Kategoria: Zadania i zamówienia publiczne

5 kwietnia 2018

Zaproszenie do udziału w komisji konkursowej ofert na powierzenie w 2018 roku zadania publicznego – organizacja letniego wypoczynku dzieci z terenów wiejskich, pochodzących z rodzin o niskich dochodach z terenu województwa świętokrzyskiego

Szanowni Państwo Przedstawiciele organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie Załączniki formularz zgłoszenia do komisji konkursowej Data: 2018-​​04-​​05, rozmiar: 13 KB… czytaj więcej

5 kwietnia 2018

Komunikat nr 2 Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty z dnia 5 kwietnia 2018 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie w 2018 roku zadania publicznego – organizacja letniego wypoczynku dzieci z terenów wiejskich, pochodzących z rodzin o niskich dochodach z terenu województwa świętokrzyskiego

Załączniki Zał. nr 3 – wzór sprawozdania Data: 2018-​​04-​​05, rozmiar: 1 MB Zał nr 1 – wzór oferty Data: 2018-​​04-​​05, rozmiar: 1 MB Zał. nr 2 – wzór umowy Data: 2018-​​04-​​05, rozmiar: 3 MB Komunikat nr 2 Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty z dnia 5 kwietnia 2018 roku w sprawie ogłoszenia otwartego… czytaj więcej

30 marca 2018

Zaproszenie do udziału w komisji konkursowej ofert na wsparcie zadania publicznego „Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej w 2018 r.”

Szanowni Państwo Przedstawiciele organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie W związku z komunikatem nr 1 Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty z dnia 28 marca 2018 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie zadania publicznego „Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej… czytaj więcej

28 marca 2018

Komunikat nr 1 Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty z dnia 28 marca 2018 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie zadania publicznego „Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej w 2018 r.”

Załączniki Komunikat nr 1 Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty z dnia 28 marca 2018 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie zadania publicznego „Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej w 2018 r.” Data: 2018-​​03-​​28, rozmiar: 95 KB

20 marca 2018

Zamówienie publiczne „Zorganizowanie wypoczynku letniego dla czynnych pracowników oświaty województwa świętokrzyskiego w 2018 r.”

Załączniki Informacja o wynikach II postępowania 2018 Data: 2018-​​04-​​12, rozmiar: 15 KB Informacja z otwarcia ofert Data: 2018-​​03-​​30, rozmiar: 79 KB odpowiedź na zapytanie wykonawcy Data: 2018-​​03-​​27, rozmiar: 35 KB Ogłoszenie nr 529120 Data: 2018-​​03-​​20, rozmiar: 31 KB 2018 SIWZ 2 WCZASY Data: 2018-​​03-​​20, rozmiar: 656 KB Pobierz wszystkie pliki

9 lutego 2018

Zamówienie „Organizacja wczasów profilaktyczno–leczniczych dla czynnych i emerytowanych pracowników oświaty województwa świętokrzyskiego w 2018 roku.”

Załączniki Informacja o wynikach I postępowania 2018 Data: 2018-​​03-​​06, rozmiar: 15 KB Informacja z otwarcia ofert Data: 2018-​​02-​​27, rozmiar: 73 KB Ogłoszenie nr 510932 Data: 2018-​​02-​​12, rozmiar: 32 KB Załącznik 7f umowa Zakopane Data: 2018-​​02-​​09, rozmiar: 29 KB Załącznik 3,3a,3b – wykaz usług, dysponowanie ośrodkiem, opis obiektu Data: 2018-​​02-​​09, rozmiar:… czytaj więcej

24 sierpnia 2017

Wzór sprawozdania z wykonania zadania publicznego, o którym mowa w art. 18 ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 R. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 239 i 395)

Załączniki Załącznik nr 5 do rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań z dnia 17 sierpnia 2016 r. (Dz.U. z 2016 r. poz. 1300) Data: 2017-​​08-​​24, rozmiar: 672 KB

10 sierpnia 2017

Komunikat Świętokrzyskiego Wicekuratora Oświaty z dnia 10 sierpnia 2017 roku w sprawie wysokości dotacji przeznaczonych na wsparcie realizacji zadania publicznego „Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej w 2017 r.”

Lp. Nazwa organizacji Przyznana dotacja 1. Fundacja „Nadzieja Rodzinie”, ul. Witosa 6, 26–020 Chmielnik 21 134 2. Stowarzyszenie „Nadzieja Rodzinie”, ul. Karczówkowska 3, 25–711 Kielce 21 836

14 lipca 2017

Zaproszenie do udziału w komisji do spraw oceny ofert w otwartym konkursie na wsparcie zadania publicznego „Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej w 2017 r.”

Załączniki Formularz zgłoszenia udziału członka komisji konkursowej Data: 2017-​​07-​​14, rozmiar: 84 KB Zaproszenie do udziału w komisji Data: 2017-​​07-​​14, rozmiar: 118 KB Pobierz wszystkie pliki

14 lipca 2017

Komunikat nr 3 Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty z dnia 14 lipca 2017 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie zadania publicznego „Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej w 2017 r.”

Załączniki Komunikat 3 Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty z dnia 14 lipca 2017 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie zadania publicznego „Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej w 2017 r.” Data: 2017-​​07-​​14, rozmiar: 110 KB

26 czerwca 2017

Ogłoszenie o zamówienie „Zakup usług szkoleniowych w ramach środków na doskonalenie nauczycieli w 2017 roku na terenie województwa świętokrzyskiego”

Załączniki Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty Data: 2017-​​07-​​21, rozmiar: 106 KB Informacja z otwarcia ofert Data: 2017-​​07-​​04, rozmiar: 128 KB Sprostowanie błędu (zmiana SIWZ) Data: 2017-​​06-​​30, rozmiar: 79 KB Odpowiedź na pytanie Wykonawcy nr 2 Data: 2017-​​06-​​29, rozmiar: 42 KB Odpowiedź na pytanie Wykonawcy nr 1 Data: 2017-​​06-​​29, rozmiar: 49… czytaj więcej

10 maja 2017

Komunikat Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty z dnia 10 maja 2017 roku w sprawie wysokości dotacji przeznaczonych na powierzenie w 2017 roku zadania publicznego – organizacja letniego wypoczynku dzieci z terenów wiejskich, pochodzących z rodzin o niskich dochodach z terenu województwa świętokrzyskiego

Załączniki Komunikat Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty z dnia 10 maja 2017 roku w sprawie wysokości dotacji przeznaczonych na powierzenie w 2017 roku zadania publicznego – organizacja letniego wypoczynku dzieci z terenów wiejskich, pochodzących z rodzin o niskich dochodach z terenu województwa świętokrzyskiego Data: 2017-​​05-​​10, rozmiar: 10 KB

25 kwietnia 2017

Komunikat Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty z dnia 24 kwietnia 2017 roku w sprawie wysokości dotacji przeznaczonych na wsparcie realizacji zadania publicznego „Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej w 2017 r.”

Lp. Nazwa organizacji Przyznana dotacja 1. Stowarzyszenie Społeczne „Wzajemna pomoc” ul. Pl. Floriański 1/​​305 26–110 Skarżysko-​​Kamienna 2 546 2. Nauczycielskie Stowarzyszenie Sportu, Rekreacji i Turystyki „Fanactive”, ul. T. Kościuszki 7, 28–340 Sędziszów 3 381 3. Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zarząd Oddziału Powiatowego 26–200 Końskie, ul. Staszica 2, p.301 2 290 4. Związek Harcerstwa Polskiego,… czytaj więcej

21 kwietnia 2017

Zamówienie „Zorganizowanie wypoczynku letniego w Grecji dla czynnych pracowników oświaty województwa świętokrzyskiego w 2017 r.”

Załączniki Informacja o wynikach postępowania Data: 2017-​​05-​​10, rozmiar: 13 KB Informacja z otwarcia ofert Data: 2017-​​05-​​04, rozmiar: 131 KB Załączniki do SIWZ Data: 2017-​​04-​​21, rozmiar: 6 MB Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Data: 2017-​​04-​​21, rozmiar: 6 MB Ogłoszenie o zamówieniu Data: 2017-​​04-​​21, rozmiar: 4 MB Pobierz wszystkie pliki

14 kwietnia 2017

Zaproszenie do udziału w komisji do spraw oceny ofert w otwartym konkursie ofert na powierzenie zadania publicznego – organizacja letniego wypoczynku dzieci z terenów wiejskich, pochodzących z rodzin o niskich dochodach z terenu województwa świętokrzyskiego

Załączniki Zaproszenie do udziału w komisji ds. oceny ofert Data: 2017-​​04-​​14, rozmiar: 121 KB Formularz zgłoszenia udziału członka komisji konkursowej Data: 2017-​​04-​​14, rozmiar: 15 KB Pobierz wszystkie pliki

12 kwietnia 2017

Komunikat nr 2 Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty z dnia 12 kwietnia 2017 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie w 2017 roku zadania publicznego – organizacja letniego wypoczynku dzieci z terenów wiejskich, pochodzących z rodzin o niskich dochodach z terenu województwa świętokrzyskiego

Załączniki Komunikat nr 2 Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty z dnia 12 kwietnia 2017 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie w 2017 roku zadania publicznego – organizacja letniego wypoczynku dzieci z terenów wiejskich, pochodzących z rodzin o niskich dochodach z terenu województwa świętokrzyskiego Data: 2017-​​04-​​12, rozmiar: 112 KB Wzór… czytaj więcej

7 kwietnia 2017

Zaproszenie do udziału w komisji do spraw oceny ofert w otwartym konkursie na wsparcie zadania publicznego „Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej w 2017 r.”

Załączniki Zaproszenie do udziału w komisji do spraw oceny ofert Data: 2017-​​04-​​07, rozmiar: 122 KB Formularz zgłoszenia udziału członka komisji konkursowej Data: 2017-​​04-​​07, rozmiar: 15 KB Pobierz wszystkie pliki

24 marca 2017

Komunikat nr 1 Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty z dnia 24 marca 2017 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie zadania publicznego „Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej w 2017 r.”

Załączniki Wzór oferty Data: 2017-​​03-​​27, rozmiar: 816 KB Komunikat nr 1 Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty z dnia 24 marca 2017 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie zadania publicznego „Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej w 2017 r.” Data: 2017-​​03-​​24, rozmiar: 110 KB Pobierz wszystkie pliki