23 października, 2019

23 października 2019

Zaproszenie na Ogólnopolską Konferencję Samorządów Uczniowskich w Szczecinie

Szanowni Państwo, w załączeniu przekazuję zaproszenie na Ogólnopolską Konferencję Samorządów Uczniowskich w Szczecinie. Jest to jedyne tego typu przedsięwzięcie w Polsce, które zostało objęte patronatem Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej, Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego, Prezydenta Miasta Szczecin oraz Rektora Uniwersytetu Szczecińskiego. Świętokrzyski Kurator Oświaty Kazimierz Mądzik   Załączniki Zaproszenie Data:… czytaj więcej

23 października 2019

Komunikat Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty dotyczący organizacji różnego rodzaju imprez i wydarzeń na terenie szkoły

Szanowni Państwo Dyrektorzy szkół, przedszkoli i placówek oświatowych W związku z docierającymi do Kuratorium Oświaty w Kielcach informacjami o próbach organizacji różnego rodzaju imprez i wydarzeń na terenie placówki, przypominam, że zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe w szkole i placówce mogą działać, z wyjątkiem… czytaj więcej

23 października 2019

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa – nabór wniosków na 2020 rok

Szanowni Państwo Starostowie Powiatów, Prezydenci Miast, Burmistrzowie i Wójtowie Gmin Organy prowadzące szkoły, Dyrektorzy Szkół województwa świętokrzyskiego Uprzejmie przypominam o terminach składania wniosków w ramach realizacji Priorytetu 3 „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”. Zgodnie z § 7 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 października 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków, form… czytaj więcej

23 października 2019

SIO. Zgłoszenie w SIO uczniów do egzaminu ośmioklasisty. Termin minął 10 października 2019

MEN przypomina, że do 10 października należało wprowadzić w SIO dane uczniów i zgłosić ich do egzaminu ósmoklasisty. Jest to konieczne działanie poprzedzające przekazanie danych do OKE w nowym systemie informatycznym. Dyrektorzy szkół, którzy jeszcze tego nie zrobili, proszeni są o pilne wprowadzenie danych w SIO. Odnośnik do instrukcji w SIO:… czytaj więcej

23 października 2019

SIO. Nowe raporty pokazujące stany z 30 września 2019 uwzględniające korekty i aktualizowane codziennie

W Strefie SIO (https://strefasio.men.gov.pl) pojawiły się nowe pożyteczne raporty pokazujące stany z 30 września 2019 uwzględniające korekty i aktualizowane codziennie. Liczba uczniów oddziałów podstawowych w roku szkolnym 2019/2020 w dniu 30.09.2019 Raport zawiera informacje o liczbie uczniów w oddziałach podstawowych w szkole/placówce w dniu 30.09.2019. Liczba uczniów w oddziałach WWR… czytaj więcej

23 października 2019

SIO. Gminy NIE przekazują danych o WSZYSTKICH uczniach w związku z kontrolą obowiązku nauki

Art. 42 pkt 9 ustawy o systemie informacji oświatowej mówi: Dane identyfikacyjne i dane dziedzinowe do zbioru danych ucznia przekazują: dane w związku z kontrolowaniem spełniania obowiązku nauki przez absolwentów gimnazjum oraz przyznawaniem pomocy materialnej o charakterze socjalnym – gminy; Powyższy artykuł mówi nam, że gminy przekazują dane identyfikacyjne (imię, nazwisko, PESEL) oraz dane dziedzinowe uczniów w związku z rozliczaniem… czytaj więcej

23 października 2019

Testy i klucze I etapu konkursów przedmiotowych dla uczniów szkół podstawowych w roku szkolnym 2018/2019

Załączniki Etap I – j. polski – test Data: 2019-10-24, rozmiar: 413 KB Etap I – matematyka – test Data: 2019-10-24, rozmiar: 2 MB Etap I – j. angielski – test Data: 2019-10-24, rozmiar: 588 KB Etap I – j. niemiecki – test Data: 2019-10-24, rozmiar: 560 KB Model oceniania… czytaj więcej

23 października 2019

Konkurs fotograficzny „Wiki Science Competition”

Wikimedia Polska – stowarzyszenie promujące i wspierające polskojęzyczną edycję Wikipedii, serdecznie zaprasza uczniów, nauczycieli, studentów oraz pracowników szkół, uczelni i instytucji do udziału w konkursie fotograficznym Wiki Science Competition. Wiki Science Competition to międzynarodowy konkurs odbywający się w tym roku w okresie od 4 listopada do 15 grudnia 2019. Jego… czytaj więcej