Kategoria: Zadania i zamówienia publiczne

5 lutego 2019

Zamówienie: Organizacja wczasów profilaktyczno–leczniczych dla czynnych i emerytowanych pracowników oświaty województwa świętokrzyskiego w 2019 roku

Załączniki Ogłoszenie nr 506418 Data: 2019‐​​02‐​​05, rozmiar: 390 KB Załącznik 6 – oświadczenie podwykonawcy Data: 2019‐​​02‐​​05, rozmiar: 16 KB Załącznik 7a – umowa Busko Data: 2019‐​​02‐​​05, rozmiar: 29 KB Załącznik 7b – umowa Łeba Data: 2019‐​​02‐​​05, rozmiar: 29 KB Załącznik 7c – umowa Kołobrzeg Data: 2019‐​​02‐​​05, rozmiar: 29 KB Załącznik… czytaj więcej

10 grudnia 2018

Zapytanie ofertowe na dostawę sprzętu komputerowego na potrzeby Kuratorium Oświaty w Kielcach

Załączniki Informacja o rozstrzygnięciu zapytania ofertowego Data: 2018‐​​12‐​​17, rozmiar: 170 KB Zapytanie ofertowe na dostawę sprzętu komputerowego na potrzeby Kuratorium Oświaty w Kielcach Data: 2018‐​​12‐​​10, rozmiar: 342 KB Pobierz wszystkie pliki

6 lipca 2018

Zapytanie ofertowe na świadczenie usług związanych z zakupem usług szkoleniowych w ramach środków na doskonalenie nauczycieli w 2018 roku na terenie województwa świętokrzyskiego

Na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.) Kuratorium Oświaty w Kielcach, zaprasza do składania ofert na świadczenie usług związanych z zakupem usług szkoleniowych w ramach środków na doskonalenie nauczycieli w 2018 roku na terenie województwa… czytaj więcej

9 maja 2018

Komunikat Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty z dnia 9 maja 2018 roku w sprawie wysokości dotacji przeznaczonych na powierzenie w 2018 roku zadania publicznego – organizacja  letniego wypoczynku  dzieci z terenów wiejskich, pochodzących z rodzin o niskich dochodach z terenu województwa świętokrzyskiego

  Lp. Nazwa organizacji Kwota przyznanej dotacji (zł) 1. Związek Młodzieży Wiejskiej Zarząd Województwa Świętokrzyskiego 25–368 Kielce, ul. Wesoła 47/​​49 93 662 2. Caritas Diecezji Kieleckiej, ul. J. Pawła II 3, 25–013 Kielce 77 229 3. Nauczycielskie Stowarzyszenie Sportu, Rekreacji i Turystyki „Fanactive”, ul. T. Kościuszki 7, 28–340 Sędziszów 95… czytaj więcej

25 kwietnia 2018

Komunikat Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty z dnia 25 kwietnia 2018 roku w sprawie wysokości dotacji przeznaczonych na wsparcie realizacji zadania publicznego „Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej w 2018 r.”

Załączniki Komunikat Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty z dnia 25 kwietnia 2018 roku w sprawie wysokości dotacji przeznaczonych na wsparcie realizacji zadania publicznego „Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej w 2018 r.” Data: 2018‐​​04‐​​25, rozmiar: 363 KB

13 kwietnia 2018

Zapytanie ofertowe w związku z wdrożeniem przepisów dotyczących ochrony danych osobowych

Załączniki Komunikat w sprawie rozstrzygnięcia zapytania ofertowego Data: 2018‐​​04‐​​20, rozmiar: 95 KB wykaz osób Data: 2018‐​​04‐​​13, rozmiar: 61 KB zapytanie ofertowe Data: 2018‐​​04‐​​13, rozmiar: 87 KB wzór umowy Data: 2018‐​​04‐​​13, rozmiar: 128 KB formularz‐​​ofertowy Data: 2018‐​​04‐​​13, rozmiar: 86 KB Pobierz wszystkie pliki

5 kwietnia 2018

Zaproszenie do udziału w komisji konkursowej ofert na powierzenie w 2018 roku zadania publicznego – organizacja letniego wypoczynku dzieci z terenów wiejskich, pochodzących z rodzin o niskich dochodach z terenu województwa świętokrzyskiego

Szanowni Państwo Przedstawiciele organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie Załączniki formularz zgłoszenia do komisji konkursowej Data: 2018‐​​04‐​​05, rozmiar: 13 KB… czytaj więcej

5 kwietnia 2018

Komunikat nr 2 Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty z dnia 5 kwietnia 2018 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie w 2018 roku zadania publicznego – organizacja letniego wypoczynku dzieci z terenów wiejskich, pochodzących z rodzin o niskich dochodach z terenu województwa świętokrzyskiego

Załączniki Zał. nr 3 – wzór sprawozdania Data: 2018‐​​04‐​​05, rozmiar: 1 MB Zał nr 1 – wzór oferty Data: 2018‐​​04‐​​05, rozmiar: 1 MB Zał. nr 2 – wzór umowy Data: 2018‐​​04‐​​05, rozmiar: 3 MB Komunikat nr 2 Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty z dnia 5 kwietnia 2018 roku w sprawie ogłoszenia otwartego… czytaj więcej

30 marca 2018

Zaproszenie do udziału w komisji konkursowej ofert na wsparcie zadania publicznego „Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej w 2018 r.”

