Kategoria: Zadania i zamówienia publiczne

10 lutego 2020

Zapytanie ofertowe na zakup i dostawę artykułów biurowych

Załączniki Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zakup i dostawę artykułów biurowych Data: 2020-02-17, rozmiar: 171 KB Zapytanie ofertowe na zakup i dostawę artykułów biurowych (DOCX) Data: 2020-02-10, rozmiar: 292 KB Zapytanie ofertowe na zakup i dostawę artykułów biurowych (PDF) Data: 2020-02-10, rozmiar: 223 KB Pobierz wszystkie pliki

7 lutego 2020

Zamówienie publiczne „Organizacja wczasów profilaktyczno-leczniczych dla czynnych i emerytowanych pracowników oświaty województwa świętokrzyskiego w 2020 roku”

Załączniki Informacja o wynikach postępowania Data: 2020-02-25, rozmiar: 93 KB informacja z otwarcia ofert Data: 2020-02-18, rozmiar: 379 KB Ogłoszenie Data: 2020-02-07, rozmiar: 125 KB SIWZ Data: 2020-02-07, rozmiar: 497 KB Pobierz wszystkie pliki

3 lutego 2020

Zapytanie ofertowe na zakup i dostawę wkładów drukujących oraz tonerów i tuszów do drukarek

Załączniki Wybór najkorzystniejszej oferty na zakup wkładów drukujących oraz tonerów i tuszów Data: 2020-02-12, rozmiar: 194 KB Zapytanie ofertowe na zakup i dostawę wkładów drukujących oraz tonerów i tuszów do drukarek Data: 2020-02-03, rozmiar: 251 KB Pobierz wszystkie pliki

3 grudnia 2019

Ogłoszenie o nieodpłatnym przekazaniu/darowiźnie składników majątku ruchomego

Załączniki Ogłoszenie o zakończeniu procedury przekazania zbędnego i zużytego majątku Data: 2019-12-31, rozmiar: 146 KB wykaz składników majątku – załącznik Data: 2019-12-03, rozmiar: 11 KB Ogłoszenie o nieodpłatnym przekazaniu – darowiźnie Data: 2019-12-03, rozmiar: 149 KB Pobierz wszystkie pliki

7 czerwca 2019

Komunikat Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty z dnia 7 czerwca 2019 roku w sprawie wysokości dotacji przeznaczonych na powierzenie w 2019 roku zadania publicznego – organizacja letniego wypoczynku dzieci z terenów wiejskich, pochodzących z rodzin o niskich dochodach z terenu województwa świętokrzyskiego z uwagi na rezygnację z części dotacji przez jedną z organizacji.

Załączniki Komunikat Data: 2019-06-07, rozmiar: 178 KB

11 maja 2019

Komunikat Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty z dnia 10 maja 2019 roku w sprawie wysokości dotacji przeznaczonych na powierzenie w 2019 roku zadania publicznego – organizacja  letniego wypoczynku  dzieci z terenów wiejskich, pochodzących z rodzin o niskich dochodach z terenu województwa świętokrzyskiego

Lp. Nazwa organizacji Kwota przyznanej dotacji (zł) 1. Związek Harcerstwa Polskiego, Chorągiew Kielecka im. S. Żeromskiego, 25-820 Kielce-Białogon, ul. Pańska 1a 52 296 2. Caritas Diecezji Kieleckiej, ul. J. Pawła II 3, 25-013 Kielce 87 355 3. Nauczycielskie Stowarzyszenie Sportu, Rekreacji i Turystyki „Fanactive”, ul. T. Kościuszki 7, 28-340 Sędziszów… czytaj więcej

19 kwietnia 2019

Komunikat Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty z dnia 19 kwietnia 2019 roku w sprawie wysokości dotacji przeznaczonych na wsparcie realizacji zadania publicznego „Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej w 2019 r.”

Lp. Nazwa organizacji Dotacja 1. Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zarząd Oddziału Powiatowego 26-200 Końskie, ul. Staszica 2, p.301 6 520 2. Fundacja „Światło-Życie” Ośrodek w Kielcach, 25-025 Kielce, ul. Jana Pawła II 3 16 754 3. Związek Harcerstwa Polskiego, Chorągiew Kielecka im. S. Żeromskiego, 25-820 Kielce-Białogon, ul. Pańska 1a 48 285… czytaj więcej

12 kwietnia 2019

Komunikat nr 2 Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty z dnia 12 kwietnia 2019 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie w 2019 roku zadania publicznego – organizacja letniego wypoczynku dzieci z terenów wiejskich, pochodzących z rodzin o niskich dochodach z terenu województwa świętokrzyskiego

Załączniki formularz-zgloszenia-do-komisji-konkursowej Data: 2019-04-17, rozmiar: 13 KB Zaproszenie do udziału w komisji konkursowej ds. oceny ofert Data: 2019-04-17, rozmiar: 161 KB wzór oferty Data: 2019-04-12, rozmiar: 268 KB Komunikat nr 2 Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty z dnia 12 kwietnia 2019 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie w 2019… czytaj więcej

27 marca 2019

Zaproszenie do uczestnictwa w pracach komisji konkursowej zadania publicznego „Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej w 2019 r.”

Szanowni Państwo Przedstawiciele organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie W związku z komunikatem nr 1 Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty z dnia 22 marca 2019 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie zadania publicznego „Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej w… czytaj więcej

22 marca 2019

Komunikat nr 1 Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty z dnia 22 marca 2019 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie zadania publicznego „Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej w 2019 r.”

Załączniki wzór umowy Data: 2019-03-29, rozmiar: 586 KB wzór sprawozdania Data: 2019-03-29, rozmiar: 229 KB wzór oferty Data: 2019-03-29, rozmiar: 268 KB Komunikat nr 1 Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty z dnia 22 marca 2019 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie zadania publicznego „Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej w 2019 r.”… czytaj więcej

25 lutego 2019

Zapytanie ofertowe na zakup i dostawę wkładów drukujących oraz tonerów i tuszów do drukarek

Załączniki Wybór najkorzystniejszej oferty na zakup wkładów drukujących oraz tonerów i tuszów Data: 2019-03-04, rozmiar: 195 KB Zapytanie ofertowe na zakup i dostawę wkładów drukujących oraz tonerów i tuszów do drukarek Data: 2019-02-25, rozmiar: 106 KB Pobierz wszystkie pliki

25 lutego 2019

Zamówienie publiczne „Zorganizowanie wypoczynku letniego dla czynnych pracowników oświaty województwa świętokrzyskiego w 2019 r.”

Załączniki Informacja o wynikach postępowania Data: 2019-03-18, rozmiar: 66 KB Informacja z otwarcia ofert Data: 2019-03-08, rozmiar: 216 KB SIWZ Data: 2019-02-25, rozmiar: 726 KB Ogłoszenie Data: 2019-02-25, rozmiar: 123 KB Pobierz wszystkie pliki

5 lutego 2019

Zamówienie: Organizacja wczasów profilaktyczno–leczniczych dla czynnych i emerytowanych pracowników oświaty województwa świętokrzyskiego w 2019 roku

Załączniki Informacja o wynikach postępowania Data: 2019-03-01, rozmiar: 15 KB informacja z otwarcia ofert Data: 2019-02-18, rozmiar: 366 KB Ogłoszenie nr 506418 Data: 2019-02-05, rozmiar: 390 KB Załącznik 6 – oświadczenie podwykonawcy Data: 2019-02-05, rozmiar: 16 KB Załącznik 7a – umowa Busko Data: 2019-02-05, rozmiar: 29 KB Załącznik 7b -… czytaj więcej