10 czerwca, 2019

10 czerwca 2019

Komunikat MEN w sprawie wypełniania świadectw ukończenia szkoły podstawowej

W związku z licznymi pytaniami kierowanymi do Ministerstwa Edukacji Narodowej przypominamy, że ocenianie, klasyfikowanie i promowanie uczniów regulują przepisy ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty. Przepisy rozdziału 3a ww. ustawy wskazują m.in. jaki jest cel oceniania osiągnięć edukacyjnych ucznia i na czym polega klasyfikacja śródroczna, roczna… czytaj więcej

10 czerwca 2019

Komunikat MEN w sprawie zajęć w szkołach podczas upałów

Przepisy oświatowe wprost nie wskazują górnej granicy temperatury, która warunkuje zawieszenie zajęć w szkołach czy placówkach. Dyrektor może za zgodą organu prowadzącego zawiesić zajęcia na czas określony, jeżeli wystąpiły na danym terenie zdarzenia, które mogą zagrozić zdrowiu uczniów. Wysokie temperatury mogą być traktowane jako takie zdarzenie. Warunki atmosferyczne w kraju… czytaj więcej

10 czerwca 2019

Zaproszenie na projekcie filmu „I cicho ciało spocznie w grobie”

Projekcja filmu „I cicho ciało spocznie w grobie” – Kielce, ul. Warszawska 5, 11 czerwca 2019 r., godz. 17.00 Wstrząsający dokument o wyjątkowym, a niemal nieznanym, za sprawą cenzury człowieku, księdzu Romanie Kotlarzu, będzie tematem kolejnego spotkania w Centrum Edukacyjnym „Przystanek Historia” IPN w Kielcach, 11 czerwca 2019 r. Film… czytaj więcej

10 czerwca 2019

Stypendium Prezesa Rady Ministrów oraz  stypendium ministra właściwego ds. oświaty i wychowania

Szanowni Państwo Dyrektorzy szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych w województwie świętokrzyskim Zgodnie z art. 90h oraz art. 90 i ustawy o systemie oświaty oraz przepisami rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 czerwca 2005 r. w sprawie stypendiów Prezesa Rady Ministrów, ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania oraz ministra do spraw… czytaj więcej

10 czerwca 2019

Nowe SIO. Wprowadzone 10 czerwca 2019 zmiany w Systemie Informacji Oświatowej

RSPO: Udostępnienie nowych PKD dla placówek MOW, MOS, SOSW Dla MOS, MOW i SOSW, w których kształcenie odbywa się w jednej z poniżej wymienionych szkół: szkole podstawowej specjalnej, szkole ponadpodstawowej specjalnej, odpowiednim dla tych ośrodków będzie kod PKD właściwy dla danego typu szkoły, np. dla szkoły podstawowej specjalnej będzie to… czytaj więcej