10 maja 2019

Konkursy na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły lub publicznej placówki, prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego

Informujemy, że na podstawie par. 1 ust. 5 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 kwietnia 2010 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznej szkoły lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz. U. z 2010 r. Nr 60, poz. 373) na stronie internetowej Kuratorium Oświaty w Kielcach pełniącej jednocześnie funkcję Biuletynu Informacji Publicznej są publikowane ogłoszenia konkursów na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły lub publicznej placówki, prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego.

Dokładny adres działu: Konkursy na stanowisko dyrektora szkoły lub placówki oświatowej

Treści ogłoszeń konkursów do publikacji należy przesyłać na adres: kurator@​kuratorium.​kielce.​pl