Kwiecień 2020

30 kwietnia 2020

Wytyczne GIS, MZ, MRPiPS dla instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3

Załączniki Wytyczne GIS, MZ, MRPiPS dla instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 Data: 2020-05-04, rozmiar: 1 MB Pytania i odpowiedzi otwarcie żłobków Data: 2020-05-04, rozmiar: 18 KB Wytyczne-dla-przedszkoli-oddziałów-przedszkolnych-w-szkole-podstawowej-i-innych-form-wychowania-przedszkolnego-oraz-instytucji-opieki-nad-dziećmi-w-wieku-do-lat-3 Data: 2020-05-04, rozmiar: 2 MB Pobierz wszystkie pliki

30 kwietnia 2020

Przedszkola otwarte od 6 maja – pytania i odpowiedzi

Którzy rodzice będą mogli posłać swoje dzieci do przedszkola? Apelujemy do samorządów, by z placówek w pierwszej kolejności mogły skorzystać te dzieci, których rodzice nie mają możliwości pogodzenia pracy z opieką w domu. Warto, aby pierwszeństwo uzyskały dzieci pracowników systemu ochrony zdrowia, służb mundurowych, pracowników handlu i przedsiębiorstw produkcyjnych, realizujący… czytaj więcej

30 kwietnia 2020

Wytyczne GIS, MZ i MEN w związku z otwarciem przedszkoli

W związku z decyzją o otwarciu przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego, MEN wspólnie z Głównym Inspektorem Sanitarnym i Ministrem Zdrowia przygotował wytyczne dla dyrektorów przedszkoli i organów prowadzących. Od 6 maja br. otwieramy przedszkola, oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych i inne formy wychowania przedszkolnego,… czytaj więcej

30 kwietnia 2020

Informacja o realizacji ewaluacji zewnętrznej w kwietniu 2020 r.

W kwietniu 2020 r. wizytatorzy Kuratorium Oświaty w Kielcach zrealizowali: 1 ewaluację problemową w zakresie wymagań wybranych przez Kuratora Oświaty: Procesy edukacyjne są zorganizowane w sposób sprzyjający uczeniu się; Szkoła organizując procesy edukacyjne, uwzględnia wnioski z analizy wyników egzaminu ósmoklasisty, egzaminu maturalnego, egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie oraz innych badań… czytaj więcej

30 kwietnia 2020

MEN informuje: Otwieramy przedszkola od 6 maja br.

Od 6 maja br. przedszkola, oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych i inne formy wychowania przedszkolnego będą otwarte. Apelujemy do samorządów, by z placówek w pierwszej kolejności, mogły skorzystać te dzieci, których rodzice nie mają możliwości pogodzenia pracy z opieką w domu. Warto, aby pierwszeństwo uzyskały dzieci pracowników systemu ochrony zdrowia,… czytaj więcej

29 kwietnia 2020

Solidarność w praktyce – Wolontariusze Europejskiego Korpusu Solidarności w czasach pandemii w województwie świętokrzyskim

Europejski Korpus Solidarności jest nową inicjatywą Unii Europejskiej. Umożliwia on młodym ludziom udział w projektach z zakresu wolontariatu lub rozwoju zawodowego – we własnym kraju lub za granicą – które przynoszą korzyści społecznościom w całej Europie. W korpusie mogą uczestniczyć osoby w wieku od 17 do 30 lat. Członkowie korpusu… czytaj więcej

29 kwietnia 2020

Democracy cake: Porozmawiajmy o demokracji – konkurs na scenariusz zajęć z edukacji obywatelskiej

W związku z premierą polskojęzycznej wersji gry „Democracy Cake” („Przepis na Demokrację”), Fundacja Edukacja dla Demokracji zaprasza nauczycieli i nauczycielki, edukatorów i edukatorki do udziału w konkursie na najciekawsze scenariusze zajęć z zakresu edukacji obywatelskiej. W konkursie można wygrać egzemplarze gry planszowej „Democracy Cake” („Przepis na Demokrację”) dla swojej szkoły/ instytucji/… czytaj więcej

