23 października, 2019

23 października 2019

Zaproszenie na Ogólnopolską Konferencję Samorządów Uczniowskich w Szczecinie

Szanowni Państwo, w załączeniu przekazuję zaproszenie na Ogólnopolską Konferencję Samorządów Uczniowskich w Szczecinie. Jest to jedyne tego typu przedsięwzięcie w Polsce, które zostało objęte patronatem Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej, Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego, Prezydenta Miasta Szczecin oraz Rektora Uniwersytetu Szczecińskiego. Świętokrzyski Kurator Oświaty Kazimierz Mądzik   Załączniki Zaproszenie Data: 2019-10-23, rozmiar: 383 KB

23 października 2019

Komunikat Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty dotyczący organizacji różnego rodzaju imprez i wydarzeń na terenie szkoły

Szanowni Państwo Dyrektorzy szkół, przedszkoli i placówek oświatowych W związku z docierającymi do Kuratorium Oświaty w Kielcach informacjami o próbach organizacji różnego rodzaju imprez i wydarzeń na terenie placówki, przypominam, że zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe w szkole i placówce mogą działać, z wyjątkiem partii i organizacji politycznych, stowarzyszenia […]

23 października 2019

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa – nabór wniosków na 2020 rok

Szanowni Państwo Starostowie Powiatów, Prezydenci Miast, Burmistrzowie i Wójtowie Gmin Organy prowadzące szkoły, Dyrektorzy Szkół województwa świętokrzyskiego Uprzejmie przypominam o terminach składania wniosków w ramach realizacji Priorytetu 3 „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”. Zgodnie z § 7 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 października 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków, form i trybu realizacji Priorytetu 3 […]

23 października 2019

SIO. Zgłoszenie w SIO uczniów do egzaminu ośmioklasisty. Termin minął 10 października 2019

MEN przypomina, że do 10 października należało wprowadzić w SIO dane uczniów i zgłosić ich do egzaminu ósmoklasisty. Jest to konieczne działanie poprzedzające przekazanie danych do OKE w nowym systemie informatycznym. Dyrektorzy szkół, którzy jeszcze tego nie zrobili, proszeni są o pilne wprowadzenie danych w SIO. Odnośnik do instrukcji w SIO: https://pomocsio.men.gov.pl/grupowe-zgloszenie-do-egzaminu/

23 października 2019

SIO. Nowe raporty pokazujące stany z 30 września 2019 uwzględniające korekty i aktualizowane codziennie

W Strefie SIO (https://strefasio.men.gov.pl) pojawiły się nowe pożyteczne raporty pokazujące stany z 30 września 2019 uwzględniające korekty i aktualizowane codziennie. Liczba uczniów oddziałów podstawowych w roku szkolnym 2019/2020 w dniu 30.09.2019 Raport zawiera informacje o liczbie uczniów w oddziałach podstawowych w szkole/placówce w dniu 30.09.2019. Liczba uczniów w oddziałach WWR i RW w roku szkolnym […]

23 października 2019

Konkurs fotograficzny „Wiki Science Competition”

Wikimedia Polska – stowarzyszenie promujące i wspierające polskojęzyczną edycję Wikipedii, serdecznie zaprasza uczniów, nauczycieli, studentów oraz pracowników szkół, uczelni i instytucji do udziału w konkursie fotograficznym Wiki Science Competition. Wiki Science Competition to międzynarodowy konkurs odbywający się w tym roku w okresie od 4 listopada do 15 grudnia 2019. Jego celem jest zgromadzenie zdjęć dokumentujących […]