Październik 11, 2018

11 października 2018

Relacja z Ogólnopolskiego Kongresu Edukacji Przyszłości

W dniach 3–4 października 2018 r. z inicjatywy Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty w Centrum Targowym Kielce odbył się Ogólnopolski Kongres Edukacji Przyszłości. Współorganizatorami wydarzenia byli: Targi Kielce i  Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach. Swoją obecnością Kongres zaszczycili Kuratorzy Oświaty z innych województw. O randze przedsięwzięcia świadczą przyznane Patronaty Honorowe: Ministra Edukacji… czytaj więcej

11 października 2018

Konferencja „Włączanie społeczne i zawodowe osób z niepełnosprawnościami”

Oddział Świętokrzyski PFRON zaprasza na konferencję „Włączanie społeczne i zawodowe osób z niepełnosprawnościami”. 15 października 2018 roku w Wydziale Pedagogicznym i Artystycznym Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach przy ul. Krakowska 11, w auli A odbędzie się konferencja pod tytułem „Włączanie społeczne i zawodowe osób z niepełnosprawnościami”. Wydarzenie organizowane przez Oddział… czytaj więcej

11 października 2018

Konkurs „Niemiecki ma klasę” 2018/​2019

Konkurs jest jednym z wielu elementów projektu Niemiecki ma klasę. Polega on na dokonaniu zmian w aranżacji przestrzeni w klasie, w której odbywa się nauka języka niemieckiego. Jest obecnie skierowany do uczniów wszystkich typów szkół. W roku szkolnym 2018/​​2019 konkurs Niemiecki ma klasę skierowany jest do dwóch grup docelowych: Uczniowie… czytaj więcej

11 października 2018

Spotkanie podsumowujące projekt „Świętokrzyska Akademia Edukacji Kulturowej”

Dyrekcja Wojewódzkiego Domu Kultury w Kielcach serdecznie zaprasza na spotkanie podsumowujące projekt „Świętokrzyska Akademia Edukacji Kulturowej”. Spotkanie odbędzie się 26 października. Projekt realizowany jest w ramach programu Narodowego Centrum Kultury „Bardzo Młoda Kultura” i współfinansowany jest przez Województwo Świętokrzyskie.… czytaj więcej

11 października 2018

Bądźmy poszukiwaczami Autorytetu – ogólnopolska kampania profilaktyczno‐​edukacyjna

Fundacja Wspomagająca Wychowanie Archezja w ramach umowy z Ministerstwem Sprawiedliwości realizuje projekt finansowany ze środków Funduszu Sprawiedliwości pt.: „Bądźmy poszukiwaczami Autorytetu – ogólnopolska kampania profilaktycznoedukacyjna”. Jest to kampania kierowana do uczniów z klas IV‐​​VIII wszystkich szkół podstawowych, ich rodziców i nauczycieli.… czytaj więcej

11 października 2018

Festiwal Piosenki Niezłomnej i Niepodległej im. Henryka Rasiewicza „Kima”

Eliminacje wojewódzkie w ramach III Ogólnopolskiego Festiwalu Piosenki Niezłomnej i Niepodległej im. Henryka Rasiewicza „Kima” – Kieleckie Centrum Kultury, Plac Moniuszki 2B, 29 października 2018 r. Do konkursu zapraszamy uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych, a także wszystkich chętnych, którzy pragną wziąć udział w tym wydarzeniu. Festiwal Piosenki Niezłomnej i Niepodległej… czytaj więcej