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania. Uroczystość odbędzie się 25 stycznia 2023 roku (środa) o godz. 11.00 w budynku B („Okrąglak”) sala nr 12 […]

8 grudnia 2022

Stypendyści ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania za wybitne osiągnięcia edukacyjne w roku szkolnym 2021/2022

Dyrektorzy szkół województwa świętokrzyskiego, Świętokrzyski Kurator Oświaty informuje, że 16 uczniom i absolwentom z województwa świętokrzyskiego zostały przyznane stypendia ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, za wybitne osiągnięcia edukacyjne, w roku szkolnym 2021/2022. Lista osób, które otrzymały stypendium znajduje się w załączniku. Serdecznie gratuluję stypendystom i życzę dalszych sukcesów. Świętokrzyski Kurator Oświaty Kazimierz Mądzik […]