Listopad 2020

30 listopada 2020

ORE: szkolenie online „Nauczanie zdalne języków obcych uczniów na etapie wczesnoszkolnym (klasy I-III szkoły podstawowej)”

Ośrodek Rozwoju Edukacji zaprasza na bezpłatne szkolenie online „Nauczanie zdalne języków obcych uczniów na etapie wczesnoszkolnym (klasy I-III szkoły podstawowej)”. Szkolenie e-learningowe w formule blended dedykowane jest pracownikom placówek doskonalenia nauczycieli zainteresowanym doskonaleniem warsztatu pracy nauczycieli języków obcych oraz rozwijaniem kompetencji nauczycieli w zakresie prowadzenia zdalnego nauczania języków obcych uczniów… czytaj więcej

30 listopada 2020

Informacja o realizacji ewaluacji zewnętrznej w listopadzie 2020 r.

W listopadzie 2020 r. wizytatorzy Kuratorium Oświaty w Kielcach zrealizowali: 2 ewaluacje problemowe wskazane przez MEN w zakresie wymagań: Procesy edukacyjne są zorganizowane w sposób sprzyjający rozwojowi osób, instytucji i organizacji korzystających z oferty placówki; Placówka w planowaniu pracy uwzględnia wnioski z analizy badań zewnętrznych i wewnętrznych. 1 ewaluację problemową… czytaj więcej

30 listopada 2020

Zapraszamy do udziału w konferencji on-line „Szkoła dostępna dla wszystkich uczniów. Przygotowanie kadr do edukacji włączającej – wyzwania, możliwości, bariery” (10-11 grudnia 2020 r.)

Minister Edukacji i Nauki wraz z Instytutem Badań Edukacyjnych serdecznie zapraszają do udziału w konferencji naukowo-metodycznej pt. „Szkoła dostępna dla wszystkich uczniów. Przygotowanie kadr do edukacji włączającej – wyzwania, możliwości, bariery”. Wydarzenia odbędzie się 10 i 11 grudnia 2020 r. i zostanie przeprowadzone w formule on-line.… czytaj więcej

30 listopada 2020

Konkurs „Od pomysłu do przemysłu” V edycja

Politechnika Rzeszowska wraz z Zakładem Elektroniki i Automatyki CHIP organizują V edycję konkursu „Od pomysłu do przemysłu”. Celem konkursu jest zachęcenie młodzieży do aktywniejszego poznawania zawodu jaki wybrali, kształtowanie umiejętności praktycznego wykorzystania wiedzy nabywanej na przedmiotach teoretycznych, ale także zaszczepienie i rozwijanie pasji.… czytaj więcej

30 listopada 2020

Konferencja online „Pomagaj się uczyć! Od oceniania kształtującego do samosterowności ucznia w uczeniu się”

Konferencja „Pomagaj się uczyć! Od oceniania kształtującego do samosterowności ucznia w uczeniu się” to otwarte wydarzenie programu „Szkoła ucząca się” skierowane do nauczycielek i nauczycieli wszystkich poziomów szkół oraz edukatorów i edukatorek.… czytaj więcej

27 listopada 2020

Listy uczniów zakwalifikowanych do II etapu Wojewódzkich Konkursów Przedmiotowych dla uczniów szkół podstawowych województwa świętokrzyskiego w roku szkolnym 2020/2021

Załączniki Uczniowie zakwalifikowani do II etapu II Wojewódzkiego Konkursu z Języka Rosyjskiego Data: 2020-11-30, rozmiar: 13 KB Uczniowie zakwalifikowani do II etapu VIII Wojewódzkiego Konkursu z Języka Angielskiego Data: 2020-11-30, rozmiar: 35 KB Uczniowie zakwalifikowani do II etapu III Wojewódzkiego Konkursu z Języka Niemieckiego Data: 2020-12-01, rozmiar: 25 KB Uczniowie… czytaj więcej

27 listopada 2020

ORE: szkolenie online „Podejście interkulturowe w nauczaniu języka francuskiego”

Ośrodek Rozwoju Edukacji zaprasza na bezpłatne szkolenie online „Podejście interkulturowe w nauczaniu języka francuskiego” przeznaczone dla czynnych zawodowo nauczycieli konsultantów, doradców metodycznych oraz pracujących w systemie edukacji nauczycieli języka francuskiego zainteresowanych tematyką. Szkolenie w języku francuskim odbędzie się w dniach 4-18 grudnia 2020 r.… czytaj więcej

27 listopada 2020

Laboratorium Filmowe VOD

Laboratorium Filmowe VOD – www.laboratoriumfilmowe.pl to bezpłatny dostęp do filmów krótkometrażowych przeznaczonych dla dzieci i młodzieży od 6 do 18 roku życia. Wszystkim propozycjom towarzyszą kontekstowe opracowania podjętych przez filmowców treści – przyjaźni, relacji rodzinnych, wyzwań współczesnego świata.… czytaj więcej

