2 kwietnia, 2020

2 kwietnia 2020

Informacja o realizacji kontroli w marcu 2020 r.

W marcu 2020 r. wizytatorzy Wydziału Nadzoru Pedagogicznego i Strategii Kuratorium Oświaty w Kielcach przeprowadzili 8 kontroli planowych. W marcu 2020 r. wizytatorzy Wydziału Nadzoru Pedagogicznego i Strategii Kuratorium Oświaty w Kielcach przeprowadzili 12 kontroli doraźnych:   Lp. Tematyka kontroli Liczba szkół/placówek   1. Przestrzeganie statutu szkoły lub placówki -1 Szkoła… czytaj więcej

2 kwietnia 2020

Informacja o realizacji monitorowania w miesiącu marcu 2020 r.

Dane dotyczące liczby szkół, które wypełniły ankiety monitorowania: L.p. Zakres monitorowania Liczba szkół/placówek wynikająca z planu monitorowania Liczba szkół, które wypełniły ankietę Stan realizacji (%) 1. Realizacja obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego w szkole (SZKOŁY PODSTAWOWE – publiczne) 509 49 9,63% 2. Realizacja obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego w szkole (LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE… czytaj więcej

2 kwietnia 2020

Elektroniczne wersje podręczników i materiałów dydaktycznych – pobierz bezpłatnie ze stron wydawców

Na czas zawieszenia zajęć wydawcy edukacyjni zrzeszeni w Polskiej Izbie Książki udostępnili bezpłatnie elektroniczne wersje podręczników. Uczniowie i nauczyciele mogą podbierać ze stron internetowych wydawców nie tylko podręczniki, ale również inne materiały dydaktyczne. Zachęcamy do korzystania! Bezpłatne podręczniki w wersji elektronicznej Wydawcy edukacyjni zrzeszeni w Polskiej Izbie Książki zdecydowali o… czytaj więcej

2 kwietnia 2020

Informacja o realizacji ewaluacji zewnętrznej w marcu 2020 r.

W marcu 2020 r. wizytatorzy Kuratorium Oświaty w Kielcach zrealizowali: 2 ewaluacje problemowe wskazane przez MEN w zakresie wymagań: Procesy wspomagania rozwoju i edukacji dzieci są zorganizowane w sposób sprzyjający uczeniu się; Przedszkole wspomaga rozwój dzieci, z uwzględnieniem ich indywidualnej sytuacji; Rodzice są partnerami przedszkola; 3 ewaluacje problemowe wskazane przez MEN… czytaj więcej