9 stycznia, 2020

9 stycznia 2020

SIO. Jak wpisać sprawozdanie wynagrodzeniowe za 2019 rok, jeśli w 2019 roku były z nauczycielem podpisane dwie umowy w różnych okresach?

Częste pytanie: Jak wpisać sprawozdanie wynagrodzeniowe za 2019 rok, jeśli w 2019 roku były z nauczycielem podpisane dwie umowy w różnych okresach? Na przykład: pierwsza umowa od 01.09.2018 do 20.06.2019 druga umowa od 01.09.2019 do 25.06.2020. Odpowiedź: W takiej sytuacji musimy wprowadzić dwa osobne sprawozdania roczne z wynagrodzeń za rok… czytaj więcej

9 stycznia 2020

VI ogólnopolski konkurs recytatorski „W kręgu poezji i prozy lagrowej więźniarek KL Ravensbrück”

Instytut Pamięci Narodowej, Stowarzyszenie „Rodzina byłych więźniarek niemieckiego nazistowskiego obozu koncentracyjnego KL Ravensbrück” oraz Miasto Ruda Śląska zaprasza do udziału w konkursie recytatorskim. Przedsięwzięcie jest skierowane do uczniów klas VIII szkół podstawowych oraz szkół ponadpodstawowych. Inicjatywa ma na celu oddanie hołdu ofiarom zamordowanym w niemieckim, nazistowskim KL Ravensbrück oraz ocalałym,… czytaj więcej

9 stycznia 2020

Komunikat w sprawie odbioru aktów nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego

Panie, Panowie Dyrektorzy i Nauczyciele szkół i placówek oświatowych w województwie Kuratorium Oświaty w Kielcach – Wydział Organizacji i Rozwoju Edukacji zwraca się z prośbą do  nauczycieli o odbiór aktów nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego od dnia 10 stycznia 2020 r. Dokument  można odebrać  osobiście lub poprzez pisemnie upoważnioną osobę w  siedzibie Kuratorium Oświaty… czytaj więcej

9 stycznia 2020

Projekt „Dar na stulecie”

Organizatorzy zapraszają do współpracy przy projekcie „Dar na stulecie”, upamiętniającym 100-lecie urodzin św. Jana Pawła II. Główną ideą projektu jest wspieranie i pomnażanie dobra w każdej postaci. Liczy się każdy człowiek i każda wspólnota. Wolontariat, modlitwa, wydarzenia o charakterze społecznym, artystycznym, sportowym, charytatywnym czy edukacyjnym to obszary działań, w których… czytaj więcej

9 stycznia 2020

SIO. Raport do weryfikacji danych do tzw. dotacji przedszkolnej na rok 2020 stan na 30.09.2019

W Strefie SIO w sekcji Raporty -> Raporty SIO2 2019/2020 znajdują się dane SIO do weryfikacji (stan na 30.09.2019), które będą wykorzystane do podziału kwoty dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w 2020 roku. Poniżej opublikowane jest pismo w tej sprawie oraz dane kontaktowe… czytaj więcej

9 stycznia 2020

Komunikat dotyczący składania wniosków o nadanie tytułu Honorowego Profesora Oświaty

Świętokrzyski Kurator Oświaty informuje zainteresowanych nauczycieli o możliwości składania wniosków o nadanie tytułu honorowego profesora oświaty. Wymagane dokumenty należy składać w wersji papierowej w sekretariacie Kuratorium Oświaty w Kielcach (25-516 Kielce al. IX Wieków Kielc 3), a także w wersji elektronicznej na adres: kurator@kuratorium.kielce.pl Wnioski o nadanie tytułu honorowego profesora oświaty… czytaj więcej