Kategoria: Zadania i zamówienia publiczne

13 kwietnia 2018

Zapytanie ofertowe w związku z wdrożeniem przepisów dotyczących ochrony danych osobowych

Załączniki Komunikat w sprawie rozstrzygnięcia zapytania ofertowego Data: 2018-04-20, rozmiar: 95 KB wykaz osób Data: 2018-04-13, rozmiar: 61 KB zapytanie ofertowe Data: 2018-04-13, rozmiar: 87 KB wzór umowy Data: 2018-04-13, rozmiar: 128 KB formularz-ofertowy Data: 2018-04-13, rozmiar: 86 KB Pobierz wszystkie pliki

5 kwietnia 2018

Zaproszenie do udziału w komisji konkursowej ofert na powierzenie w 2018 roku zadania publicznego – organizacja letniego wypoczynku dzieci z terenów wiejskich, pochodzących z rodzin o niskich dochodach z terenu województwa świętokrzyskiego

Szanowni Państwo Przedstawiciele organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie Załączniki formularz zgłoszenia do komisji konkursowej Data: 2018-04-05, rozmiar: 13 KB… czytaj więcej

5 kwietnia 2018

Komunikat nr 2 Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty z dnia 5 kwietnia 2018 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie w 2018 roku zadania publicznego – organizacja letniego wypoczynku dzieci z terenów wiejskich, pochodzących z rodzin o niskich dochodach z terenu województwa świętokrzyskiego

Załączniki Zał. nr 3 – wzór sprawozdania Data: 2018-04-05, rozmiar: 672 KB Zał nr 1 – wzór oferty Data: 2018-04-05, rozmiar: 816 KB Zał. nr 2 – wzór umowy Data: 2018-04-05, rozmiar: 2 MB Komunikat nr 2 Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty z dnia 5 kwietnia 2018 roku w sprawie ogłoszenia otwartego… czytaj więcej

30 marca 2018

Zaproszenie do udziału w komisji konkursowej ofert na wsparcie zadania publicznego „Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej w 2018 r.”

Szanowni Państwo Przedstawiciele organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie W związku z komunikatem nr 1 Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty z dnia 28 marca 2018 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie zadania publicznego „Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej… czytaj więcej

28 marca 2018

Komunikat nr 1 Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty z dnia 28 marca 2018 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie zadania publicznego „Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej w 2018 r.”

Załączniki Komunikat nr 1 Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty z dnia 28 marca 2018 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie zadania publicznego „Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej w 2018 r.” Data: 2018-03-28, rozmiar: 95 KB

20 marca 2018

Zamówienie publiczne „Zorganizowanie wypoczynku letniego dla czynnych pracowników oświaty województwa świętokrzyskiego w 2018 r.”

Załączniki Informacja o wynikach II postępowania 2018 Data: 2018-04-12, rozmiar: 15 KB Informacja z otwarcia ofert Data: 2018-03-30, rozmiar: 79 KB odpowiedź na zapytanie wykonawcy Data: 2018-03-27, rozmiar: 35 KB Ogłoszenie nr 529120 Data: 2018-03-20, rozmiar: 31 KB 2018 SIWZ 2 WCZASY Data: 2018-03-20, rozmiar: 656 KB Pobierz wszystkie pliki

9 lutego 2018

Zamówienie „Organizacja wczasów profilaktyczno–leczniczych dla czynnych i emerytowanych pracowników oświaty województwa świętokrzyskiego w 2018 roku.”

Załączniki Informacja o wynikach I postępowania 2018 Data: 2018-03-06, rozmiar: 15 KB Informacja z otwarcia ofert Data: 2018-02-27, rozmiar: 73 KB Ogłoszenie nr 510932 Data: 2018-02-12, rozmiar: 32 KB Załącznik 7f umowa Zakopane Data: 2018-02-09, rozmiar: 29 KB Załącznik 3,3a,3b – wykaz usług, dysponowanie ośrodkiem, opis obiektu Data: 2018-02-09, rozmiar:… czytaj więcej

24 sierpnia 2017

Wzór sprawozdania z wykonania zadania publicznego, o którym mowa w art. 18 ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 R. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 239 i 395)

Załączniki Załącznik nr 5 do rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań z dnia 17 sierpnia 2016 r. (Dz.U. z 2016 r. poz. 1300) Data: 2017-08-24, rozmiar: 672 KB

10 sierpnia 2017

Komunikat Świętokrzyskiego Wicekuratora Oświaty z dnia 10 sierpnia 2017 roku w sprawie wysokości dotacji przeznaczonych na wsparcie realizacji zadania publicznego „Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej w 2017 r.”

Lp. Nazwa organizacji Przyznana dotacja 1. Fundacja “Nadzieja Rodzinie”, ul. Witosa 6, 26-020 Chmielnik 21 134 2. Stowarzyszenie „Nadzieja Rodzinie”, ul. Karczówkowska 3, 25-711 Kielce 21 836

14 lipca 2017

Zaproszenie do udziału w komisji do spraw oceny ofert w otwartym konkursie na wsparcie zadania publicznego „Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej w 2017 r.”

