19 lutego, 2020

19 lutego 2020

Inauguracja I Świętokrzyskiej Olimpiady Przedszkolaka

Szanowni Państwo, Informuję, iż w dniu 27 lutego br. o godz. 9:00 w Hali Legionów przy ul. Leszka Drogosza 2 w Kielcach odbędzie się inauguracja I Świętokrzyskiej Olimpiady Przedszkolaka. W inauguracji I Świętokrzyskiej Olimpiady Przedszkolaka wezmą udział zgłoszone drużyny z kieleckich przedszkoli i oddziałów przedszkolnych. Drużyny będą rywalizować o awans do etapu powiatowego I Świętokrzyskiej Olimpiady […]

19 lutego 2020

Uczeń zmienia szkołę. Jak należy prawidłowo zarejestrować tę sytuację w SIO?

W przypadku zmiany szkoły przez ucznia: W szkole oddającej ucznia należy: zmodyfikować istniejące przypisanie do oddziału wpisując datę przerwania nauki (data o jeden dzień wcześniejsza od daty przyjęcia ucznia w szkole przyjmującej), wybrać opcję „PRZERWAŁ NAUKĘ”, zaznaczyć opcję „Czy zakończyć naukę z dniem zakończenia przypisania?” (wybranie tej opcji oznacza, że system kończąc przypisanie do oddziału […]

19 lutego 2020

SIO. Błąd „Nie można dodać wpisu dotyczącego […]. Pominięto w poprzednich latach sprawozdanie roczne”

Częsty błąd występujący w SIO i stwarzający trudności „Nie można dodać wpisu dotyczącego […]. Pominięto w poprzednich latach sprawozdanie roczne”. Przykładowe okno z komunikatem poniżej:   Tego typu komunikat oznacza, że w jednym roku poprzednim lub kilku latach poprzednich wpisano tylko sprawozdanie za okres styczeń-sierpień natomiast zapomniano o dodaniu w tym samym roku sprawozdania rocznego.  […]

19 lutego 2020

80. Rocznica Zbrodni Katyńskiej w Kielcach

Głównym wydarzeniem obchodów będzie „VII Kielecki Marsz Katyński”. Marsz rozpocznie się dnia 18 kwietnia 2020 o godz. 12.00, (zbiórka uczestników o 11.30 na ul. Sienkiewicza na wysokości hotelu Best Western) a jego zakończenie planowane jest na godz. 14.00. Trasa marszu przebiegać będzie ulicami miasta Kielce: 12.00 – 12.15 – przemarsz ul. Sienkiewicza, Małą na Rynek; […]

19 lutego 2020

Konkurs „Książeczka Sensoryczna”

Przedszkole nr 90 we Wrocławiu organizuje ogólnopolski konkurs plastyczny na wykonanie książeczki sensorycznej-dotykowej. W inicjatywie mogą wziąć udział dzieci w wieku 5-6 lat. Książeczki mogą być wykonane z pomocą rodzica, bądź nauczyciela, dowolną techniką – z tektury, materiału, pianki, cienkich deseczek. Prace należy dostarczyć do 30 kwietnia 2020 r. Celem przedsięwzięcia jest rozwijanie kreatywności, twórczości […]

19 lutego 2020

VI Konkurs Twórczości Technicznej „Mistrz techniki to ja”

Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego organizuje w tym roku szóstą już edycję ogólnopolskiego Konkursu Twórczości Technicznej „Mistrz techniki to ja”. Jego uczestnicy, dzieci i młodzież, realizują w praktyce swoje nowatorskie pomysły techniczne, a w finale wypracowują w grupach jeden wspólny projekt, który prezentują na forum. Finał ogólnopolskiego Konkursu Twórczości Technicznej „Mistrz techniki to […]

19 lutego 2020

Konkurs grantowy w ramach projektu „modeLOWE Lokalne Ośrodki Wiedzy i Edukacji dla obszarów zdegradowanych i defaworyzowanych – Edycja II”

Polska Fundacja Ośrodków Wspomagania Rozwoju Gospodarczego „OIC Poland” z siedzibą w Lublinie informuje o konkursie grantowym na powołanie i prowadzenie Lokalnego Ośrodka Wiedzy i Edukacji (LOWE). Celem powołania LOWE jest poszerzenie oferty kształcenia dla osób dorosłych wg zdiagnozowanych potrzeb. W ramach grantu szkoła jako LOWE oferuje osobom dorosłym szkolenia i kursy podnoszące kwalifikacje np. umiejętności […]

19 lutego 2020

Konkurs grantowy „Lokalne Ośrodki Wspierania Edukacji” (LOWE)

Fundacja Ogólnopolski Operator Oświaty (wcześniej Familijny Poznań) zaprasza szkoły do udziału w konkursie grantowym. W projekcie mogą wziąć udział szkoły z terenu całej Polski. Organizatorzy dysponują 20 grantami o łącznej wartości 5 milionów złotych. W ramach inicjatywy, szkoły w oparciu o swój potencjał, zasoby, współpracę z instytucjami lokalnymi będą tworzyły ofertę uczenia się dla dorosłych. […]

