Grudzień 10, 2018

10 grudnia 2018

Stypendyści ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania za wybitne osiągnięcia edukacyjne w roku szkolnym 2017/​2018

Świętokrzyski Kurator Oświaty informuje, że 4 uczniom z województwa świętokrzyskiego zostały przyznane stypendia Ministra właściwego ds. oświaty i wychowania, za wybitne osiągnięcia edukacyjne w roku szkolnym  2017/​​2018. Serdecznie gratuluję stypendystom i życzę dalszych sukcesów. Jednocześnie informuję, że uroczyste wręczenie dyplomów stypendystom nastąpi w terminie późniejszym. Świętokrzyski Kurator Oświaty  Kazimierz Mądzik… czytaj więcej

10 grudnia 2018

Nowe SIO. Wprowadzone 10 grudnia 2018 zmiany w Systemie Informacji Oświatowej

Nauczyciele: Możliwość podglądu szczegółów danych o wprowadzonych obowiązkach Uczniowie: Możliwość filtrowania listy uczniów po wprowadzonym numerze orzeczenia Dane zbiorcze: Rejestracja, modyfikacja, usunięcie informacji o zbiorach bibliotecznych Rejestracja, modyfikacja, usunięcie informacji o kategorii wiekowych czytelników biblioteki Oddziały: Rejestracja, modyfikacja, usuwanie oddziałów łączonych

10 grudnia 2018

Zapytanie ofertowe na dostawę sprzętu komputerowego na potrzeby Kuratorium Oświaty w Kielcach

Załączniki Zapytanie ofertowe na dostawę sprzętu komputerowego na potrzeby Kuratorium Oświaty w Kielcach Data: 2018‐​​12‐​​10, rozmiar: 342 KB Informacja o rozstrzygnięciu zapytania ofertowego Data: 2018‐​​12‐​​17, rozmiar: 170 KB Pobierz wszystkie pliki