17 października 2018

Nowe SIO. Jak radzić sobie z błędem „Okres przypisania do oddziału nie zawiera w całości danych dziedzinowych powiązanych z tym przypisaniem”?

Z błędem „Okres przypisania do oddziału nie zawiera w całości danych dziedzinowych powiązanych z tym przypisaniem” możemy spotkać się podczas dokonywania operacji zakończenia przypisania do oddziału.

Ten błąd oznacza, że w roku szkolnym, którego dotyczy przypisanie została dodana jakaś dana dziedzinowa (np. indywidualne nauczanie, indywidualny tok nauki etc.) z wpisaną datą rozpoczęcia, ale bez wpisanej daty zakończenia.

W pierwszym kroku musimy dodać daty zakończenia poszczególnych okresów wpisanych danych dziedzinowych, żeby można było w drugim kroku zakończyć przypisanie do oddziału.

Poniższej dwa zrzuty ekranu prezentujące problem oraz źródło problemu, czyli brak zakończenia przypisania indywidualnego toku nauki.