18 marca, 2020

18 marca 2020

Infolinia Kuratorium Oświaty w Kielcach

Świętokrzyski Kurator Oświaty informuje, że w związku z czasowym ograniczeniem funkcjonowania jednostek systemu oświaty polegającym na zawieszeniu prowadzenia działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej Kuratorium Oświaty w Kielcach uruchamia infolinię. Dzwonić można pod numer: 512 172 140 w godzinach od 7.30 do 18.00.  

18 marca 2020

Seminarium „e-Bezpieczeństwo z eTwinning”

W dniach 24-25 kwietnia 2020 roku w Kielcach, Krajowe Biuro eTwinning organizuje seminarium pt: „e-Bezpieczeństwo z eTwinning”. Szkolenie jest odpowiedzią na rosnące zainteresowanie nauczycieli z terenu województwa świętokrzyskiego tematyką spotkania oraz realizacją projektów eTwinning. W trakcie trwania seminarium uczestnicy wezmą udział w warsztatach praktycznych i dowiedzą się więcej o zagrożeniach, na jakie narażeni są uczniowie […]

18 marca 2020

X Konkurs Recytatorski „Kwiecień Miesiącem Pamięci Narodowej”

Zespół Przedszkolno-Szkolny w Dobromierzu zaprasza do udziału w X Konkursie Recytatorskim „Kwiecień Miesiącem Pamięci Narodowej” pod hasłem „Broni nie złożę, munduru nie zdejmę, tak mi dopomóż Bóg”. Szczegółowe informacje: https://zpsdobromierz.pl/x-konkurs.html  

18 marca 2020

Wydłużony termin składania wniosków w ramach programów Erasmus+

Ze względu na wyjątkową sytuację, która dotyka nas wszystkich, zwracam się z uprzejmą prośbą o udostępnienie na swoich stronach informacji KE dot. zmiany terminów składania wniosków w ramach programu Erasmus+. Szczegółowe informacje: https://erasmusplus.org.pl/strony-informacyjne/dla-wnioskodawcow/terminy-skladania-wnioskow/  

18 marca 2020

Komunikat Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty

Szanowni Państwo Dyrektorzy przedszkoli, szkół i placówek oświatowych województwa świętokrzyskiego W związku z czasowym ograniczeniem funkcjonowania jednostek systemu oświaty, zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, obecnie na okres od 12 do 25 marca br. zawieszone zostały zajęcia dydaktyczno-wychowawcze w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych. Do Kuratorium Oświaty w Kielcach wpływają w ww. sprawach liczne pisma oraz […]

18 marca 2020

Nowy harmonogram naboru do przedszkoli na terenie miasta Kielce

12.03.2020 r. – 18.03.2020 r. do godz. 15:00 – odbywa się potwierdzanie woli przez rodziców dzieci, już uczęszczających do przedszkola, o dalszym korzystaniu z usług tej samej jednostki. (potwierdzenie to może odbyć się telefonicznie lub e-mailowo) 19.03.2020 r. – 27.03.2020 r. do godz. 15:00 – rejestracja w systemie wniosków o przyjęcie do przedszkola lub oddziału […]

18 marca 2020

Wydłużony termin składania wniosków w Akcji 2 w ramach programu Erasmus+

Termin składania wniosków zostaje przedłużony do 23 kwietnia 2020 r. (12:00 czasu obowiązującego w Brukseli) na następujące działania: partnerstwa strategiczne na rzecz edukacji szkolnej (KA201), • partnerstwa strategiczne na rzecz kształcenia i szkolenia zawodowego (KA202), • partnerstwa strategiczne na rzecz szkolnictwa wyższego ( KA203), • partnerstwa strategiczne na rzecz edukacji dorosłych (KA204), • partnerstwa współpracy szkół […]