17 marca 2023

Świętokrzyska Giełda Szkół Ponadpodstawowych – powiat kielecki

Dnia 16 marca 2023 r. Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Kielcach przy ul. Łódzkiej stało się miejscem prezentacji szerokiej oferty edukacyjnej szkół z powiatu kieleckiego w ramach Świętokrzyskiej Giełdy Szkół Ponadpodstawowych.

Świętokrzyski Kurator Oświaty wychodząc naprzeciw ósmoklasistom w naszym województwie podjął inicjatywę
o zorganizowaniu Świętokrzyskiej Giełdy Szkół Ponadpodstawowych. Celem przedsięwzięcia było umożliwienie uczniom klas ósmych szkół podstawowych powiatu kieleckiego dostępu do informacji o ofercie kształcenia na terenie województwa świętokrzyskiego oraz wsparcie w podjęciu decyzji dotyczącej dalszej edukacji

Giełdę otworzył Pan Kazimierz Mądzik – Świętokrzyski Kurator Oświaty oraz Pan Mariusz Ściana – Członek Zarządu Powiatu Kieleckiego. Wydarzenie rozpoczęło się omówieniem badania ankietowego przeprowadzonego w ostatnim tygodniu lutego wśród uczniów klas ósmych województwa świętokrzyskiego. Na pytania ankietowe dotyczące dalszej drogi kształcenia odpowiadało 5868 młodych ludzi. Następnie obecni mieli możliwość uczestniczyć w debacie uczniowskiej pod hasłem „Trafny wybór szkoły – klucz do Twojej przyszłej kariery!”. Młodzież dyskutowała nad wyborem szkoły ponadpodstawowej argumentując swoje decyzje indywidualnymi zainteresowaniami i predyspozycjami. W drugiej części spotkania uczniowie mieli możliwość zapoznać się z wirtualną ofertą szkół a także zwiedzając stoiska wystawowe porozmawiać ze starszymi kolegami i nauczycielami prezentujących się placówek edukacyjnych.

Giełda cieszyła się bardzo dużym zainteresowaniem, uczestniczyło w niej 881 uczniów wraz
z opiekunami.