Kategoria: Zadania i zamówienia publiczne

7 czerwca 2019

Komunikat Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty z dnia 7 czerwca 2019 roku w sprawie wysokości dotacji przeznaczonych na powierzenie w 2019 roku zadania publicznego – organizacja letniego wypoczynku dzieci z terenów wiejskich, pochodzących z rodzin o niskich dochodach z terenu województwa świętokrzyskiego z uwagi na rezygnację z części dotacji przez jedną z organizacji.

Załączniki Komunikat Data: 2019-​​06-​​07, rozmiar: 178 KB

11 maja 2019

Komunikat Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty z dnia 10 maja 2019 roku w sprawie wysokości dotacji przeznaczonych na powierzenie w 2019 roku zadania publicznego – organizacja  letniego wypoczynku  dzieci z terenów wiejskich, pochodzących z rodzin o niskich dochodach z terenu województwa świętokrzyskiego

Lp. Nazwa organizacji Kwota przyznanej dotacji (zł) 1. Związek Harcerstwa Polskiego, Chorągiew Kielecka im. S. Żeromskiego, 25–820 Kielce-​​Białogon, ul. Pańska 1a 52 296 2. Caritas Diecezji Kieleckiej, ul. J. Pawła II 3, 25–013 Kielce 87 355 3. Nauczycielskie Stowarzyszenie Sportu, Rekreacji i Turystyki „Fanactive”, ul. T. Kościuszki 7, 28–340 Sędziszów… czytaj więcej

19 kwietnia 2019

Komunikat Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty z dnia 19 kwietnia 2019 roku w sprawie wysokości dotacji przeznaczonych na wsparcie realizacji zadania publicznego „Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej w 2019 r.”

Lp. Nazwa organizacji Dotacja 1. Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zarząd Oddziału Powiatowego 26–200 Końskie, ul. Staszica 2, p.301 6 520 2. Fundacja „Światło-​​Życie” Ośrodek w Kielcach, 25–025 Kielce, ul. Jana Pawła II 3 16 754 3. Związek Harcerstwa Polskiego, Chorągiew Kielecka im. S. Żeromskiego, 25–820 Kielce-​​Białogon, ul. Pańska 1a 48 285… czytaj więcej

12 kwietnia 2019

Komunikat nr 2 Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty z dnia 12 kwietnia 2019 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie w 2019 roku zadania publicznego – organizacja letniego wypoczynku dzieci z terenów wiejskich, pochodzących z rodzin o niskich dochodach z terenu województwa świętokrzyskiego

Załączniki formularz-​​zgloszenia-​​do-​​komisji-​​konkursowej Data: 2019-​​04-​​17, rozmiar: 13 KB Zaproszenie do udziału w komisji konkursowej ds. oceny ofert Data: 2019-​​04-​​17, rozmiar: 161 KB wzór oferty Data: 2019-​​04-​​12, rozmiar: 268 KB Komunikat nr 2 Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty z dnia 12 kwietnia 2019 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie w 2019… czytaj więcej

27 marca 2019

Zaproszenie do uczestnictwa w pracach komisji konkursowej zadania publicznego „Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej w 2019 r.”

Szanowni Państwo Przedstawiciele organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie W związku z komunikatem nr 1 Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty z dnia 22 marca 2019 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie zadania publicznego „Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej w… czytaj więcej

22 marca 2019

Komunikat nr 1 Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty z dnia 22 marca 2019 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie zadania publicznego „Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej w 2019 r.”

Załączniki wzór umowy Data: 2019-​​03-​​29, rozmiar: 586 KB wzór sprawozdania Data: 2019-​​03-​​29, rozmiar: 229 KB wzór oferty Data: 2019-​​03-​​29, rozmiar: 268 KB Komunikat nr 1 Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty z dnia 22 marca 2019 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie zadania publicznego „Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej w 2019 r.”… czytaj więcej

25 lutego 2019

Zapytanie ofertowe na zakup i dostawę wkładów drukujących oraz tonerów i tuszów do drukarek

Załączniki Wybór najkorzystniejszej oferty na zakup wkładów drukujących oraz tonerów i tuszów Data: 2019-​​03-​​04, rozmiar: 195 KB Zapytanie ofertowe na zakup i dostawę wkładów drukujących oraz tonerów i tuszów do drukarek Data: 2019-​​02-​​25, rozmiar: 106 KB Pobierz wszystkie pliki

25 lutego 2019

Zamówienie publiczne „Zorganizowanie wypoczynku letniego dla czynnych pracowników oświaty województwa świętokrzyskiego w 2019 r.”

