Kategoria: Zadania i zamówienia publiczne

20 marca 2018

Zamówienie publiczne „Zorganizowanie wypoczynku letniego dla czynnych pracowników oświaty województwa świętokrzyskiego w 2018 r.”

Załączniki Informacja o wynikach II postępowania 2018 Data: 2018-04-12, rozmiar: 15 KB Informacja z otwarcia ofert Data: 2018-03-30, rozmiar: 79 KB odpowiedź na zapytanie wykonawcy Data: 2018-03-27, rozmiar: 35 KB Ogłoszenie nr 529120 Data: 2018-03-20, rozmiar: 31 KB 2018 SIWZ 2 WCZASY Data: 2018-03-20, rozmiar: 656 KB Pobierz wszystkie pliki

9 lutego 2018

Zamówienie „Organizacja wczasów profilaktyczno–leczniczych dla czynnych i emerytowanych pracowników oświaty województwa świętokrzyskiego w 2018 roku.”

Załączniki Informacja o wynikach I postępowania 2018 Data: 2018-03-06, rozmiar: 15 KB Informacja z otwarcia ofert Data: 2018-02-27, rozmiar: 73 KB Ogłoszenie nr 510932 Data: 2018-02-12, rozmiar: 32 KB Załącznik 7f umowa Zakopane Data: 2018-02-09, rozmiar: 29 KB Załącznik 3,3a,3b – wykaz usług, dysponowanie ośrodkiem, opis obiektu Data: 2018-02-09, rozmiar:… czytaj więcej

24 sierpnia 2017

Wzór sprawozdania z wykonania zadania publicznego, o którym mowa w art. 18 ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 R. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 239 i 395)

Załączniki Załącznik nr 5 do rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań z dnia 17 sierpnia 2016 r. (Dz.U. z 2016 r. poz. 1300) Data: 2017-08-24, rozmiar: 672 KB

10 sierpnia 2017

Komunikat Świętokrzyskiego Wicekuratora Oświaty z dnia 10 sierpnia 2017 roku w sprawie wysokości dotacji przeznaczonych na wsparcie realizacji zadania publicznego „Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej w 2017 r.”

Lp. Nazwa organizacji Przyznana dotacja 1. Fundacja „Nadzieja Rodzinie”, ul. Witosa 6, 26-020 Chmielnik 21 134 2. Stowarzyszenie „Nadzieja Rodzinie”, ul. Karczówkowska 3, 25-711 Kielce 21 836

14 lipca 2017

Zaproszenie do udziału w komisji do spraw oceny ofert w otwartym konkursie na wsparcie zadania publicznego „Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej w 2017 r.”

Załączniki Formularz zgłoszenia udziału członka komisji konkursowej Data: 2017-07-14, rozmiar: 84 KB Zaproszenie do udziału w komisji Data: 2017-07-14, rozmiar: 118 KB Pobierz wszystkie pliki

14 lipca 2017

Komunikat nr 3 Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty z dnia 14 lipca 2017 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie zadania publicznego „Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej w 2017 r.”

Załączniki Komunikat 3 Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty z dnia 14 lipca 2017 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie zadania publicznego „Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej w 2017 r.” Data: 2017-07-14, rozmiar: 110 KB

26 czerwca 2017

Ogłoszenie o zamówienie „Zakup usług szkoleniowych w ramach środków na doskonalenie nauczycieli w 2017 roku na terenie województwa świętokrzyskiego”

Załączniki Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty Data: 2017-07-21, rozmiar: 106 KB Informacja z otwarcia ofert Data: 2017-07-04, rozmiar: 128 KB Sprostowanie błędu (zmiana SIWZ) Data: 2017-06-30, rozmiar: 79 KB Odpowiedź na pytanie Wykonawcy nr 2 Data: 2017-06-29, rozmiar: 42 KB Odpowiedź na pytanie Wykonawcy nr 1 Data: 2017-06-29, rozmiar: 49… czytaj więcej

10 maja 2017

Komunikat Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty z dnia 10 maja 2017 roku w sprawie wysokości dotacji przeznaczonych na powierzenie w 2017 roku zadania publicznego – organizacja letniego wypoczynku dzieci z terenów wiejskich, pochodzących z rodzin o niskich dochodach z terenu województwa świętokrzyskiego

Załączniki Komunikat Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty z dnia 10 maja 2017 roku w sprawie wysokości dotacji przeznaczonych na powierzenie w 2017 roku zadania publicznego – organizacja letniego wypoczynku dzieci z terenów wiejskich, pochodzących z rodzin o niskich dochodach z terenu województwa świętokrzyskiego Data: 2017-05-10, rozmiar: 10 KB

25 kwietnia 2017

Komunikat Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty z dnia 24 kwietnia 2017 roku w sprawie wysokości dotacji przeznaczonych na wsparcie realizacji zadania publicznego „Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej w 2017 r.”

Lp. Nazwa organizacji Przyznana dotacja 1. Stowarzyszenie Społeczne „Wzajemna pomoc” ul. Pl. Floriański 1/305 26-110 Skarżysko-Kamienna 2 546 2. Nauczycielskie Stowarzyszenie Sportu, Rekreacji i Turystyki „Fanactive”, ul. T. Kościuszki 7, 28-340 Sędziszów 3 381 3. Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zarząd Oddziału Powiatowego 26-200 Końskie, ul. Staszica 2, p.301 2 290 4. Związek Harcerstwa Polskiego,… czytaj więcej

21 kwietnia 2017

Zamówienie „Zorganizowanie wypoczynku letniego w Grecji dla czynnych pracowników oświaty województwa świętokrzyskiego w 2017 r.”

