Kwiecień 2017

28 kwietnia 2017

Wyniki II etapu wojewódzkiego  IX edycji Olimpiady Ogólnopolskiej „Myśli Jana Pawła II”

27 kwietnia 2017 r. o godz. 11.00 w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 16 im. J. Kusocińskiego w Kielcach odbył się etap wojewódzki IX edycji Olimpiady Ogólnopolskiej „Myśli Jana Pawła II” Uczniowie zakwalifikowani do III etapu: Lp. Imię i nazwisko Szkoła 1. Agata Boryńska Gimnazjum w Zespole Szkół im. Jana Pawła II… czytaj więcej

28 kwietnia 2017

Zakończenie „Tygodnia Katyńskiego” w ramach obchodów 77. rocznicy Zbrodni Katyńskiej

„Tydzień Katyński”, był szczególnym wydarzeniem, jakie dla upamiętnienia 77. rocznicy Zbrodni Katyńskiej w dniach 24–28 kwietnia zorganizowali wspólnie Delegatura Instytutu Pamięci Narodowej w Kielcach, Muzeum Katyńskim Oddziałem Martyrologicznym Muzeum Wojska Polskiego, Komendą Główną Policji oraz Centralnym Zarządem Służby Więziennej. Celem „Tygodnia Katyńskiego” było przypomnienie o zbrodniach dokonanych na Polakach podczas… czytaj więcej

28 kwietnia 2017

Komunikat w sprawie konieczności ogłaszania wolnych podręczników zaadaptowanych w „Kiermaszu podręczników”

Ośrodek Rozwoju Edukacji zachęca do skorzystania z narzędzia informatycznego „Kiermasz podręczników” będącego jednym z elementów aplikacji „Podręczniki dla uczniów z niepełnosprawnościami” zamieszczonej pod linkiem http://adaptacje.ore.edu.pl.… czytaj więcej

27 kwietnia 2017

XV Świętokrzyskie Dni Profilaktyki. Rejestracja zakończona.

Panie, Panowie Dyrektorzy szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych województwa świętokrzyskiego Kuratorium Oświaty w Kielcach we współpracy z II Liceum Ogólnokształcącym im. J. Śniadeckiego w Kielcach, III Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Integracyjnymi im. C.K Norwida w Kielcach, IV Liceum Ogólnokształcącym w Kielcach oraz Fundacją „PEStka” w Kielcach serdecznie zapraszają dyrektorów, nauczycieli oraz uczniów… czytaj więcej

27 kwietnia 2017

Komunikat w sprawie przestrzegania praw pacjenta podczas przeprowadzania badań lekarskich uczniów na terenie szkół/placówek oświatowych

Szanowni Państwo Dyrektorzy szkół/placówek oświatowych w województwie świętokrzyskim W związku z niepokojącymi doniesieniami dotyczącymi nieprzestrzegania praw pacjenta zwracam się z uprzejmą prośbą o zwrócenie szczególnej uwagi na sposób przeprowadzania badań lekarskich. Proszę  o zapoznanie się z informacją Rzecznika Praw Pacjenta w sprawie przestrzegania praw pacjenta/ucznia w trakcie badań lekarskich na… czytaj więcej

27 kwietnia 2017

Turnieje powiatowe programu „Dziecięca Piłka Ręczna”

Rozpoczął się cykl powiatowych turniejów organizowanych w ramach programu „Dziecięca Piłka Ręczna”. Najlepsze zespoły wyłonione w turniejach powiatowych spotkają się w wielkim finale, który odbędzie się 10 czerwca w Hali Legionów w Kielcach. Harmonogram turniejów jest dostępny na stronie Świętokrzyskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli.… czytaj więcej

27 kwietnia 2017

Konkurs „Wojewódzki przegląd małych form teatralnych”

Komenda Wojewódzka Policji w Kielcach oraz Kuratorium Oświaty w Kielcach ogłaszają X edycję konkursu na realizację małej formy teatralnej pn. „Wojewódzki przegląd małych form teatralnych” dotyczącej tematyki bezpiecznego zachowania się na drogach, promowania zdrowego stylu życia oraz ukazywania alternatywnych form spędzania czasu wolnego dla uczniów szkół podstawowych z województwa świętokrzyskiego.… czytaj więcej

27 kwietnia 2017

Standard bezpieczeństwa online placówek oświatowych

Minister Administracji i Cyfryzacji w 2015 r. ogłosił konkurs pt. Działania na rzecz bezpiecznego korzystania z Internetu, który został skierowany  do organizacji pozarządowych. Zadanie to wpisane było we współpracę międzyresortową pomiędzy Ministrem Edukacji Narodowej i Ministrem Administracji i Cyfryzacji w harmonogramie Rządowego programu na lata 2014-2016  „Bezpieczna i przyjazna szkoła”.… czytaj więcej

27 kwietnia 2017

Wojewódzkie obchody 226. Rocznicy Uchwalenia Konstytucji 3 Maja

Ustawa Rządowa 3 maja 1791 r. zajmuje szczególne miejsce w historii naszego narodu. Konstytucja ta to symbol dążeń do odzyskania suwerenności Rzeczypospolitej. Po utracie niepodległości w 1795 roku, przez 123 lata rozbiorów, przypominała o walce o niepodległość. Wojewoda Świętokrzyski Agata Wojtyszek serdecznie zaprasza Państwa do udziału w wojewódzkich obchodach 226… czytaj więcej