29 kwietnia 2020

Konkurs ortograficzny online dla uczniów i nauczycieli – Mistrz Dyktand i Mistrz Ortografii

Serwis dyktanda.pl pragnie zaprosić na pierwszą odsłonę konkursu „Mistrz Dyktand i Mistrz Ortografii”. Jest on przeznaczony zarówno do lubiących tworzyć, jak i rozwiązywać dyktanda. Konkurs wystartował 24 kwietnia i potrwa do 24 maja. Udział w konkursie i korzystanie ze strony są całkowicie bezpłatne. Konkurs będzie się rozgrywać w dwóch kategoriach: Mistrz… czytaj więcej

29 kwietnia 2020

Ogólnopolski konkurs stypendialny dla uzdolnionych uczniów romskich 2020 r.

Stowarzyszenie Centrum Doradztwa i Informacji dla Romów w Polsce ogłasza, w ramach zadania powierzonego przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji „Ogólnopolski konkurs stypendialny dla uzdolnionych uczniów romskich”. Celem konkursu jest wyłonienie szczególnie uzdolnionych uczniów należących do romskiej mniejszości etnicznej z terenu całego kraju i udzielenie im wsparcia finansowego i warsztatowego.… czytaj więcej

29 kwietnia 2020

Darmowa platforma chmurowa ClassFlow wspomagająca edukację zdalną

Promethean to dostawca rozwiązań dla edukacji tworzący interaktywne oraz multimedialne produkty, używane w wielu sektorach rynku. Promethean w Polsce, skupiając się teraz na pomocy nauczycielom, do pracy zdalnej oferuje darmową platformę chmurową ClassFlow (www.classflow.pl). Platforma ClassFlow, to w całości i dożywotnio bezpłatne rozwiązanie, które wspomaga każdego Nauczyciela prowadzącego zajęcia i… czytaj więcej

28 kwietnia 2020

Materiały edukacyjne Teatru Wielkiego – Opery Narodowej

Materiały edukacyjne dotyczące właściwego zachowania w teatrze, spektakle w formie wideo czy wirtualny spacer – to tylko niektóre materiały udostępnione on-line z bogatej oferty Teatru Wielkiego-Opery Narodowej. Materiały mogą być wsparciem w kształceniu na odległość. Zapraszamy do korzystania. Bon ton w teatrze Seria krótkich filmów animowanych dla najmłodszych, w której… czytaj więcej

27 kwietnia 2020

List mjr do maturzystów – dbajcie o siebie, pozostańcie w domu

Legendarna łączniczka Okręgu Wilno AK i nauczycielka Danuta Felicja Szyksznian ps. Sarenka, Szarotka przygotowała list do tegorocznych maturzystów, w którym prosi ich o dbanie o siebie, swoich bliskich i odpowiedzialność w tych trudnych dniach. Pani Danucie życzymy dużo sił i zdrowia! Dziękujemy za te piękne słowa przekazane do młodzieży. –… czytaj więcej

27 kwietnia 2020

MEN informuje: Kształcenie na odległość w szkołach i placówkach przedłużone do 24 maja br.

Do 24 maja br. przedłużona została przerwa w nauczaniu stacjonarnym w jednostkach systemu oświaty. Nauka będzie się odbywać na odległość. 24 kwietnia br. Minister Edukacji Narodowej podpisał nowelizację stosownego rozporządzenia. Wobec utrzymującej się wysokiej liczby zachorowań wywołanych rozprzestrzenianiem się wirusa COVID-19 przepisami rozporządzenia z dnia 11 marca 2020 r. w… czytaj więcej

27 kwietnia 2020

Praca wizytatorów w dniach od 27 kwietnia 2020 r. do 8 maja 2020 r. w poszczególnych Oddziałach

Świętokrzyski Kurator Oświaty informuje, że w związku z koniecznością zachowania ostrożności wynikającej  z zagrożenia rozprzestrzenienia się w Polsce wirusa SARS-CoV-2, a jednocześnie  mając na  względzie usprawnienie komunikacji związanej z licznymi pytaniami dyrektorów szkół i placówek oświatowych  dotyczącymi przygotowania arkuszy organizacyjnych na rok szkolny 2020/2021,  praca wizytatorów  w dniach od 27… czytaj więcej

27 kwietnia 2020

I ty możesz zostać superbohaterem !

W ramach Ogólnopolskiego Programu na rzecz Profilaktyki Udarowej pt. „I Ty możesz zostać superbohaterem! uruchomiona została platforma edukacyjna on-line AKADEMIA STOP UDAROM – www.stopudarom.pl/akademia. Oficjalna inauguracja platformy odbywa się w formie on-line, za pośrednictwem materiału wideo z udziałem ekspertów https://www.youtube.com/watch?v=wCJgB2VT5HA&feature=youtu.be . AKADEMIA STOP UDAROM to pierwsza internetowa platforma edukacyjna dla… czytaj więcej

24 kwietnia 2020

Odbiór świadectw przez absolwentów liceów ogólnokształcących i techników

Jutro, 24 kwietnia br. zajęcia dydaktyczno-wychowawcze kończą uczniowie ostatnich klas liceów ogólnokształcących i techników. W związku z ograniczeniem funkcjonowania szkół, nie będą mogły jednak odbyć się tradycyjne uroczystości zakończenia zajęć, podczas których wręczone byłyby świadectwa tegorocznym absolwentom. Każda szkoła powinna zatem określić tryb i terminy odbioru świadectw przez abiturientów. Świadectwa… czytaj więcej

24 kwietnia 2020

Udzielenie wsparcia finansowego w ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” – edycja 2019/2020

Szanowni Państwo Starostowie Powiatów, Prezydenci Miast, Burmistrzowie i Wójtowie Gmin Organy prowadzące szkoły, Dyrektorzy Szkół w województwie świętokrzyskim Działając na podstawie porozumienia zawartego w dniu 30 października 2015 r.  z Wojewodą Świętokrzyskim Zespół powołany przez Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty do oceny wniosków o udzielenie wsparcia finansowego w ramach realizacji Priorytetu 3… czytaj więcej

24 kwietnia 2020

Harmonogram egzaminów ósmoklasisty, maturalnego i zawodowego

Egzamin ósmoklasisty będzie przeprowadzony od 16 do 18 czerwca br. Egzaminy pisemne maturalne rozpoczną się 8 czerwca. Nie będzie w tym roku egzaminów maturalnych ustnych. Egzamin potwierdzające kwalifikacje w zawodzie potrwa od 22 czerwca do 9 lipca. Tak wygląda harmonogram tegorocznych wiosennych egzaminów. – Zgodnie z zapowiedzią z wyprzedzeniem informujemy… czytaj więcej

22 kwietnia 2020

SIO. Wprowadzone 22 kwietnia 2020 zmiany w Systemie Informacji Oświatowej

Panel startowy – szczegóły podmiotu, dostępne w szkołach i placówkach oświatowych: Dodanie zakładki dodatkowych lokalizacji Możliwość uzupełnienia dodatkowych lokalizacji szkoły/placówki oświatowej Możliwość uzupełnienia dodatkowych lokalizacji szkoły niebędących w dyspozycji szkoły, służących do przeprowadzenia egzaminu

21 kwietnia 2020

Akcja „Dziewczyny na Politechniki!”

Wydarzenie organizowane przez Fundację Edukacyjną Perspektywy, pod patronatem Ministra Edukacji Narodowej, odbędzie się online 23 kwietnia 2020 r. Celem akcji jest przybliżenie młodym osobom, w szczególności tegorocznym maturzystom, kierunków studiów, które są szczególnie istotne z punktu widzenia potrzeb rozwojowych naszej gospodarki narodowej. Rejestracja i informacje na stronie organizatora: http://www.dziewczynynapolitechniki.pl/online/