4 października 2023

Stypendyści ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania za wybitne osiągnięcia edukacyjne w roku szkolnym 2022/2023

Dyrektorzy szkół województwa świętokrzyskiego,

Świętokrzyski Kurator Oświaty informuje, że 7 uczniom i absolwentom z województwa świętokrzyskiego zostały przyznane stypendia ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania za wybitne osiągnięcia edukacyjne w roku szkolnym 2022/2023.

Lista osób, które otrzymały stypendium, znajduje się w załączniku.

Serdecznie gratuluję stypendystom i życzę dalszych sukcesów.

Świętokrzyski Kurator Oświaty
Kazimierz Mądzik

Załączniki

Lista stypendystów MEiN 2023
Data: 2023-10-04, typ pliku: PDF, rozmiar: 217 KB