12 listopada, 2020

12 listopada 2020

Zdalne nauczanie i nowe technologie w kształceniu na odległość – zapraszamy nauczycieli do udziału w bezpłatnych szkoleniach on-line

Zachęcamy nauczycieli do udziału w darmowych szkoleniach on-line dotyczących zdalnego nauczania i wykorzystywania nowych technologii w tym procesie. Szkolenia rozpoczynają się 12 listopada i będą miały formę otwartych webinarów. Przygotowała je Fundacja PGNiG im. Ignacego Łukasiewicza w ramach projektu „Być jak Ignacy”.… czytaj więcej

12 listopada 2020

Prawo oświatowe – rozporządzenia – szkolnictwo zawodowe i kształcenie ustawiczne

Baza Internetowy System Aktów Prawnych (ISAP) udostępnia teksty niniejszych aktów prawa oświatowego: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie podstawy programowej kształcenia w zawodach Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia… czytaj więcej

12 listopada 2020

Ponad 16 tys. szkół przystąpiło do akcji „Szkoła do hymnu” – dziękujemy!

Ponad 16 tys. szkół, przedszkoli i placówek oświatowych oraz ponad 134 placówki polonijne wzięły udział w akcji MEN „Szkoła do hymnu”. Punktualnie o godz. 11:11 uczniowie i nauczyciele z całego kraju odśpiewali „Mazurka Dąbrowskiego”, łącząc się ze sobą za pomocą różnych komunikatorów. W akcję włączyli się także członkowie kierownictwa MEN… czytaj więcej

12 listopada 2020

Prawo oświatowe – rozporządzenia – przygotowanie wojskowe

Baza Internetowy System Aktów Prawnych (ISAP) udostępnia teksty niniejszych aktów prawa oświatowego: Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 23 grudnia 2019 r. w sprawie określenia limitu zezwoleń na prowadzenie oddziałów przygotowania wojskowego w roku 2020 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 21 maja 2020 r. w sprawie szkolenia w oddziale… czytaj więcej

12 listopada 2020

Prawo oświatowe – rozporządzenia – placówki

Baza Internetowy System Aktów Prawnych (ISAP) udostępnia teksty niniejszych aktów prawa oświatowego: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 lutego 2013 r. w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 lutego 2013 r. w sprawie szczegółowych zasad działania… czytaj więcej

12 listopada 2020

Prawo oświatowe – rozporządzenia – kształcenie specjalne i indywidualizacja podejścia do uczniów

Baza Internetowy System Aktów Prawnych (ISAP) udostępnia teksty niniejszych aktów prawa oświatowego: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 marca 2013 r. w sprawie organizacji kształcenia oraz warunków i form realizowania specjalnych działań opiekuńczo-wychowawczych w przedszkolach i szkołach specjalnych, zorganizowanych w podmiotach leczniczych i jednostkach pomocy społecznej Rozporządzenie Ministra Edukacji… czytaj więcej

12 listopada 2020

Prawo oświatowe – rozporządzenia – kadra szkół i placówek

Baza Internetowy System Aktów Prawnych (ISAP) udostępnia teksty niniejszych aktów prawa oświatowego: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 września 2000 r. w sprawie szczegółowych zasad nadawania „Medalu Komisji Edukacji Narodowej”, trybu przedstawiania wniosków, wzoru medalu, trybu jego wręczania i sposobu noszenia. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 grudnia… czytaj więcej

12 listopada 2020

Prawo oświatowe – rozporządzenia – inne

Baza Internetowy System Aktów Prawnych (ISAP) udostępnia teksty niniejszych aktów prawa oświatowego: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad.… czytaj więcej

12 listopada 2020

Prawo oświatowe – rozporządzenia – egzaminy

Baza Internetowy System Aktów Prawnych (ISAP) udostępnia teksty niniejszych aktów prawa oświatowego: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego i egzaminu maturalnego Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu… czytaj więcej

12 listopada 2020

Lekcja:Enter – szkolenia dla nauczycieli „Edukacja cyfrowa w świętokrzyskich szkołach”

Profesjonalne Szkolenia Informatyczne w Kielcach – Niepubliczna Placówka Doskonalenia Nauczycieli z akredytacją Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty, serdecznie zaprasza świętokrzyskie szkoły podstawowe i ponadpodstawowe do bezpłatnego udziału w projekcie grantowym „Edukacja cyfrowa w świętokrzyskich szkołach” realizowanego w ramach ogólnopolskiego projektu „Lekcja:Enter”.… czytaj więcej

12 listopada 2020

Prawo oświatowe – rozporządzenia – dotowanie oraz pomoc dla uczniów i szkół

Baza Internetowy System Aktów Prawnych (ISAP) udostępnia teksty niniejszych aktów prawa oświatowego: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 grudnia 2017 r. w sprawie udzielania jednostkom samorządu terytorialnego dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2018 r.… czytaj więcej

12 listopada 2020

Konkurs dla nauczycieli „Bohater biznesu”

Fundacja Przedsiębiorczości Revas zaprasza do udziału w konkursie na najlepszego nauczyciela przedsiębiorczości „Bohater Biznesu”. Konkurs skierowany jest do nauczycieli szkół średnich oraz akademickich, którzy uczą przedmiotów związanych z szeroko pojętą przedsiębiorczością i na co dzień zarażają pasją do przedsiębiorczości oraz inspirują uczniów do wkroczenia na rynek. Udział w konkursie jest… czytaj więcej

12 listopada 2020

Prawo oświatowe – rozporządzenia – bieżące funkcjonowanie szkół i placówek

Baza Internetowy System Aktów Prawnych (ISAP) udostępnia teksty niniejszych aktów prawa oświatowego: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 kwietnia 1992 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w szkołach publicznych Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 1999 r. w sprawie sposobu nauczania szkolnego oraz zakresu… czytaj więcej

12 listopada 2020

Prawo oświatowe – rozporządzenia – akredytacja

Baza Internetowy System Aktów Prawnych (ISAP) udostępnia teksty niniejszych aktów prawa oświatowego: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 października 2018 r. w sprawie akredytacji placówek doskonalenia nauczycieli Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie akredytacji kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych Internetowy System Aktów Prawnych… czytaj więcej

12 listopada 2020

500 zł dla nauczyciela na akcesoria komputerowe – zachęcamy do opiniowania projektu rozporządzenia

W ramach konsultacji publicznych Ministerstwo Edukacji Narodowej przekazuje do zaopiniowania wszystkim zainteresowanym osobom i podmiotom projekt rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki w sprawie szczegółowych zasad przyznawania dofinansowania nauczycielom na zakup sprzętu lub oprogramowania przydatnych w prowadzeniu nauki zdalnej.… czytaj więcej