Załączniki Informacja o wynikach postępowania Data: 2017-05-10, rozmiar: 13 KB Informacja z otwarcia ofert Data: 2017-05-04, rozmiar: 131 KB Załączniki do SIWZ Data: 2017-04-21, rozmiar: 6 MB Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Data: 2017-04-21, rozmiar: 6 MB Ogłoszenie o zamówieniu Data: 2017-04-21, rozmiar: 4 MB Pobierz wszystkie pliki

14 kwietnia 2017

Zaproszenie do udziału w komisji do spraw oceny ofert w otwartym konkursie ofert na powierzenie zadania publicznego – organizacja letniego wypoczynku dzieci z terenów wiejskich, pochodzących z rodzin o niskich dochodach z terenu województwa świętokrzyskiego

Załączniki Zaproszenie do udziału w komisji ds. oceny ofert Data: 2017-04-14, rozmiar: 121 KB Formularz zgłoszenia udziału członka komisji konkursowej Data: 2017-04-14, rozmiar: 15 KB Pobierz wszystkie pliki

12 kwietnia 2017

Komunikat nr 2 Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty z dnia 12 kwietnia 2017 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie w 2017 roku zadania publicznego – organizacja letniego wypoczynku dzieci z terenów wiejskich, pochodzących z rodzin o niskich dochodach z terenu województwa świętokrzyskiego

Załączniki Komunikat nr 2 Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty z dnia 12 kwietnia 2017 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie w 2017 roku zadania publicznego – organizacja letniego wypoczynku dzieci z terenów wiejskich, pochodzących z rodzin o niskich dochodach z terenu województwa świętokrzyskiego Data: 2017-04-12, rozmiar: 112 KB Wzór… czytaj więcej

7 kwietnia 2017

Zaproszenie do udziału w komisji do spraw oceny ofert w otwartym konkursie na wsparcie zadania publicznego „Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej w 2017 r.”

Załączniki Zaproszenie do udziału w komisji do spraw oceny ofert Data: 2017-04-07, rozmiar: 122 KB Formularz zgłoszenia udziału członka komisji konkursowej Data: 2017-04-07, rozmiar: 15 KB Pobierz wszystkie pliki

24 marca 2017

Komunikat nr 1 Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty z dnia 24 marca 2017 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie zadania publicznego „Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej w 2017 r.”

Załączniki Wzór oferty Data: 2017-03-27, rozmiar: 816 KB Komunikat nr 1 Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty z dnia 24 marca 2017 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie zadania publicznego „Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej w 2017 r.” Data: 2017-03-24, rozmiar: 110 KB Pobierz wszystkie pliki

22 marca 2017

Ogłoszenie o zamówieniu: Zorganizowanie wypoczynku letniego dla: dzieci, młodzieży, czynnych i emerytowanych pracowników oświaty województwa świętokrzyskiego w 2017 r.

Załączniki Informacja o wynikach postępowania KO.III.272.2.2017 Data: 2017-04-21, rozmiar: 751 KB informacja z otwarcia ofert Data: 2017-04-04, rozmiar: 61 KB Odpowiedź na pytanie wykonawcy Data: 2017-03-24, rozmiar: 44 KB Ogłoszenie o zamówieniu (podpisany PDF) Data: 2017-03-22, rozmiar: 155 KB Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (podpisany PDF) Data: 2017-03-22, rozmiar: 801 KB… czytaj więcej

22 lutego 2017

Ogłoszenie o zamówieniu – organizacja wczasów profilaktyczno leczniczych dla czynnych i emerytowanych pracowników oświaty województwa świętokrzyskiego w 2017 roku

Załączniki wyniki postępowania KO-III-272-1-2017 Data: 2017-03-17, rozmiar: 745 KB Protokół z otwarcia ofert Data: 2017-03-08, rozmiar: 942 KB Załącznik 2c po modyfikacji z dnia 24.02.2017 r. Data: 2017-02-24, rozmiar: 35 KB informacja dla wykonawców nr 1 Data: 2017-02-24, rozmiar: 62 KB Załączniki od nr 3 do 3b Data: 2017-02-22, rozmiar:… czytaj więcej

20 grudnia 2016

Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych w 2017 r. w Kuratorium Oświaty w Kielcach

  Lp. Przedmiot zamówienia Rodzaj zamówienia Orientacyjna wartość zamówienia Przewidywany tryb udzielenia zamówienia Planowany termin rozpoczęcia postępowania -kwartał Planowany termin realizacji zamówienia-kwartał 1. Wczasy profilaktyczno-lecznicze dla czynnych i emerytowanych pracowników oświaty w Busku Zdroju, Łebie, Kołobrzegu usługi 607 200 przetarg nieograniczony I kwartał czerwiec-sierpień 2. Wczasy profilaktyczno-lecznicze dla matki, ojca,… czytaj więcej

13 czerwca 2016

Zakup usług szkoleniowych w ramach środków na doskonalenie nauczycieli w 2016 roku na terenie województwa świętokrzyskiego

Do pobrania: Ogłoszenie o zamówieniu (13.06.2016 – 0,30MB) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (13.06.2016 – 0,70MB) Sprostowanie błędu SIWZ (14.06.2016 – 0,02MB) Odpowiedź na pytanie wykonawcy nr 1 (17.06.2016 – 0,01MB) Odpowiedź na pytanie wykonawcy nr 2 (17.06.2016 – 0,02MB) Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (04.07.2016 – 0,11MB)