Załączniki Informacja o wynikach postępowania Data: 2019-​​03-​​18, rozmiar: 66 KB Informacja z otwarcia ofert Data: 2019-​​03-​​08, rozmiar: 216 KB SIWZ Data: 2019-​​02-​​25, rozmiar: 726 KB Ogłoszenie Data: 2019-​​02-​​25, rozmiar: 123 KB Pobierz wszystkie pliki

5 lutego 2019

Zamówienie: Organizacja wczasów profilaktyczno–leczniczych dla czynnych i emerytowanych pracowników oświaty województwa świętokrzyskiego w 2019 roku

Załączniki Informacja o wynikach postępowania Data: 2019-​​03-​​01, rozmiar: 15 KB informacja z otwarcia ofert Data: 2019-​​02-​​18, rozmiar: 366 KB Ogłoszenie nr 506418 Data: 2019-​​02-​​05, rozmiar: 390 KB Załącznik 6 – oświadczenie podwykonawcy Data: 2019-​​02-​​05, rozmiar: 16 KB Załącznik 7a – umowa Busko Data: 2019-​​02-​​05, rozmiar: 29 KB Załącznik 7b –… czytaj więcej

10 grudnia 2018

Zapytanie ofertowe na dostawę sprzętu komputerowego na potrzeby Kuratorium Oświaty w Kielcach

Załączniki Informacja o rozstrzygnięciu zapytania ofertowego Data: 2018-​​12-​​17, rozmiar: 170 KB Zapytanie ofertowe na dostawę sprzętu komputerowego na potrzeby Kuratorium Oświaty w Kielcach Data: 2018-​​12-​​10, rozmiar: 342 KB Pobierz wszystkie pliki

6 lipca 2018

Zapytanie ofertowe na świadczenie usług związanych z zakupem usług szkoleniowych w ramach środków na doskonalenie nauczycieli w 2018 roku na terenie województwa świętokrzyskiego

Na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.) Kuratorium Oświaty w Kielcach, zaprasza do składania ofert na świadczenie usług związanych z zakupem usług szkoleniowych w ramach środków na doskonalenie nauczycieli w 2018 roku na terenie województwa… czytaj więcej

9 maja 2018

Komunikat Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty z dnia 9 maja 2018 roku w sprawie wysokości dotacji przeznaczonych na powierzenie w 2018 roku zadania publicznego – organizacja  letniego wypoczynku  dzieci z terenów wiejskich, pochodzących z rodzin o niskich dochodach z terenu województwa świętokrzyskiego

  Lp. Nazwa organizacji Kwota przyznanej dotacji (zł) 1. Związek Młodzieży Wiejskiej Zarząd Województwa Świętokrzyskiego 25–368 Kielce, ul. Wesoła 47/​​49 93 662 2. Caritas Diecezji Kieleckiej, ul. J. Pawła II 3, 25–013 Kielce 77 229 3. Nauczycielskie Stowarzyszenie Sportu, Rekreacji i Turystyki „Fanactive”, ul. T. Kościuszki 7, 28–340 Sędziszów 95… czytaj więcej

25 kwietnia 2018

Komunikat Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty z dnia 25 kwietnia 2018 roku w sprawie wysokości dotacji przeznaczonych na wsparcie realizacji zadania publicznego „Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej w 2018 r.”

Załączniki Komunikat Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty z dnia 25 kwietnia 2018 roku w sprawie wysokości dotacji przeznaczonych na wsparcie realizacji zadania publicznego „Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej w 2018 r.” Data: 2018-​​04-​​25, rozmiar: 363 KB

13 kwietnia 2018

Zapytanie ofertowe w związku z wdrożeniem przepisów dotyczących ochrony danych osobowych

Załączniki Komunikat w sprawie rozstrzygnięcia zapytania ofertowego Data: 2018-​​04-​​20, rozmiar: 95 KB wykaz osób Data: 2018-​​04-​​13, rozmiar: 61 KB zapytanie ofertowe Data: 2018-​​04-​​13, rozmiar: 87 KB wzór umowy Data: 2018-​​04-​​13, rozmiar: 128 KB formularz-​​ofertowy Data: 2018-​​04-​​13, rozmiar: 86 KB Pobierz wszystkie pliki

5 kwietnia 2018

Zaproszenie do udziału w komisji konkursowej ofert na powierzenie w 2018 roku zadania publicznego – organizacja letniego wypoczynku dzieci z terenów wiejskich, pochodzących z rodzin o niskich dochodach z terenu województwa świętokrzyskiego

Szanowni Państwo Przedstawiciele organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie Załączniki formularz zgłoszenia do komisji konkursowej Data: 2018-​​04-​​05, rozmiar: 13 KB… czytaj więcej