Marzec 8, 2019

8 marca 2019

Informacja o realizacji ewaluacji zewnętrznej w lutym 2019 r.

W lutym 2019 r. wizytatorzy Kuratorium Oświaty w Kielcach zrealizowali: 1 ewaluacje problemową wskazaną przez MEN w zakresie wymagań: Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej; Uczniowie są aktywni; Szkoła lub placówka współpracuje ze środowiskiem lokalnym na rzecz wzajemnego rozwoju. 2 ewaluacje problemowe wskazane przez MEN w zakresie… czytaj więcej

8 marca 2019

Informacja o realizacji ewaluacji zewnętrznej w styczniu 2019 r.

W styczniu 2019 r. wizytatorzy Kuratorium Oświaty w Kielcach zrealizowali: 1 ewaluacje problemową wskazaną przez MEN w zakresie wymagań:  Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej; Uczniowie są aktywni; Szkoła lub placówka współpracuje ze środowiskiem lokalnym na rzecz wzajemnego rozwoju. 2 ewaluacje problemowe w zakresie wymagań wybranych przez… czytaj więcej