11 sierpnia 2021

System Doradztwa Edukacyjno-Zawodowego w województwie świętokrzyskim

Szanowni Państwo
Dyrektorzy i Nauczyciele
szkół i placówek
w województwie świętokrzyskim

 

Świętokrzyski Kurator Oświaty w celu realizacji przyjętej koncepcji upowszechniania spójnych działań w skali województwa w zakresie efektywnego doradztwa zawodowego stworzył płaszczyznę integracji szkół i placówek wyznaczając skonsolidowane przedsięwzięcia skierowane do uczniów, rodziców, nauczycieli. Przyjęte rozwiązania zostały ujęte w ramach programowych opracowanego Systemu Doradztwa Edukacyjno-Zawodowego w województwie świętokrzyskim.

 

 

Załączniki

System Doradztwa Edukacyjno-Zawodowego w województwie świętokrzyskim
Data: 2021-08-13, typ pliku: PDF, rozmiar: 1 MB