18 marca 2019

Nowe SIO. Wprowadzone 18 marca 2019 zmiany w Systemie Informacji Oświatowej

RSPO:

 • Wyświetlenie informacji o osobie do kontaktu z GUS w podglądzie szczegółów szkoły/​placówki oświatowej

Uczniowie:

 • Rejestracja, modyfikacja, usunięcie danych o wypadkach ucznia
 • Umożliwienie rejestracji orzeczeń i opinii wydanych do dnia 31.08.2017 przez niepubliczne poradnie psychologiczno-​pedagogiczne
 • Umożliwienie filtrowania ucznia po jego identyfikatorze
 • Dodanie blokady uniemożliwiającej zgłoszenie do egzaminów uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym
 • Umożliwienie grupowego zakończenia przypisania uczniów do oddziału dodatkowego
 • Poprawienie wyświetlania etykiet w niektórych typach szkół/​placówek oświatowych
 • Poprawienie błędu pojawiającego się podczas zamykania przypisania do oddziału ze statusem „promocja w trakcie roku szkolnego”

Nauczyciele:

 • Umożliwienie filtrowania nauczyciela po jego identyfikatorze
 • Modyfikacja zasad wyświetlania etykiet dotyczących wynagrodzenia i stanowiska nauczyciela

Dane zbiorcze:

 • Rejestracja, modyfikacja, usunięcie danych o liczbie miejsc w placówce
 • Rejestracja, modyfikacja, usunięcie danych o czasie pracy przedszkola
 • Rejestracja, modyfikacja, usunięcie danych o wymiarze zatrudnienia pracowników niebędących nauczycielami
 • Rejestracja, modyfikacja, usunięcie danych o wydatkach i dotacjach w placówkach prowadzonych przez organy inne niż JST/​Minister

Pozostałe:

 • Wyświetlanie informacji o dostępnej nowej wersji aplikacji i przycisk do jej odświeżenia