Kategoria: Stypendia dla uczniów zdolnych

13 stycznia 2023

Uroczystość wręczenia dyplomów stypendystom ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania za wybitne osiągnięcia edukacyjne w roku 2021/2022

Szanowni Państwo Dyrektorzy Szkół, Rodzice, Stypendyści ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania w województwie świętokrzyskim Świętokrzyski Kurator Oświaty ma zaszczyt zaprosić na uroczyste wręczenie dyplomów uczniom, którzy otrzymali stypendium ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania. Uroczystość odbędzie się 25 stycznia 2023 roku (środa) o godz. 11.00 w budynku B („Okrąglak”) sala nr 12 […]

8 grudnia 2022

Stypendyści ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania za wybitne osiągnięcia edukacyjne w roku szkolnym 2021/2022

Dyrektorzy szkół województwa świętokrzyskiego, Świętokrzyski Kurator Oświaty informuje, że 16 uczniom i absolwentom z województwa świętokrzyskiego zostały przyznane stypendia ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, za wybitne osiągnięcia edukacyjne, w roku szkolnym 2021/2022. Lista osób, które otrzymały stypendium znajduje się w załączniku. Serdecznie gratuluję stypendystom i życzę dalszych sukcesów. Świętokrzyski Kurator Oświaty Kazimierz Mądzik […]

18 listopada 2022

Uroczystość wręczenia dyplomów Stypendystom Prezesa Rady Ministrów

W czwartek 17 listopada 2022 r. Pan Rafał Nowak – Wicewojewoda Świętokrzyski wraz z Panem Krzysztofem Słoniem – Senatorem Rzeczypospolitej Polskiej oraz Panem Kazimierzem Mądzikiem – Świętokrzyskim Kuratorem Oświaty uroczyście wręczyli dyplomy uczniom, którzy uzyskali Stypendium Prezesa Rady Ministrów na rok szkolny 2022/2023.

26 października 2022

Uroczystość wręczenia dyplomów stypendystom Prezesa Rady Ministrów

Szanowni Państwo Dyrektorzy Szkół, Rodzice, Stypendyści Prezesa Rady Ministrów w województwie świętokrzyskim Świętokrzyski Kurator Oświaty ma zaszczyt zaprosić na uroczyste wręczenie dyplomów uczniom, którzy otrzymali stypendium Prezesa Rady Ministrów.

17 października 2022

Lista uczniów, którzy otrzymali stypendium Prezesa Rady Ministrów na rok szkolny 2022/2023

Świętokrzyski Kurator Oświaty uprzejmie informuje, że Pan Mateusz Morawiecki – Prezes Rady Ministrów zatwierdził listę stypendystów na rok szkolny 2022/2023. W załączeniu lista uczniów, którym zostało przyznane stypendium na podstawie złożonych w terminie wniosków dyrektorów szkół ponadpodstawowych. Załączniki Lista stypendystów PRM Data: 2022-11-16, rozmiar: 445 KB

12 września 2022

Stypendia, staże i konkursy na portalu mojestypendium.pl

W Polsce i na świecie działa wiele organizacji oferujących różnorodne programy stypendialne: od  programów wspierających zdolnych uczniów z małych miejscowości, poprzez stypendia dla artystów i sportowców, po programy finansujące kursy i staże w zagranicznych instytucjach. Niestety, często barierą w uzyskaniu finansowania na rozwój swoich pasji jest brak wiedzy o programach stypendialnych oraz nieznajomość narzędzi, które mogą […]

19 lipca 2022

Stypendia dla uczniów romskich szkół ponadpodstawowych i studentów romskich

Związek Romów Polskich ogłasza konkurs stypendialny dla romskich uczniów szkół ponadpodstawowych oraz studentów romskich. Wszelkie informacje dotyczące konkursu stypendialnego i formularz zgłoszeniowy oraz spis wymaganych dokumentów do nadesłania dostępne są na stronie internetowej Związku Romów Polskich www.romowie.com w zakładce STYPENDIA. Stypendia zostały ufundowane przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji

10 czerwca 2022

Nabór wniosków do stypendiów w ramach programu „Talenty Świętokrzyskie” w roku 2022

