21 września 2020

Wprowadzone 21 września 2020 zmiany w Systemie Informacji Oświatowej

Oddział:

  • Od roku szkolnego 2020/2021 możliwość zarejestrowania oddziału dodatkowego łączonego składającego się z oddziału klasy I i oddziały „wychowanie przedszkolne”