22 marca 2023

Komunikat w sprawie zasad przekazywania do publikacji na stronie BIP kuratorium oświaty ogłoszeń o konkursach na stanowiska dyrektorów publicznych jednostek oświatowych prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego

Szanowni Państwo
Marszałek Województwa Świętokrzyskiego, Starostowie Powiatów,
Prezydenci Miast, Burmistrzowie Miast i Gmin, Wójtowie Gmin
województwa świętokrzyskiego

Uprzejmie informuję, że na podstawie par. 1 ust. 6 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły podstawowej, publicznej szkoły ponadpodstawowej lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1428) na stronie internetowej Kuratorium Oświaty w Kielcach pełniącej jednocześnie funkcję Biuletynu Informacji Publicznej są publikowane ogłoszenia konkursów na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły lub publicznej placówki, prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego.

Dokładny adres działu: Konkursy na stanowisko dyrektora szkoły lub placówki oświatowej

Treści ogłoszeń konkursów przeznaczone do wyżej wymienionej publikacji, podpisane przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego, lub podpisu zaufanego, lub podpisu osobistego, prosimy przesyłać:

  • na adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej (ESP): /xux6rv606y/SkrytkaESP
  • lub za pomocą system Doręczeń Elektronicznych na adres: AE:PL-59511-89980-FJCRF-25

Uwaga! Jeżeli przesyłany będzie „skan” ogłoszenia, to należy poświadczyć jego zgodność z oryginałem poprzez podpisanie tego skanu przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego, lub podpisu zaufanego, lub podpisu osobistego. Poświadczenie zgodności z oryginałem „skanu” może być dokonane przez upoważnionego pracownika jednostki samorządu terytorialnego.

W górnym menu na stronie internetowej kuratorium jest podlinkowana strona: „Podpis i weryfikacja” umożliwiająca w szybkie i sprawne podpisanie i zweryfikowanie dokumentu za pomocą podpisu zaufanego.

Katarzyna Nowacka
Świętokrzyski Wicekurator Oświaty

Załączniki