Samorząd Województwa Świętokrzyskiego od wielu lat aktywnie wspiera wybitnie uzdolnionych pod względem naukowym i artystycznym uczniów i studentów, m.in. laureatów ogólnopolskich i międzynarodowych olimpiad, konkursów i turniejów. Poprzez finansowe wsparcie aspiracji i dążeń edukacyjnych oraz artystycznych, Samorząd Województwa Świętokrzyskiego pragnie przyczyniać się do rozwoju osobistego młodych ludzi i budowania ich mocnej pozycji w regionie. Jednym z najważniejszych instrumentów służących wzmacnianiu potencjału dzieci i młodzieży […]

24 maja 2022

Stypendia Miasta Poznania dla laureatów i finalistów olimpiad przedmiotowych

Miasto Poznań realizuje XV edycję programu stypendialnego dla laureatów oraz finalistów ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych, podejmujących studia w Poznaniu. Stypendia Miasta Poznania przyznawane są na zasadzie konkursu. Aby wziąć w nim udział, wystarczy deklaracja podjęcia studiów od października 2022 r. na poznańskiej uczelni. Termin składania wniosków mija 20 czerwca 2022 r. Wnioski o stypendium na rok […]

16 maja 2022

Komunikat o stypendium ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania

Szanowni Państwo Dyrektorzy szkół Zgodnie z art. 90i ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2021 r. poz. 1915 z późn. zm.) i rozporządzeniem Rady Ministrów z 14 czerwca 2005 r. w sprawie stypendiów Prezesa Rady Ministrów, ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania oraz ministra właściwego do spraw […]

16 maja 2022

Komunikat o stypendium Prezesa Rady Ministrów

Szanowni Państwo Dyrektorzy szkół Zgodnie z art. 90h ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2021 r. poz. 1915 z późn. zm.) i rozporządzeniem Rady Ministrów z 14 czerwca 2005 r. w sprawie stypendiów Prezesa Rady Ministrów, ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania oraz ministra właściwego do spraw […]

18 lutego 2022

Program Stypendialny Horyzonty

15 lutego 2022 ruszyła rekrutacja do Programu Stypendialnego Horyzonty Edukacyjnej Fundacji im. Romana Czerneckiego (Fundacji EFC) realizowanego w partnerstwie z Fundacją Rodziny Staraków. To kompleksowe wsparcie dla uczniów i uczennic, którzy chcą uczyć się w najlepszych szkołach średnich w całej Polsce, przyznawane przez Fundację EFC od 12 lat. Program Horyzonty skierowany jest do ósmoklasistów, którzy […]

22 listopada 2021

Stypendium Prezesa Rady Ministrów – dystrybucja dyplomów

Szanowni Państwo Dyrektorzy szkół ponadpodstawowych województwa świętokrzyskiego Uprzejmie informuję, że z uwagi na sytuację epidemiczną w kraju dyplomy stypendystów Prezesa Rady Ministrów w roku szkolnym 2021/2022 zostaną przekazane do organów prowadzących, które z zachowaniem zasad bezpieczeństwa wręczą je nagrodzonym uczniom. Proszę także o przekazanie serdecznych gratulacji wszystkim wyróżnionym uczniom, nauczycielom oraz rodzicom. W załączeniu do […]

9 września 2021

Możliwość wsparcia zdolnych uczniów z niezamożnych rodzin poprzez Stypendia św. Mikołaja

Według najnowszych ustaleń European Anti Poverty Network w Polsce jest obecnie 417 tys. ubogich dzieci. Wśród nich znajdują się także przyszli lekarze, inżynierowie, nauczyciele i naukowcy. Stypendia św. Mikołaja dedykowane są uzdolnionym i zaangażowanym społecznie dzieciom z niezamożnych rodzin. Stypendia mogą być przeznaczone na rozwój i edukację, w tym opłacenie zajęć dodatkowych, treningów, sprzętu, materiałów, […]

9 czerwca 2021

Informacja nt. konsultacji ws. nowego Stypendium Premiera

Szanowni Państwo Dyrektorzy, nauczyciele i uczniowie szkół podstawowych i ponadpodstawowych w województwie świętokrzyskim Serdecznie zapraszamy na organizowane przez Pełnomocnika Rządu ds. Polityki Młodzieżowej Piotra Mazurka we współpracy z Pełnomocnikiem Prezesa Rady Ministrów ds. GovTech Justyną Orłowską, Radą Dialogu z Młodym Pokoleniem oraz GovTech Polska konsultacje nowego Stypendium Premiera. Obecnie Stypendium przeznaczone jest jedynie dla tych […]