13 stycznia, 2021

13 stycznia 2021

Wyliczanie etatów nauczycieli do części oświatowej subwencji ogólnej na 2021 rok (przykład oraz kalkulator)

Do pobrania materiały opracowane przez MEN: Założenia do wyliczania etatów subwencyjnych na rok 2021 Przykład liczenia etatu nauczyciela do subwencji Kalkulator opracowany w Kuratorium Oświaty w Kielcach (uwzględniający bardziej skomplikowane jednostki złożone): SIO. Kalkulator etatów subwencyjnych (wszelkie zauważone błędy w działaniu tego kalkulatora proszę zgłaszać na adres: robert.blaut@kuratorium.kielce.pl)

13 stycznia 2021

Aktualizacja informacji o sieci doradztwa metodycznego w województwie świętokrzyskim

Szanowni Państwo Dyrektorzy i Nauczyciele szkół i placówek w województwie świętokrzyskim Sieć doradztwa metodycznego na terenie województwa świętokrzyskiego funkcjonuje od roku szkolnego 2019/2020. Obejmuje 8 obszarów przydzielonych do trzech publicznych placówek doskonalenia nauczycieli: Świętokrzyskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach, Samorządowego Ośrodka Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach, Powiatowego Ośrodka… czytaj więcej

13 stycznia 2021

Szkolenia dla nauczycieli w zakresie zmian wymagań egzaminacyjnych egzaminu ósmoklasisty i egzaminu maturalnego wprowadzonych w roku szkolnym 2020/2021

Szanowni Państwo Dyrektorzy i Nauczyciele szkół w woj. świętokrzyskim Uprzejmie informuję, że Minister Edukacji i Nauki dokonał zmiany podstawowych kierunków realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2020/2021 polegającej na wskazaniu dodatkowego kierunku „Uwzględnienie w procesach edukacyjnych wymagań egzaminacyjnych dotyczących egzaminu ósmoklasisty i egzaminu maturalnego w roku 2021”. W związku… czytaj więcej

13 stycznia 2021

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzanych w Kuratorium Oświaty w Kielcach danych osobowych

Szanowni Państwo, Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.4.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO) informuję, że: 1. Administratorem Państwa danych… czytaj więcej