26 listopada 2020

Spotkanie informacyjne dla szkół z terenu województwa świętokrzyskiego nt. programów oferowanych przez FRSE i realizacji projektów międzynarodowych w czasie pandemii

Szanowni Państwo Dyrektorzy i Nauczyciele szkół i placówek oświatowych na terenie województwa świętokrzyskiego Regionalny Punkt Informacyjny Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji działający przy Kuratorium Oświaty w Kielcach zaprasza dyrektorów, nauczycieli oraz inne osoby zainteresowane rozwojem edukacji w województwie świętokrzyskim na spotkanie informacyjne nt.: – technicznych aspektów pisania wniosków oraz możliwości finansowania… czytaj więcej

26 listopada 2020

IPN: Promocja książki „Żydzi i wojsko polskie w XIX i XX wieku”

Instytut Pamięci Narodowej Delegatura w Kielcach zaprasza 30 listopada o godz. 17.00 na promocję on-line książki Żydzi i wojsko polskie w XIX i XX wieku. Zakres poruszanych zagadnień koncentruje się na udziale Żydów w działaniach przeciwko zaborcom w kolejnych zrywach zbrojnych schyłku XVIII i XIX w. oraz na próbach podsumowania… czytaj więcej

26 listopada 2020

Monitorowanie wykorzystywania technologii informacyjno-komunikacyjnych oraz realizacji zapisów podstawy programowej w zakresie rozwijania kompetencji cyfrowych w przedszkolach

Dyrektorzy publicznych i niepublicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz w innych form wychowania przedszkolnego z terenu województwa świętokrzyskiego przypominam, iż zgodnie z ustalonymi przez Ministra Edukacji Narodowej podstawowymi kierunkami realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2020/2021 realizowane jest monitorowanie wykorzystywania technologii informacyjno-komunikacyjnych oraz realizacji zapisów podstawy programowej… czytaj więcej

25 listopada 2020

Ogólnopolska platforma edukacyjna NAVOICA – sprawdź ofertę bezpłatnych kursów on-line

Zachęcamy do skorzystania z oferty zdalnych kursów typu MOOC realizowanych przez uczelnie i instytucje edukacyjne, na platformie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego NAVOICA. Wszystkie kursy on-line są bezpłatne, a uczestnictwo w nich wymaga jedynie zalogowania. W najnowszej ofercie znalazł się m.in. kurs poświęcony rozwiązywaniu matematycznych zadań konkursowych i olimpijskich, interpunkcji… czytaj więcej

25 listopada 2020

Nauka zdalna w szkołach przedłużona do 3 stycznia 2021 r.

Stacjonarne funkcjonowanie szkół zostaje ograniczone do 3 stycznia 2021 r. – poza pewnymi wyjątkami. Już od 30 listopada 2020 r. będzie można prowadzić zajęcia sportowe w szkołach sportowych oraz praktyczną naukę zawodu w szkołach prowadzących kształcenie zawodowe. Załączniki Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 24 listopada 2020 r. zmieniające… czytaj więcej

25 listopada 2020

Kamil Stoch zaprasza do Klubu Kumpli

„Dobro powraca – z tym przekazem chciałbym dotrzeć do każdej miejscowości, do każdej szkoły, do każdego dziecka” – mówi Kamil Stoch, który został ambasadorem 6. edycji kampanii społecznej Cartoon Network „Bądź kumplem, nie dokuczaj”. Akcja mająca na celu promowanie koleżeńskich zachowań i przeciwdziałanie dokuczaniu wystartowała w całej Polsce.… czytaj więcej

24 listopada 2020

Prawo oświatowe – rozporządzenia – system informacji oświatowej

Baza Internetowy System Aktów Prawnych (ISAP) udostępnia teksty niniejszych aktów prawa oświatowego: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych gromadzonych w bazach danych oświatowych, zakresu danych identyfikujących podmioty prowadzące bazy danych oświatowych, terminów przekazywania danych między bazami danych oświatowych oraz wzorów wydruków… czytaj więcej

23 listopada 2020

Rusza projekt „Szkolna Internetowa Gra Giełdowa”

Rozpoczęła się rejestracja do 19. edycji projektu „Szkolna Internetowa Gra Giełdowa” realizowanego przez Fundację GPW i Giełdą Papierów Wartościowych w Warszawie. Projekt kierowany jest do uczniów i nauczycieli szkół ponadpodstawowych oraz starszych klas szkół podstawowych (VII i VIII). Ma na celu rozbudzenie zainteresowania uczniów wiedzą z zakresu funkcjonowania rynków kapitałowych,… czytaj więcej