sierpień 2021

31 sierpnia 2021

Akcja #BiegFairPlayPKOl z okazji Światowego Dnia Fair Play

Szanowni Państwo Dyrektorzy Szkół Podstawowych i Ponadpodstawowych w województwie świętokrzyskim, 7 września obchodzony jest Światowy Dzień Fair Play ustanowiony w 2020 roku przez Międzynarodowy Komitet Fair Play (CIFP). Wartości etyczne i promocja fair są niezwykle ważne w sporcie, co przekłada się na codzienne życie, gdyż sport, uprawiany zgodnie z duchem fair play, kształtuje moralność młodszych i starszych, poprawia […]

31 sierpnia 2021

Podręczniki dla uczniów niepełnosprawnych 2021 rok – dane ostateczne

Szanowni Państwo Prezydenci Miast, Burmistrzowie i Wójtowie Gmin województwa świętokrzyskiego W związku z realizacją rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2020-2022 ustanowionego uchwałą nr 89/2020 Rady Ministrów z dnia 26 czerwca 2020 r. zwracam się z uprzejmą prośbą o przekazanie zweryfikowanych danych dotyczących liczby uczniów […]

31 sierpnia 2021

Uroczystości boju o Kielce 4 września 1939 r.

Szanowni Państwo, W dniu 4 września 2021 r. Stowarzyszenie Rekonstrukcji Historycznej 4. Pułku Piechoty Legionów w Kielcach organizuje ceremonię odsłonięcia tablicy pamiątkowej, poświęconej płk. Wacławowi Wilniewczycowi – przedwojennemu dowódcy 74. Górnośląskiego Pułku Piechoty z Lublińca oraz podległym mu żołnierzom i funkcjonariuszom różnych formacji i jednostek, którzy pod jego komendą stoczyli przy Kadzielni całodzienny bój o […]

31 sierpnia 2021

Bezpłatne szkolenia cyfrowe dla dyrekcji i nauczycieli w ramach świętokrzyskiego grantu „Lekcja:Enter”

Niepubliczna Placówka Doskonalenia Nauczycieli „Profesjonalne Szkolenia Informatyczne” w Kielcach zaprasza dyrekcję oraz nauczycieli świętokrzyskich szkół do udziału w grantach szkoleniowych realizowanych w ramach ogólnopolskiego projektu „Lekcja:Enter”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa. W ramach udziału zapewniamy: udział w bezpłatnym projekcie na rzecz rozwoju kompetencji kluczowych rekomendowanym przez MEiN […]

31 sierpnia 2021

Dobre praktyki w 2021 – przedszkola

Załączniki Dobra praktyka – Niepubliczne Przedszkole Specjalne dla Dzieci z Autyzmem „Słowicza Ferajna” w Kielcach Data: 2021-01-25, rozmiar: 3 MB Dobra praktyka – Przedszkole Samorządowe nr 34 w Kielcach Data: 2021-01-29, rozmiar: 16 MB Dobra praktyka – Przedszkole Samorządowe w Goździe Data: 2021-01-29, rozmiar: 693 KB Dobra praktyka – Publiczne Przedszkole w Tarłowie Data: 2021-02-12, […]

31 sierpnia 2021

Prezentacje z narad inaugurujących nowy rok szkolny 2021/2022

Załączniki Prezentacja – Narada inaugurująca rok szkolny 2021/2022 Data: 2021-08-31, rozmiar: 13 MB Prezentacja – Programy Ministerstwa Edukacji i Nauki Data: 2021-08-31, rozmiar: 448 KB Prezentacja – Wydział Organizacji i Rozwoju Edukacji Data: 2021-08-31, rozmiar: 722 KB Pobierz wszystkie pliki

30 sierpnia 2021

Życzenia Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty na nowy rok szkolny 2021/2022