Załączniki Formularz zgłoszenia udziału członka komisji konkursowej Data: 2017-07-14, rozmiar: 84 KB Zaproszenie do udziału w komisji Data: 2017-07-14, rozmiar: 118 KB Pobierz wszystkie pliki

14 lipca 2017

Komunikat nr 3 Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty z dnia 14 lipca 2017 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie zadania publicznego „Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej w 2017 r.”

Załączniki Komunikat 3 Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty z dnia 14 lipca 2017 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie zadania publicznego „Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej w 2017 r.” Data: 2017-07-14, rozmiar: 110 KB

26 czerwca 2017

Ogłoszenie o zamówienie „Zakup usług szkoleniowych w ramach środków na doskonalenie nauczycieli w 2017 roku na terenie województwa świętokrzyskiego”

Załączniki Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty Data: 2017-07-21, rozmiar: 106 KB Informacja z otwarcia ofert Data: 2017-07-04, rozmiar: 128 KB Sprostowanie błędu (zmiana SIWZ) Data: 2017-06-30, rozmiar: 79 KB Odpowiedź na pytanie Wykonawcy nr 2 Data: 2017-06-29, rozmiar: 42 KB Odpowiedź na pytanie Wykonawcy nr 1 Data: 2017-06-29, rozmiar: 49… czytaj więcej

10 maja 2017

Komunikat Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty z dnia 10 maja 2017 roku w sprawie wysokości dotacji przeznaczonych na powierzenie w 2017 roku zadania publicznego – organizacja letniego wypoczynku dzieci z terenów wiejskich, pochodzących z rodzin o niskich dochodach z terenu województwa świętokrzyskiego

Załączniki Komunikat Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty z dnia 10 maja 2017 roku w sprawie wysokości dotacji przeznaczonych na powierzenie w 2017 roku zadania publicznego – organizacja letniego wypoczynku dzieci z terenów wiejskich, pochodzących z rodzin o niskich dochodach z terenu województwa świętokrzyskiego Data: 2017-05-10, rozmiar: 10 KB

25 kwietnia 2017

Komunikat Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty z dnia 24 kwietnia 2017 roku w sprawie wysokości dotacji przeznaczonych na wsparcie realizacji zadania publicznego „Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej w 2017 r.”

Lp. Nazwa organizacji Przyznana dotacja 1. Stowarzyszenie Społeczne “Wzajemna pomoc” ul. Pl. Floriański 1/305 26-110 Skarżysko-Kamienna 2 546 2. Nauczycielskie Stowarzyszenie Sportu, Rekreacji i Turystyki „Fanactive”, ul. T. Kościuszki 7, 28-340 Sędziszów 3 381 3. Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zarząd Oddziału Powiatowego 26-200 Końskie, ul. Staszica 2, p.301 2 290 4. Związek Harcerstwa Polskiego,… czytaj więcej

21 kwietnia 2017

Zamówienie „Zorganizowanie wypoczynku letniego w Grecji dla czynnych pracowników oświaty województwa świętokrzyskiego w 2017 r.”

Załączniki Informacja o wynikach postępowania Data: 2017-05-10, rozmiar: 13 KB Informacja z otwarcia ofert Data: 2017-05-04, rozmiar: 131 KB Załączniki do SIWZ Data: 2017-04-21, rozmiar: 6 MB Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Data: 2017-04-21, rozmiar: 6 MB Ogłoszenie o zamówieniu Data: 2017-04-21, rozmiar: 4 MB Pobierz wszystkie pliki

14 kwietnia 2017

Zaproszenie do udziału w komisji do spraw oceny ofert w otwartym konkursie ofert na powierzenie zadania publicznego – organizacja letniego wypoczynku dzieci z terenów wiejskich, pochodzących z rodzin o niskich dochodach z terenu województwa świętokrzyskiego

Załączniki Zaproszenie do udziału w komisji ds. oceny ofert Data: 2017-04-14, rozmiar: 121 KB Formularz zgłoszenia udziału członka komisji konkursowej Data: 2017-04-14, rozmiar: 15 KB Pobierz wszystkie pliki

12 kwietnia 2017

Komunikat nr 2 Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty z dnia 12 kwietnia 2017 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie w 2017 roku zadania publicznego – organizacja letniego wypoczynku dzieci z terenów wiejskich, pochodzących z rodzin o niskich dochodach z terenu województwa świętokrzyskiego

Załączniki Komunikat nr 2 Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty z dnia 12 kwietnia 2017 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie w 2017 roku zadania publicznego – organizacja letniego wypoczynku dzieci z terenów wiejskich, pochodzących z rodzin o niskich dochodach z terenu województwa świętokrzyskiego Data: 2017-04-12, rozmiar: 112 KB Wzór… czytaj więcej

7 kwietnia 2017

Zaproszenie do udziału w komisji do spraw oceny ofert w otwartym konkursie na wsparcie zadania publicznego „Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej w 2017 r.”

Załączniki Zaproszenie do udziału w komisji do spraw oceny ofert Data: 2017-04-07, rozmiar: 122 KB Formularz zgłoszenia udziału członka komisji konkursowej Data: 2017-04-07, rozmiar: 15 KB Pobierz wszystkie pliki