26 kwietnia 2017

Konkurs na stanowiska dyrektorów: Szkoły Podstawowej im. Jana Pawia II w Masłowie, Szkoły Podstawowej w Mąchocicach Kapitulnych, Szkoły Podstawowej w Woli Kopcowej

Załączniki Konkurs na stanowiska dyrektorów: Szkoły Podstawowej im. Jana Pawia II w Masłowie, Szkoły Podstawowej w Mąchocicach Kapitulnych, Szkoły Podstawowej w Woli Kopcowej Data: 2017-04-26, rozmiar: 1 MB

26 kwietnia 2017

Konkurs na stanowiska dyrektorów: Przedszkola Samorządowego nr 2 w Kielcach, Przedszkola Samorządowego nr 5 w Kielcach, Przedszkola Samorządowego nr 6 w Kielcach, Przedszkola Samorządowego nr 9 w Kielcach, Przedszkola Samorządowego nr 18 w Kielcach, Przedszkola Samorządowego nr 22 w Kielcach, Przedszkola Samorządowego nr 24 w Kielcach, Przedszkola Samorządowego nr 25 w Kielcach, Przedszkola Samorządowego nr 26 w Kielcach, Integracyjnego Przedszkola Samorządowego nr 27 w Kielcach, Przedszkola Samorządowego nr 29 w Kielcach, Przedszkola Samorządowego nr 30 w Kielcach, Przedszkola Samorządowego nr 35 w Kielcach, Przedszkola Samorządowego nr 39 w Kielcach, Przedszkola Samorządowego nr 42 w Kielcach, Przedszkola Samorządowego nr 43 w Kielcach

Załączniki Konkurs na stanowiska dyrektorów: Przedszkola Samorządowego nr 2 w Kielcach, Przedszkola Samorządowego nr 5 w Kielcach, Przedszkola Samorządowego nr 6 w Kielcach, Przedszkola Samorządowego nr 9 w Kielcach, Przedszkola Samorządowego nr 18 w Kielcach, Przedszkola Samorządowego nr 22 w Kielcach, Przedszkola Samorządowego nr 24 w Kielcach, Przedszkola Samorządowego nr… czytaj więcej

26 kwietnia 2017

Konkurs na stanowiska dyrektorów: Szkoły Podstawowej nr 18 w Kielcach, Szkoły Podstawowej nr 19 w Kielcach, Szkoły Podstawowej nr 25 w Kielcach, Szkoły Podstawowej nr 33 w Kielcach, Szkoły Podstawowej nr 34 w Kielcach, Szkoły Podstawowej nr 39 w Kielcach, Szkoły Podstawowej Integracyjnej nr 11 w Kielcach, Szkoły Podstawowej nr 12 w Kielcach, Szkoły Podstawowej nr 23 w Kielcach, Szkoły Podstawowej nr 31 w Kielcach, Szkoły Podstawowej nr 32 w Kielcach

Załączniki Konkurs na stanowiska dyrektorów: Szkoły Podstawowej nr 18 w Kielcach, Szkoły Podstawowej nr 19 w Kielcach, Szkoły Podstawowej nr 25 w Kielcach, Szkoły Podstawowej nr 33 w Kielcach, Szkoły Podstawowej nr 34 w Kielcach, Szkoły Podstawowej nr 39 w Kielcach, Szkoły Podstawowej Integracyjnej nr 11 w Kielcach, Szkoły Podstawowej… czytaj więcej

26 kwietnia 2017

Konkursy na stanowiska dyrektorów: Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Kielcach, Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Kielcach, Zespołu Szkół Zawodowych nr 1 w Kielcach, Zespołu Szkół Ekonomicznych im. M. Kopernika w Kielcach, Zespołu Szkół Ekonomicznych w Kielcach, Zespołu Szkół Mechanicznych w Kielcach, Zespołu Szkół Elektrycznych w Kielcach

Załączniki Konkursy na stanowiska dyrektorów: Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Kielcach, Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Kielcach, Zespołu Szkół Zawodowych nr 1 w Kielcach, Zespołu Szkół Ekonomicznych im. M. Kopernika w Kielcach, Zespołu Szkół Ekonomicznych w Kielcach, Zespołu Szkół Mechanicznych w Kielcach, Zespołu Szkół Elektrycznych w Kielcach Data:… czytaj więcej

26 kwietnia 2017

Konkursy na stanowiska dyrektorów: Szkoły Podstawowej nr 14 Specjalnej w Kielcach, Szkoły Podstawowej nr 38 Specjalnej dla Dzieci Przewlekle Chorych w Kielcach, Zespołu Placówek Szkolno-Wychowawczych w Kielcach

Załączniki Konkursy na stanowiska dyrektorów: Szkoły Podstawowej nr 14 Specjalnej w Kielcach, Szkoły Podstawowej nr 38 Specjalnej dla Dzieci Przewlekle Chorych w Kielcach, Zespołu Placówek Szkolno-Wychowawczych w Kielcach Data: 2017-04-26, rozmiar: 308 KB

26 kwietnia 2017

Przedłużenie powierzenia stanowiska dyrektora wyłącznie w ściśle określonych przypadkach

Panie, Panowie Starostowie, Prezydenci, Dyrektorzy szkół w województwie świętokrzyskim Kuratorium Oświaty w Kielcach przypomina, że aktualnie obowiązujące przepisy oraz nowa ustawa Prawo oświatowe wykluczają możliwość przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora szkoły przez organ prowadzący. Po upływie kadencji dyrektora konieczne zatem jest ogłoszenie konkursu.… czytaj więcej