 „Wiedzę możemy zdobywać od innych, Ale mądrości musimy nauczyć się sami.” Panie, Panowie Wojewoda Świętokrzyski, Marszałek Województwa Świętokrzyskiego, Starostowie, Prezydenci, Burmistrzowie, Wójtowie, Dyrektorzy, Nauczyciele, Rodzice i Uczniowie   Początek  roku  szkolnego  jest  momentem,  który  skupia  w  sobie  wiele  różnych oczekiwań, zarówno uczniów,  nauczycieli jak i rodziców.  Ale  przede  wszystkim  stwarza on  doskonałą okazję do tego, by rozpocząć […]

30 sierpnia 2021

„Poznaj Polskę” – nowe przedsięwzięcie Ministra Edukacji i Nauki ustanowione

W piątek, 27 sierpnia minister Przemysław Czarnek podpisał komunikat o ustanowieniu nowego przedsięwzięcia edukacyjnego „Poznaj Polskę”. W ramach tego projektu szkoły otrzymają środki na dofinansowanie wyjazdów do muzeów, miejsc pamięci, obiektów kultury czy instytucji popularyzujących osiągnięcia nauki. Nabór wniosków rusza 6 września. Dodatkowo szef MEiN skierował list do dyrektorów szkół i nauczycieli, w którym zachęcił […]

30 sierpnia 2021

Zasady zgłaszania dobrych praktyk (aktualizacja – wrzesień 2021)

Szanowni Państwo Dyrektorzy publicznych i niepublicznych  przedszkoli, szkół i placówek oświatowych w województwie świętokrzyskim Mając na uwadze jakościowy rozwój przedszkoli, szkół i placówek oświatowo-wychowawczych działających w naszym województwie, Świętokrzyski Kurator Oświaty w roku szkolnym 2021/2022 kontynuuje upowszechnianie za pośrednictwem strony internetowej przykładów realizowanych przez Państwa dobrych praktyk. Są to działania, które przynoszą konkretne pozytywne rezultaty, […]

30 sierpnia 2021

IV (ostatni) nabór wniosków do projektu „Ponadnarodowa mobilność uczniów”

We wrześniu 2021 r. Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój rozpocznie ostatni już planowany w projekcie „Ponadnarodowa mobilność uczniów” IV nabór formularzy zgłoszeniowych. Projekt dedykowany jest uczniom szkół publicznych i niepublicznych działających w systemie oświaty zgodnie z ustawą Prawo oświatowe art. 2 pkt. 2, tj. szkół podstawowych, ponadpodstawowych i artystycznych. […]

30 sierpnia 2021

Skuteczna ochrona danych osobowych. Program „Twoje dane – Twoja sprawa”

Podniesienie kompetencji pedagogów i nauczycieli, oraz edukowanie dzieci i młodzieży, jak mają chronić dane osobowe w realnym, jak i w cyfrowym świecie to główne cele ogólnopolskiego programu edukacyjnego „Twoje dane – Twoja sprawa”, prowadzonego przez Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Jest on realizowany nieprzerwanie od 2009 roku pod honorowym patronatem Ministra Edukacji i Nauki oraz […]

30 sierpnia 2021

Programy edukacyjne PAH

Polska Akcja Humanitarna zaprasza do udziału w programach edukacyjnych przygotowanych na rok szkolny 2021/2022.

27 sierpnia 2021

Konkurs „Komiks kontra AIDS”

Krajowe Centrum ds. AIDS, agenda Ministra Zdrowia, zaprasza do uczestnictwa w ogólnopolskim konkursie na Komiks dotyczący HIV/AIDS. Celem Konkursu jest zwiększenie świadomości na temat HIV/AIDS wśród ogółu społeczeństwa.

27 sierpnia 2021

KONTROLE PLANOWE I DORAŹNE – lipiec 2021 r.

W miesiącu lipcu 2021 r. wizytatorzy Wydziału Nadzoru Pedagogicznego i Strategii Kuratorium Oświaty w Kielcach nie przeprowadzali kontroli planowych.   W miesiącu lipcu 2021 r. wizytatorzy Wydziału Nadzoru Pedagogicznego i Strategii Kuratorium Oświaty w Kielcach przeprowadzili 4 kontrole doraźne:   Lp. Tematyka kontroli Liczba szkół/placówek   1. Zapewnienie uczniom bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wychowania i […]