Styczeń 2021

29 stycznia 2021

Pokaz filmu on-line „Sprawy paszportowe. Aleksander Ładoś – zapomniany Sprawiedliwy”

29 stycznia (piątek), o godzinie 19.00 odbędzie się pokaz filmu on-line „Sprawy paszportowe. Aleksander Ładoś – zapomniany Sprawiedliwy”. Inicjatywa ta jest wspólnym przedsięwzięciem Muzeum Polaków Ratujących Żydów oraz Gminy Głogów Małopolski w celu upamiętnienia Międzynarodowego Dnia Pamięci o Ofiarach Holokaustu. Jest to jednocześnie pierwsza odsłona Roku Grupy Ładosia w ramach… czytaj więcej

29 stycznia 2021

Terminy postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2021/2022

Ogłaszamy terminy postępowania rekrutacyjnego i składania dokumentów do klas pierwszych szkół ponadpodstawowych i klas wstępnych szkół ponadpodstawowych. Ustalony przez Ministra Edukacji i Nauki harmonogram postępowania rekrutacyjnego do szkół dla młodzieży dostosowany jest do zmienionego harmonogramu przeprowadzanych egzaminów ósmoklasisty, w tym terminu wydania zaświadczenia o wyniku tego egzaminu przez Okręgowe Komisje… czytaj więcej

29 stycznia 2021

Drugie pismo w sprawie badania na obecność koronawirusa nauczycieli klas I-III oraz nauczycieli edukacji przedszkolnej

Szanowni Państwo Dyrektorzy szkół podstawowych i przedszkoli, w nawiązaniu do korespondencji e-mail z dnia 27.01.2021 r. uprzejmie informuję, że kontynuujemy prace w sprawie przeprowadzenia testów przesiewowych na obecność SARS-CoV-2. Ogólne założenia badania potwierdzone przez Głównego Inspektora Sanitarnego: Badania nauczycieli klas 1-3, którzy byli badani w I etapie, odbędą się w… czytaj więcej

29 stycznia 2021

Od 1 lutego najmłodsze dzieci uczą się stacjonarnie, uczniowie pozostałych klas mają nadal naukę zdalną – rozporządzenie podpisane

Od poniedziałku, 1 lutego br. obowiązują dotychczasowe zasady funkcjonowania szkół i placówek. Zmienione zostały rozwiązania o organizacji nauki zdalnej na terenie szkoły, wprowadzono możliwość organizowania tzw. próbnych egzaminów szkolnych na terenie szkoły.… czytaj więcej

29 stycznia 2021

Spotkanie on-line dla dyrektorów szkół ponadpodstawowych z przedstawicielami Wojsk Obrony Terytorialnej oraz Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Kielcach

Szanowni Państwo Dyrektorzy szkół ponadpodstawowych Informuję, że w dniu 29.01.2020 r. o godz. 10.00 odbędzie się spotkanie on-line z przedstawicielami Wojsk Obrony Terytorialnej oraz Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Kielcach. Podczas spotkania zostaną przedstawione następujące zagadnienia: Wojska Obrony Terytorialnej, misja rola zadania i perspektywy, struktura 10 ŚBOT. Wymogi formalne jakie musi… czytaj więcej

28 stycznia 2021

Komunikat w sprawie informacji dotyczących wykorzystanych i rozliczonych dotacji udzielonych z budżetu Wojewody Świętokrzyskiego w 2020 roku

Szanowni Państwo Starostowie Powiatów, Prezydenci Miast, Burmistrzowie i Wójtowie Gmin Kuratorium Oświaty w Kielcach zwraca się do Państwa z uprzejmą prośbą o sporządzenie informacji w zakresie wykorzystanych i rozliczonych dotacji, udzielonych z budżetu Wojewody Świętokrzyskiego w 2020 roku zgodnie z załączonymi wzorami w terminie do dnia 2 lutego 2021 roku.… czytaj więcej

28 stycznia 2021

Pogotowie przedmaturalne UMCS z fizyki

Jesteś maturzystą i chcesz zdawać rozszerzoną fizykę? Potrzebujesz dodatkowych lekcji, aby uporządkować swoją wiedze? Jeśli tak, zachęcamy do skorzystania z pogotowia przedmaturalnego z fizyki. To bezpłatne zajęcia organizowane przez Instytut Fizyki Uniwersytetu Marii Skłodowskiej-Curie ze Stowarzyszeniem Lubelskie Towarzystwo Edukacyjno-Naukowe (LuTEN) i Lubelskim Oddziałem Polskiego Towarzystwa Fizycznego.… czytaj więcej

28 stycznia 2021

Egzamin maturalny i ósmoklasisty w 2021 roku – vademecum nauczyciela

Wspólnie z Ośrodkiem Rozwoju Edukacji zachęcamy nauczycieli do zapoznania się z zeszytami przedmiotowymi dotyczącymi egzaminu ósmoklasisty i egzaminu maturalnego. To kompendium wiedzy na temat zmian w wymaganiach egzaminacyjnych oraz praktyczne wskazówki jak zastosować te zmiany w codziennej pracy. Zachęcamy do korzystania z materiałów!… czytaj więcej

