6 sierpnia 2019

Nowe SIO. Wprowadzone 6 sierpnia 2019 zmiany w Systemie Informacji Oświatowej

Wnioski:

  • Możliwość złożenia wniosku o przedłużenie okresu ważności danych dostępowych do SIO – potwierdzenie tożsamości przez ePUAP

Uczniowie:

  • Grupowe usunięcie informacji o spełnianiu lub niespełnianiu obowiązku nauki

Dane zbiorcze:

  • Wydatki – zniesienie wymagania na ujemne wykonanie przy „zerowym” planie