9 stycznia 2020

SIO. Raport do weryfikacji danych do tzw. dotacji przedszkolnej na rok 2020 stan na 30.09.2019

W Strefie SIO w sekcji Raporty -> Raporty SIO2 2019/2020 znajdują się dane SIO do weryfikacji (stan na 30.09.2019), które będą wykorzystane do podziału kwoty dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w 2020 roku.

Poniżej opublikowane jest pismo w tej sprawie oraz dane kontaktowe w przypadku ewentualnych pytań: