19 lutego 2020

SIO. Błąd „Nie można dodać wpisu dotyczącego […]. Pominięto w poprzednich latach sprawozdanie roczne”

Częsty błąd występujący w SIO i stwarzający trudności „Nie można dodać wpisu dotyczącego […]. Pominięto w poprzednich latach sprawozdanie roczne”. Przykładowe okno z komunikatem poniżej:

 

Tego typu komunikat oznacza, że w jednym roku poprzednim lub kilku latach poprzednich wpisano tylko sprawozdanie za okres styczeń-sierpień natomiast zapomniano o dodaniu w tym samym roku sprawozdania rocznego. 

Jak w takim przypadku postąpić, żeby pozbyć się błędu?

  1. Należy przejrzeć każdy rok z listy dostępnych lat w danym formularzu i wyszukać rok, w którym wpisano tylko sprawozdanie styczeń-sierpień, a nie wpisano sprawozdania rocznego.
  2. Należy uzupełnić sprawozdanie roczne za ten odnaleziony rok.
  3. Należy kontynuować przeszukiwanie, aby upewnić się, że odnaleźliśmy wszystkie przypadki minionych lat, w których nie wpisano sprawozdania rocznego w roku, w którym wpisano tylko sprawozdanie styczeń-sierpień.

Poniżej obrazek prezentujący źródło błędu ukazanego na pierwszej powyższej ilustracji: