5 czerwca 2023

Ogólnopolski konkurs stypendialny dla uzdolnionych uczniów romskich 2023

Celem projektu jest udzielenie wsparcia dzieciom i młodzieży pochodzenia romskiego, które do tej pory nie miały możliwości  skorzystać z fachowej oceny oraz wesprzeć dzieci, które wielokrotnie biorą udział w konkursie i ich rozwój jest widoczny.

O stypendia oraz nagrody Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji ubiegać się mogą dzieci i młodzież pochodzenia romskiego, którzy:

 • są obywatelami polskimi, zameldowanymi w Polsce;
 • są uczniami szkół podstawowych i szkół ponadpodstawowych;
 • do dnia 1 kwietnia 2023 r. osiągnęli wiek 10 lat lub nie ukończyli 18 roku życia;
 • realizują swoje zainteresowania przynajmniej w jednej z wymienionych dziedzin:
  • nauki ścisłe,
  • nauki humanistyczne,
  • sztuki plastyczne,
  • muzyka instrumentalna,
  • śpiew (różne formy muzyki),
  • taniec (różne formy tańca).

Stypendia i nagrody będą przekazywane przelewem przez Centrum Doradztwa i Informacji dla Romów w Polsce na konto rodzica lub opiekuna prawnego. Wysokość stypendiów i nagród będzie zależała od ilości osób wyłonionych przez Komisję Konkursową.

Szczegółowe informacje na stronie internetowej Centrum Doradztwa i Informacji dla Romów w Polsce.