Październik 4, 2018

4 października 2018

Nowe SIO. Wprowadzone 4 października 2018 zmiany w Systemie Informacji Oświatowej

Oddziały: Zniesienie obowiązku wykazania języka obcego w oddziałach podstawowych o specyfice „przysposabiający do pracy” Nauczyciele: Limit godzin w umowach cywilno‐​​prawnych zwiększony do 1000 Dodanie, modyfikacja, usunięcie formularza wykształcenie Dodanie, modyfikacja, usunięcie formularza kwalifikacje do zajmowanego stanowiska Dodanie, modyfikacja, usunięcie formularza inne kwalifikacja do zajmowanego stanowiska Dodanie, modyfikacja, usunięcie formularza dodatkowe… czytaj więcej

4 października 2018

Sprawozdanie z VI Zlotu Szkół Promujących Zdrowie

W dniu 28 września 2018 r. w sali koncertowej Sanatorium Marconi w Busku‐​​Zdroju został zainaugurowany XVI Festiwal Zdrowia im. Zbigniewa Kociuby. Wydarzeniem Festiwalu był VI Zlot Szkół Promujących Zdrowie, w którym uczestniczyło 200 uczniów oraz nauczycieli szkół i placówek województwa świętokrzyskiego. W ramach Festiwalu zorganizowano konferencję podczas, której poruszano tematy dotyczące jakości… czytaj więcej

4 października 2018

Termin: 5 października 2018! Ankieta dotycząca elektronicznych zasobów edukacyjnych do kształcenia zawodowego

Szanowni Państwo Dyrektorzy szkół zawodowych, z upoważnienia Pani Urszuli Martynowicz – Dyrektora Departamentu Strategii, Kwalifikacji i Kształcenia Zawodowego, uprzejmie informuję, że Ministerstwo Edukacji Narodowej przystąpiło do prac mających na celu przygotowanie elektronicznych zasobów edukacyjnych do kształcenia zawodowego. Źródłem finansowania projektów w tym zakresie będą środki unijne przewidziane w Programie Operacyjnym… czytaj więcej

4 października 2018

21 czerwca 2019 – terminem zakończenia zajęć dydaktyczno‐​wychowawczych w szkołach

W związku z pojawiającymi się pytaniami dotyczącymi zakończenia zajęć dydaktyczno‐​​wychowawczych w szkołach, przypominamy, że w roku szkolnym 2018/​​2019 termin ten przypada w piątek, 21 czerwca 2019 roku. Tak wynika z przepisów i data ta nie zostanie zmieniona. Ponadto data zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno‐​​wychowawczych jest też, na mocy odrębnych przepisów (rozporządzenia… czytaj więcej

4 października 2018

Rząd przeznaczy 200 mln zł na szkolne stołówki

Rada Ministrów w przyjętej dziś uchwale ustanowiła wieloletni rządowy program „Posiłek w szkole i w domu”. Program, który będzie realizowany w latach 2019 – 2023 obejmie swoim zasięgiem wszystkie województwa. Wpisuje się on w aktualne ramy rozwoju kraju, wyznaczone przez Strategię na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju. Realizacja programu „Posiłek w szkole… czytaj więcej