12 października, 2020

12 października 2020

Monitorowanie wykorzystywania technologii informacyjno-komunikacyjnych oraz realizacji zapisów podstawy programowej w zakresie rozwijania kompetencji cyfrowych w przedszkolach

Dyrektorzy publicznych przedszkoli, niepublicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz w innych form wychowania przedszkolnego z terenu województwa świętokrzyskiego zgodnie z ustalonymi przez Ministra Edukacji Narodowej podstawowymi kierunkami realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2020/2021 zaplanowane jest monitorowanie wykorzystywania technologii informacyjno-komunikacyjnych oraz realizacji zapisów podstawy programowej w zakresie… czytaj więcej

12 października 2020

Lista uczniów, którzy otrzymali stypendium Prezesa Rady Ministrów na rok szkolny 2020/2021

Świętokrzyski Kurator Oświaty uprzejmie informuje, że Pan Mateusz Morawiecki – Prezes Rady Ministrów zatwierdził listę stypendystów na rok szkolny 2020/2021. W załączeniu lista uczniów, którym przyznano stypendium. Informujemy, że szczegóły wręczenia/przekazania stypendystom zaświadczeń oraz wypłaty pierwszej raty stypendium zostaną podane w terminie późniejszym. Zgodnie z § 2 ust.8 rozporządzenia MEN… czytaj więcej

12 października 2020

Komunikat w sprawie informacji o liczbie dzieci, którym nie wskazano miejsca korzystania z wychowania przedszkolnego

Szanowni Państwo Prezydenci Miast, Burmistrzowie i Wójtowie Gmin w województwie świętokrzyskim Zwracam się do Państwa z uprzejmą prośbą o przekazanie informacji o liczbie dzieci, którym nie wskazano miejsca korzystania z wychowania przedszkolnego. Zgodnie z § 3 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie udzielania jednostkom samorządu terytorialnego dotacji celowej z… czytaj więcej

12 października 2020

Zalecenia dla dyrektorów szkół i placówek ze stref czerwonej i żółtej

Od 10 października br. zasady ze strefy żółtej zostały wprowadzone na terenie całego kraju. W związku z tym przypominamy o zaleceniach MEN i GIS dla dyrektorów publicznych niepublicznych szkół i placówek, obowiązujące w strefie czerwonej i żółtej. Załączniki Zalecenia – dyrektorzy szkół i placówek w strefie czerwonej i żółtej Data:… czytaj więcej

12 października 2020

Zapraszamy do udziału w obchodach Dnia Krajobrazu

20 października po raz kolejny obchodzimy Dzień Krajobrazu. Tematem przewodnim tegorocznej edycji przedsięwzięcia jest drzewo w krajobrazie. Hasło to przypomina zarówno o funkcjach przyrodniczych i klimatycznych drzew, jak również o ich symbolicznej roli i znaczeniu w kulturze. Jak co roku zachęcamy szkoły, przedszkola i placówki oświatowe do świętowania Dnia Krajobrazu.… czytaj więcej

12 października 2020

Nowy Erasmus dla szkół – zapraszamy do udziału w programie

Ministerstwo Edukacji Narodowej oraz Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji – Narodowa Agencja Programu Erasmus+ zapraszają szkoły i przedszkola do udziału w nowym programie Erasmus na lata 2021-2027. W nowej formule przedsięwzięcia został wprowadzony mechanizm Akredytacji, który gwarantuje uproszczoną procedurę wnioskowania o środki. Instytucje posiadające Akredytację będą regularnie otrzymywały środki finansowe na… czytaj więcej

12 października 2020

XXX Międzynarodowy Dzień Ograniczania Skutków Katastrof

Fundacja Gotowi.org, we współpracy z Biurem Narodów Zjednoczonych ds. Ograniczania ryzyka klęsk żywiołowych (UNDRR) zapraszają młodzież ze szkół podstawowych, ponadpodstawowych oraz ponadgimnazjalnych do uczestnictwa w obchodach XXX Międzynarodowego Dnia Ograniczania Skutków Katastrof, które odbędą się 13 października. Celem obchodów jest zaangażowanie uczniów w sprawy związane z ograniczaniem skutków katastrof i… czytaj więcej

12 października 2020

Wojewódzkie obchody Dnia Edukacji Narodowej 2020 r. odwołane

Panie/Panowie Marszałek Województwa Świętokrzyskiego, Starostowie, Prezydenci, Burmistrzowie, Wójtowie, Dyrektorzy Szkół i Placówek Oświatowych, Nauczyciel w województwie świętokrzyskim Szanowni  Państwo, uprzejmie informuję, że z uwagi na panującą sytuację epidemiologiczną w kraju i województwie świętokrzyskim planowana na dzień 13 października 2020 r. wojewódzka uroczystość z okazji Dnia Edukacji Narodowej nie odbędzie się.… czytaj więcej