Marzec 18, 2019

18 marca 2019

Informacja o wynikach etapu wojewódzkiego X edycji Ogólnopolskiego Konkursu Tematycznego „Papież Słowianin”- Ogólnopolski Konkurs Wiedzy o czasach i osobie Karola Wojtyły – Jana Pawła II dla uczniów dotychczasowych gimnazjów.

Etap wojewódzki X edycji Ogólnopolskiego Konkursu Tematycznego „Papież Słowianin” odbył się w dniu 06.03.2019, w Publicznym Gimnazjum Samorządowym im. Noblistów Polskich w Kazimierzy Wielkiej, ul. Szkolna 22. Załączniki Wyniki etapu wojewódzkiego X edycji Konkursu „Papież Słowianin” Data: 2019-​​03-​​18, rozmiar: 27 KB… czytaj więcej

18 marca 2019

Bezpłatne szkolenie komputerowe „ICT w nauczaniu”

Profesjonalne Szkolenia Informatyczne Sp. z o.o. (Niepubliczna Placówka Kształcenia Nauczycieli) zaprasza nauczycieli i pracowników pedagogicznych z terenu Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego, tj. z gmin: Chęciny, Chmielnik, Daleszyce, Górno, Kielce, Masłów, Miedziana Góra, Morawica, Piekoszów, Strawczyn, Sitkówka-​​Nowiny, Zagnańsk, na bezpłatne szkolenie komputerowe „ICT w nauczaniu”. W ramach szkolenia nauczyciele mogą uzupełnić i… czytaj więcej

18 marca 2019

XIX Ogólnopolski Konkurs Papieski

Konkurs Papieski organizowany przez Ochotnicze Hufce Pracy jest żywym pomnikiem św. Jana Pawła II i przyczynia się do zgłębienia jego nauczania. Konkurs adresowany jest do wszystkich uczestników Ochotniczych Hufców Pracy oraz młodzieży szkolnej z całej Polski. Na konkurs można nadsyłać prace plastyczne i fotograficzne. Szczegółowe informacje: http://​www​.konkurs​-papieski​.com/

18 marca 2019

Informacja dla uczestników Ogólnopolskiej Olimpiady Historycznej „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego” dla uczniów szkół licealnych

Uczestnicy I części etapu centralnego – lista uczniów znajduje się na stronie internetowej Olimpiady Historycznej „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego” dla szkół licealnych   www​.olimpiadalosyzolnierza​.pl – proszeni są o zgłoszenie się w dniu 28 marca 2019 r. na godzinę 10.00 do VI Liceum Ogólnokształcącego im. Juliusza Słowackiego w Kielcach, ul. Gagarina… czytaj więcej

18 marca 2019

Informacja dla uczestników Ogólnopolskiego Konkursu Historycznego „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego” dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych

Uczestnicy etapu wojewódzkiego – lista uczniów znajduje się na stronie internetowej konkursu www​.losyzolnierza​.pl – Konkursu Historycznego „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego” dla szkół podstawowych i gimnazjalnych województwa świętokrzyskiego proszeni są o zgłoszenie się w dniu 28 marca 2019 r. na godzinę 10.00 do VI Liceum Ogólnokształcącego im. Juliusza Słowackiego… czytaj więcej

18 marca 2019

Nowe SIO. Wprowadzone 18 marca 2019 zmiany w Systemie Informacji Oświatowej

RSPO: Wyświetlenie informacji o osobie do kontaktu z GUS w podglądzie szczegółów szkoły/​​placówki oświatowej Uczniowie: Rejestracja, modyfikacja, usunięcie danych o wypadkach ucznia Umożliwienie rejestracji orzeczeń i opinii wydanych do dnia 31.08.2017 przez niepubliczne poradnie psychologiczno-​​pedagogiczne Umożliwienie filtrowania ucznia po jego identyfikatorze Dodanie blokady uniemożliwiającej zgłoszenie do egzaminów uczniów posiadających orzeczenie… czytaj więcej