27 stycznia 2021

SIO. Rozliczanie obowiązku nauki przez gminy w systemie informacji oświatowej

Art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 910 z późn. zm.) nakłada na gminy obowiązek kontrolowania spełniania obowiązku nauki oraz prowadzenia ewidencji spełniania obowiązku nauki: Art.  41.  [Kontrola spełniania obowiązku szkolnego oraz obowiązku nauki] Dyrektorzy publicznych szkół… czytaj więcej

27 stycznia 2021

SIO. Informacja o spełnianiu obowiązku szkolnego i obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego

I. Podstawa prawna Zgodnie z art. 35 ustawy Prawo Oświatowe (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 z późn. zm.) nauka w naszym kraju jest obowiązkowa do ukończenia 18. roku życia, a obowiązek szkolny dziecka rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat, oraz trwa… czytaj więcej

26 stycznia 2021

VII Ogólnopolski Konkurs Recytatorski „W kręgu poezji i prozy lagrowej więźniarek obozu KL Ravensbrück”

Instytut Pamięci Narodowej, Stowarzyszenie „Rodzina byłych więźniarek niemieckiego nazistowskiego obozu koncentracyjnego KL Ravensbrück” oraz Miasto Ruda Śląska zapraszają do udziału w VII Ogólnopolskim Konkursie Recytatorskim „W kręgu poezji i prozy lagrowej więźniarek obozu KL Ravensbrück”.… czytaj więcej

26 stycznia 2021

Cykl e-spotkań „Model funkcjonowania Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą”

ORE zaprasza do udziału w spotkaniach informacyjno-konsultacyjnych „Model funkcjonowania Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą”. Do udziału w spotkaniach zaproszenie są przedstawiciele poszczególnych województw, w tym: organów prowadzących publiczne i niepubliczne szkoły specjalne oraz placówki specjalne, dyrektorów/specjalistów ze szkół i placówek specjalnych (80%, tj. 80 miejsc), dyrektorów/specjalistów z przedszkoli i szkół ogólnodostępnych, innych zainteresowanych osób i instytucji (20%, tj. 20 miejsc). Celem spotkań jest przybliżenie… czytaj więcej

25 stycznia 2021

Cyfrowa biblioteka dla uczniów i studentów

Audiobooki lektur i klasyki literatury, a także publikacje i artykuły z czasopism naukowych są już dostępne online oraz do pobrania i wykorzystania na komputerach i urządzeniach mobilnych. Cyfrowa biblioteka została otwarta w ramach Priorytetu 4 Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa. Biblioteka Narodowa zakończyła prace związane z realizacją Priorytetu 4 Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa.… czytaj więcej

25 stycznia 2021

Wprowadzone 25 stycznia 2021 zmiany w Systemie Informacji Oświatowej

RSPO: Dodanie kontroli weryfikującej, czy adres siedziby, adres innej lokalizacji szkoły nie będący w dyspozycji szkoły, służący do przeprowadzenia egzaminu lub adres innej lokalizacji nie są identyczne Oddział: W Branżowej Szkole II stopnia i Szkole Policealnej umożliwienie rejestracji oddziałów podstawowych o specyfice specjalna w trybie nauki stacjonarny i zaoczny

25 stycznia 2021

Ankieta monitorowania organizacji zajęć dla uczniów, którzy ze względu na niepełnosprawność lub brak możliwości realizowania zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, nie mogą realizować zajęć w miejscu zamieszkania

Szanowni Państwo, Dyrektorzy szkół podstawowych i ponadpodstawowych w woj. świętokrzyskim, 18 stycznia 2021 r. wróciły do nauki stacjonarnej uczniowie z klas 1-3 szkół podstawowych. Jednak dla pozostałych uczniów zajęcia są wciąż realizowane z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. Nadal w odniesieniu do uczniów, którzy z uwagi na rodzaj niepełnosprawności… czytaj więcej

25 stycznia 2021

II Ogólnopolska Konferencja Oświaty i Samorządu Online Edukacja to Komunikacja – zaproszenie na konferencję

II edycja Ogólnopolskiej Konferencji Oświaty i Samorządu Online Edukacja to Komunikacja, odbędzie się w dniach 24-25 marca 2021 r. Wydarzenie skierowane jest do dyrektorów szkół i nauczycieli, pracowników merytorycznych odpowiedzialnych za oświatę w samorządzie oraz liderów samorządów terytorialnych. Szczegóły dotyczące konferencji znajdują się w linku poniżej: II Ogólnopolska Konferencja Oświaty… czytaj więcej

22 stycznia 2021

Debata online: Na styku potrzeb – jak chcemy budować płaszczyznę współpracy pomiędzy szkołą a biznesem?

Gdański Inkubator Przedsiębiorczości STARTER zaprasza do wysłuchania trzeciej debaty między przedstawicielami pomorskiego rynku pracy oraz reprezentantami gdańskich szkół ponadpodstawowych. Debata jest częścią projektu „NOW – zawodowe wyzwania nowej generacji”, w ramach którego budujemy kanały komunikacji między pracodawcami a szkołami ponadpodstawowymi aby lepiej przygotować młodzież do wyzwań rynku pracy.… czytaj więcej