6 kwietnia 2020

SIO. Problemy przy uzupełnianiu sprawozdania „Wydatki”

W związku z powtarzającymi się pytaniami wyjaśniam, że:

  1. Separatorem dziesiętnym w tym formularzu jest kropka. Użycie przecinka spowoduje, że kwoty groszy nie zostaną poprawnie zapisane! (Problem ten został już naprawiony. Przecinek działa poprawnie!)
  2. Aby uniknąć niespodzianki w postaci braku zapisania ostatnio wprowadzonego wiersza paragrafu, należy pamiętać, żeby przed kliknięciem przycisku ZAPISZ, nacisnąć przycisk DODAJ PARAGRAF!

Poniższy obrazek ilustruje powyższe wskazówki: