Kategoria: Zadania i zamówienia publiczne

31 lipca 2020

Komunikat Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty z dnia 30 lipca 2020 roku w sprawie wysokości dotacji przeznaczonych na wsparcie zadania publicznego „Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej w 2020 r.” wymienionego w komunikacie nr 4 z dnia 6 lipca 2020 roku w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży

Załączniki Komunikat Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty z dnia 30 lipca 2020 roku w sprawie wysokości dotacji przeznaczonych na wsparcie zadania publicznego „Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej w 2020 r.” wymienionego w komunikacie nr 4 z dnia 6 lipca 2020 roku w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży Data: 2020-07-31, rozmiar: 75… czytaj więcej

7 lipca 2020

Zaproszenie do udziału w komisji konkursowej w konkursie ofert na wsparcie zadania publicznego „Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej w 2020 r.”

Załączniki formularz zgłoszenia Data: 2020-07-07, rozmiar: 29 KB Zaproszenie do udziału w komisji Data: 2020-07-07, rozmiar: 120 KB Pobierz wszystkie pliki

6 lipca 2020

Komunikat nr 4 Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty z dnia 6 lipca 2020 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie zadania publicznego „Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej w 2020 r.”

Załączniki Komunikat nr 4 Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty z dnia 6 lipca 2020 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie zadania publicznego „Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej w 2020 r.” Data: 2020-07-06, rozmiar: 97 KB

6 lipca 2020

Komunikat Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty z dnia 6 lipca 2020 roku w sprawie wysokości dotacji przeznaczonych na wsparcie zadania publicznego „Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej w 2020 r.” wymienionego w Komunikacie nr 1 z dnia 22 maja 2020 roku w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży realizowanego poza miejscem zamieszkania (dotacja wyliczona ponownie zgodnie z oceną punktową po rezygnacji z podpisania umowy na kwotę 25 285 zł organizatora: Świętokrzyskie Stowarzyszenie Akademickie)

Lp. Nazwa organizacji Dotacja przydzielona z uwzględnieniem posiadanych środków 1. Stowarzyszenie Wspierania Aktywności Społecznej „Nie daj się nudzie” – odział Kielce ul. Grochowa 25/5 25-606 Kielce 32 874 2. Towarzystwo Przyjaciół Dzieci, Zarząd Oddziału Powiatowego, ul. Kościuszki 46, 28-100 Busko-Zdrój 14 336 3. Fundacja „Nadzieja Rodzinie”, ul. Witosa 4, 26-020… czytaj więcej

1 lipca 2020

Komunikat Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty z dnia 30 czerwca 2020 roku w sprawie wysokości dotacji przeznaczonych na wsparcie zadania publicznego „Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej w 2020 r.” wymienionego w Komunikacie nr 2 z dnia 22 maja 2020 roku w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży realizowanego w ramach półkolonii

Lp. Nazwa organizacji Przydzielona dotacja (w zł) 1. Stowarzyszenie Oświatowo-Kulturalne przy Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Mściowie  27-600 Sandomierz Mściów 100 3 717 2. Katolicki Klub Sportowy Autonomiczna Sekcja Piłki Nożnej „Juventa” 27-200 Starachowice, ul. Szkolna 14 9 875 3. Fundacja „Nadzieja Rodzinie”, ul. Witosa 4, 26-020 Chmielnik… czytaj więcej

26 czerwca 2020

Komunikat Świętokrzyskiego Kuratora Oświatyz dnia 26 czerwca 2020 roku w sprawie wysokości dotacji przeznaczonych na wsparcie zadania publicznego „Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej w 2020 r.” wymienionego w Komunikacie nr 1 z dnia 22 maja 2020 roku w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży realizowanego poza miejscem zamieszkania

Załączniki Komunikat Świętokrzyskiego Kuratora Oświatyz dnia 26 czerwca 2020 roku w sprawie wysokości dotacji przeznaczonych na wsparcie zadania publicznego „Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej w 2020 r.” wymienionego w Komunikacie nr 1 z dnia 22 maja 2020 roku w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży realizowanego poza miejscem zamieszkania Data:… czytaj więcej

5 czerwca 2020

Zaproszenie do udziału w komisji konkursowej w konkursie ofert na wsparcie zadania publicznego „Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej w 2020 r.”

Szanowni Państwo Przedstawiciele organizacji pozarządowych, Podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie W związku z komunikatami nr 1 oraz nr 2 Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty z dnia 22 maja 2020 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie zadania publicznego „Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży… czytaj więcej

29 maja 2020

Komunikat nr 3 z dnia 29 maja 2020 roku w sprawie przedłużenia terminu składania ofert w otwartych konkursach ofert na wsparcie zadania publicznego „Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej w 2020 r.”

    Załączniki Wytyczne MEN, GIS i MZ dla organizatorów wypoczynku dzieci i młodzieży w 2020 r. Data: 2020-05-29, rozmiar: 141 KB Komunikat 3 – przedłuzenie terminu składania ofert Data: 2020-05-29, rozmiar: 72 KB Pobierz wszystkie pliki

22 maja 2020

Komunikat nr 2 Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty z dnia 22 maja 2020 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie zadania publicznego „Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej w 2020 r.”

Załączniki Wzór oferty Data: 2020-06-01, rozmiar: 43 KB Wzór umowy Data: 2020-06-01, rozmiar: 586 KB Wzór sprawozdania Data: 2020-06-01, rozmiar: 229 KB Wytyczne MEN, GIS i MZ dla organizatorów wypoczynku dzieci i młodzieży w 2020 r. Data: 2020-05-29, rozmiar: 141 KB Komunikat nr 2 Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty z dnia 22… czytaj więcej

22 maja 2020

Komunikat nr 1 Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty z dnia 22 maja 2020 roku w sprawie ogłoszenia  otwartego konkursu ofert na wsparcie zadania publicznego „Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej w 2020 r.”

Załączniki Wzór oferty Data: 2020-06-01, rozmiar: 43 KB Wzór umowy Data: 2020-06-01, rozmiar: 586 KB Wzór sprawozdania Data: 2020-06-01, rozmiar: 229 KB Wytyczne MEN, GIS i MZ dla organizatorów wypoczynku dzieci i młodzieży w 2020 r. Data: 2020-05-29, rozmiar: 141 KB KOMUNIKAT NR 1 Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty z dnia 22 maja… czytaj więcej

20 lutego 2020

Zorganizowanie wypoczynku letniego dla czynnych pracowników oświaty województwa świętokrzyskiego w 2020 roku

Załączniki unieważnienie postępowania Data: 2020-03-18, rozmiar: 260 KB Informacja z otwarcia ofert Data: 2020-03-02, rozmiar: 80 KB SIWZ z załącznikami Data: 2020-02-20, rozmiar: 679 KB Ogłoszenie o zamówieniu Data: 2020-02-20, rozmiar: 129 KB Pobierz wszystkie pliki

10 lutego 2020

Zapytanie ofertowe na zakup i dostawę artykułów biurowych

Załączniki Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zakup i dostawę artykułów biurowych Data: 2020-02-17, rozmiar: 171 KB Zapytanie ofertowe na zakup i dostawę artykułów biurowych (DOCX) Data: 2020-02-10, rozmiar: 292 KB Zapytanie ofertowe na zakup i dostawę artykułów biurowych (PDF) Data: 2020-02-10, rozmiar: 223 KB Pobierz wszystkie pliki

7 lutego 2020

Zamówienie publiczne „Organizacja wczasów profilaktyczno-leczniczych dla czynnych i emerytowanych pracowników oświaty województwa świętokrzyskiego w 2020 roku”

Załączniki Informacja o wynikach postępowania Data: 2020-02-25, rozmiar: 93 KB informacja z otwarcia ofert Data: 2020-02-18, rozmiar: 379 KB Ogłoszenie Data: 2020-02-07, rozmiar: 125 KB SIWZ Data: 2020-02-07, rozmiar: 497 KB Pobierz wszystkie pliki

3 lutego 2020

Zapytanie ofertowe na zakup i dostawę wkładów drukujących oraz tonerów i tuszów do drukarek

Załączniki Wybór najkorzystniejszej oferty na zakup wkładów drukujących oraz tonerów i tuszów Data: 2020-02-12, rozmiar: 194 KB Zapytanie ofertowe na zakup i dostawę wkładów drukujących oraz tonerów i tuszów do drukarek Data: 2020-02-03, rozmiar: 251 KB Pobierz wszystkie pliki

3 grudnia 2019

Ogłoszenie o nieodpłatnym przekazaniu/darowiźnie składników majątku ruchomego

Załączniki Ogłoszenie o zakończeniu procedury przekazania zbędnego i zużytego majątku Data: 2019-12-31, rozmiar: 146 KB wykaz składników majątku – załącznik Data: 2019-12-03, rozmiar: 11 KB Ogłoszenie o nieodpłatnym przekazaniu – darowiźnie Data: 2019-12-03, rozmiar: 149 KB Pobierz wszystkie pliki

7 czerwca 2019

Komunikat Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty z dnia 7 czerwca 2019 roku w sprawie wysokości dotacji przeznaczonych na powierzenie w 2019 roku zadania publicznego – organizacja letniego wypoczynku dzieci z terenów wiejskich, pochodzących z rodzin o niskich dochodach z terenu województwa świętokrzyskiego z uwagi na rezygnację z części dotacji przez jedną z organizacji.

Załączniki Komunikat Data: 2019-06-07, rozmiar: 178 KB