19 lutego 2020

Retransmisja spektaklu „Psiakość” z Olsztyńskiego Teatru Lalek  w Internetowym Teatrze TVP dla szkół

Ze względu na wiele pytań dotyczących możliwości obejrzenia spektaklu „PSIAKOŚĆ” Olsztyńskiego Teatru Lalek, transmitowanego podczas naszych ferii zimowych zaplanowaliśmy jego retransmisję. Odbędzie się ona 26 lutego o godz. 10.00. Zapraszamy do zgłaszania się. Pies to najlepszy przyjaciel człowieka. Ale czy człowiek to najlepszy przyjaciel psa? Pewnego dnia pies o osobliwym imieniu Psiakość, pozostawiony w lesie […]

19 lutego 2020

Konkurs plastyczny „Dzieci Chirurgom, Chirurdzy Dzieciom”

Towarzystwo Chirurgów Polskich zaprasza do udziału w  konkursie plastycznym dla dzieci klas 0-3 szkół podstawowych „Dzieci Chirurgom, Chirurdzy Dzieciom”. Cele konkursu: Promowanie pozytywnego wizerunku chirurgia; Zachęcanie uczniów do poznawania zawodu chirurga; Uświadamianie jak ważna jest praca chirurgów; Popularyzacja wiedzy na temat nowoczesnych, zwłaszcza minimalnie inwazyjnych metod leczenia; Rozwijanie i promowanie uzdolnień artystycznych uczniów szkół podstawowych; Kształtowanie […]

19 lutego 2020

Olimpiada Mediewistyczna

W tym roku po raz 25. będą organizowane zawody wiedzy o średniowieczu dla uczniów szkół ponadpodstawowych. Po raz czternasty w formule Olimpiady Mediewistycznej, organizowanej pod auspicjami Uniwersytetu Gdańskiego, którego naukowcy tworzą Komitet Główny OM. W tym roku w porozumieniu z Wydziałem Historycznym Uniwersytetu Jagiellońskiego II i III etap Olimpiady realizowany będzie 17 i 18.04 pod […]

19 lutego 2020

Konkurs „Muzealne Spotkania z Fotografią”

Muzeum w Koszalinie zaprasza dzieci i młodzież do udziału w konkursie „Muzealne Spotkania z Fotografią”. Uczestnikami konkursu mogą być uczniowie szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych pod warunkiem nieukończenia 20 roku życia. Udział w konkursie mogą wziąć uczniowie, którzy podczas wizyty w muzeum wykonali fotografie przedstawiające muzealne wystawy albo ich fragmenty (pojedyncze eksponaty, zestawy zabytków), zaplecze muzeum […]

19 lutego 2020

Konkurs Bioetyczny, II edycja

Zachęcamy do udziału w II edycji Konkursu Bioetycznego adresowanego do uczniów szkół ponadpodstawowych z województwa małopolskiego, świętokrzyskiego i podkarpackiego.

19 lutego 2020

VIII Konkurs „Eksperyment Łańcuchowy”

Historia konkursu „Eksperyment Łańcuchowy” rozpoczęła się w 2005 roku w Słowenii. Od tego czasu konkurs cieszy się niesłabnącym zainteresowaniem wśród tamtejszych dzieci i młodzieży, rokrocznie angażując ponad 50 drużyn. Dzięki porozumieniu studentów Instytutu Fizyki UJ oraz organizatorów słoweńskiej edycji, od 2013 roku konkurs odbywa się także w Polsce. Idea konkursu jest bardzo prosta: uczestnicy, pracując […]

19 lutego 2020

XXXVIII Wojewódzki i XXIV Ogólnopolski Przegląd Dziecięcej i Młodzieżowej Twórczości Literackiej LIPA 2020

Spółdzielcze Centrum Kultury BEST przy Spółdzielni Mieszkaniowej „Złote Łany” zaprasza uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych  do wzięcia udziału w XXXVIII Wojewódzkim i XXIV Ogólnopolskim Przeglądzie Dziecięcej i Młodzieżowej Twórczości Literackiej „LIPA 2020” pod patronatem Prezydenta Miasta Bielska-Białej. Celem konkursu jest przygotowanie dzieci i młodzieży do aktywnego uczestnictwa w kulturze, doskonalenie umiejętności pisania różnych form literackich, tworzenie […]

19 lutego 2020

Projekcja filmu „Polskie Państwo Podziemne 1939 – 1945”

W związku z 78. rocznicą powołania Armii Krajowej, w Centrum Edukacyjnym IPN „Przystanek Historia” w Kielcach zaprezentowany zostanie film dokumentalny przedstawiający działania zbrojne, struktury cywilne, administracyjne i polityczne tworzące Polskie Państwo Podziemne. Mowa jest m.in. o strukturach administracyjno-politycznych Delegatury Rządu na Kraj, o tajnym nauczaniu, tajnej prasie i wydawnictwach, działalności Rady Pomocy Żydom „Żegota”, podziemnym […]