Szanowni Państwo Przedstawiciele organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie W związku z komunikatem nr 1 Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty z dnia 28 marca 2018 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie zadania publicznego „Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej… czytaj więcej

28 marca 2018

Komunikat nr 1 Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty z dnia 28 marca 2018 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie zadania publicznego „Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej w 2018 r.”

Załączniki Komunikat nr 1 Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty z dnia 28 marca 2018 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie zadania publicznego „Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej w 2018 r.” Data: 2018‐​​03‐​​28, rozmiar: 95 KB

20 marca 2018

Zamówienie publiczne „Zorganizowanie wypoczynku letniego dla czynnych pracowników oświaty województwa świętokrzyskiego w 2018 r.”

Załączniki Informacja o wynikach II postępowania 2018 Data: 2018‐​​04‐​​12, rozmiar: 15 KB Informacja z otwarcia ofert Data: 2018‐​​03‐​​30, rozmiar: 79 KB odpowiedź na zapytanie wykonawcy Data: 2018‐​​03‐​​27, rozmiar: 35 KB Ogłoszenie nr 529120 Data: 2018‐​​03‐​​20, rozmiar: 31 KB 2018 SIWZ 2 WCZASY Data: 2018‐​​03‐​​20, rozmiar: 656 KB Pobierz wszystkie pliki

9 lutego 2018

Zamówienie „Organizacja wczasów profilaktyczno–leczniczych dla czynnych i emerytowanych pracowników oświaty województwa świętokrzyskiego w 2018 roku.”

Załączniki Informacja o wynikach I postępowania 2018 Data: 2018‐​​03‐​​06, rozmiar: 15 KB Informacja z otwarcia ofert Data: 2018‐​​02‐​​27, rozmiar: 73 KB Ogłoszenie nr 510932 Data: 2018‐​​02‐​​12, rozmiar: 32 KB Załącznik 7f umowa Zakopane Data: 2018‐​​02‐​​09, rozmiar: 29 KB Załącznik 3,3a,3b – wykaz usług, dysponowanie ośrodkiem, opis obiektu Data: 2018‐​​02‐​​09, rozmiar:… czytaj więcej

24 sierpnia 2017

Wzór sprawozdania z wykonania zadania publicznego, o którym mowa w art. 18 ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 R. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 239 i 395)

Załączniki Załącznik nr 5 do rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań z dnia 17 sierpnia 2016 r. (Dz.U. z 2016 r. poz. 1300) Data: 2017‐​​08‐​​24, rozmiar: 672 KB

10 sierpnia 2017

Komunikat Świętokrzyskiego Wicekuratora Oświaty z dnia 10 sierpnia 2017 roku w sprawie wysokości dotacji przeznaczonych na wsparcie realizacji zadania publicznego „Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej w 2017 r.”

Lp. Nazwa organizacji Przyznana dotacja 1. Fundacja „Nadzieja Rodzinie”, ul. Witosa 6, 26–020 Chmielnik 21 134 2. Stowarzyszenie „Nadzieja Rodzinie”, ul. Karczówkowska 3, 25–711 Kielce 21 836

14 lipca 2017

Zaproszenie do udziału w komisji do spraw oceny ofert w otwartym konkursie na wsparcie zadania publicznego „Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej w 2017 r.”

Załączniki Formularz zgłoszenia udziału członka komisji konkursowej Data: 2017‐​​07‐​​14, rozmiar: 84 KB Zaproszenie do udziału w komisji Data: 2017‐​​07‐​​14, rozmiar: 118 KB Pobierz wszystkie pliki

14 lipca 2017

Komunikat nr 3 Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty z dnia 14 lipca 2017 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie zadania publicznego „Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej w 2017 r.”

Załączniki Komunikat 3 Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty z dnia 14 lipca 2017 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie zadania publicznego „Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej w 2017 r.” Data: 2017‐​​07‐​​14, rozmiar: 110 KB

26 czerwca 2017

Ogłoszenie o zamówienie „Zakup usług szkoleniowych w ramach środków na doskonalenie nauczycieli w 2017 roku na terenie województwa świętokrzyskiego”

Załączniki Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty Data: 2017‐​​07‐​​21, rozmiar: 106 KB Informacja z otwarcia ofert Data: 2017‐​​07‐​​04, rozmiar: 128 KB Sprostowanie błędu (zmiana SIWZ) Data: 2017‐​​06‐​​30, rozmiar: 79 KB Odpowiedź na pytanie Wykonawcy nr 2 Data: 2017‐​​06‐​​29, rozmiar: 42 KB Odpowiedź na pytanie Wykonawcy nr 1 Data: 2017‐​​06‐​​29, rozmiar: 49… czytaj więcej