8 marca 2023

Postępowanie „Zorganizowanie wypoczynku letniego dla czynnych i emerytowanych pracowników oświaty województwa świętokrzyskiego w 2023 roku”

Ogłoszenie jest opublikowane na portalu e-Zamówienia pod adresem: