7 października 2019

SIO. Problem z formularzami „Wydatki” oraz „Rozwiązanie stosunku pracy”

W specyficznych warunkach (mały ekran komputera, dużo wierszy do wprowadzenia) w SIO objawia się problem z brakiem możliwości zapisania wypełnionego formularza „Wydatki” lub „Rozwiązanie stosunku pracy” – przycisk „Zapisz” znajduje się poniżej dolnej krawędzi ekranu i nie jest możliwe przewinięcie formularza do góry.

W takiej sytuacji przed zapisaniem należy kilkukrotnie nacisnąć klawisze CTRL (control) oraz „–” (minus) w celu zmniejszenia okna przeglądarki. W tak zmniejszonym oknie będzie już dostępny do kliknięcia przycisk „Zapisz”. Po wykonaniu tej operacji można klawiszami CTRL (control) oraz „+” (plus) powiększyć okno przeglądarki do pierwotnego rozmiaru.